Senat wprowadził kilkadziesiąt poprawek do ustawy o bonie turystycznym i przyjął nowelizację ustawy o emeryturach i rentach

Senat wprowadził wczoraj wieczorem kilkadziesiąt poprawek do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, poszerzając m.in. krąg uprawnionych o emerytów i rencistów oraz dzieci rodziców, którzy pracują za granicą i tam pobierają zasiłki. Izba wyższa parlamentu przyjęła także nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zakładających wyrównanie i podwyżki emerytur dla ubezpieczonych z rocznika 1953 (głównie kobiet).

Fot. fb/Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Senatorowie opowiedzieli się za obniżeniem opłat za obsługę bonów turystycznych do 0,5 proc. z 1 proc. Senatorowie wprowadzili poprawkę obligującą ministra właściwego do spraw turystyki do przedstawienia Sejmowi informacji w sprawie realizacji ustawy oraz oceny skuteczności i efektów ekonomicznych bonów w terminach do dnia 31 sierpnia 2021 r. oraz do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Senatorowie zrezygnowali z regulacji, zgodnie z którą nie jest możliwa ponowna rejestracja przedsiębiorcy turystycznego usuniętego z listy podmiotów mających prawo do przyjmowania płatności za pomocą bonu. Skreślili też przepisy pozwalające Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Polskiej Organizacji Turystycznej zamawiać usługi lub dostawy związane z realizacją tej ustawy z pominięciem Prawa zamówień publicznych.

Przyjęto też szereg poprawek redakcyjnych, doprecyzowujących.

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym zakłada wsparcie polskich rodzin i branży turystycznej w związku z kryzysem spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zakłada, że osoby wskazane w ustawie na każde dziecko otrzymają świadczenie w formie tzw. bonu turystycznego w wysokości 500 zł, na sfinansowanie usług hotelarskich lub imprez turystycznych na terenie kraju.

Na dziecko niepełnosprawne ma przysługiwać także dodatkowe świadczenie w tej samej wysokości. Bon w postaci elektronicznej nie będzie podlegał wymianie na gotówkę. Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygaśnie 31 marca 2022 r.

Nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych umożliwia uzyskanie prawa do emerytury powszechnej bez zastosowania mechanizmu pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych. Z takiej możliwości będą mogli skorzystać ubezpieczeni z rocznika 1953 (w większości kobiety), którzy przed wydaniem wyroku przez Trybunał Konstytucyjny w marcu 2019 r. występowali do ZUS o przyznanie emerytury powszechnej, i ci, którzy z takim wnioskiem wystąpią po raz pierwszy.

Ustawa przewiduje także zwrócenie ubezpieczonym różnicy między pobieraną dotychczas emeryturą a tą, która powinna być wypłacana, ponowne przeliczenie renty rodzinnej, a także zawieszenie lub umorzenie postępowań w sprawie ponownego ustalenia podstawy obliczenia emerytury, wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy.

Rozwiązania te mają objąć 76 tys. osób. Średnia miesięczna podwyżka emerytur ma wynieść 202 zł, a wyrównanie zaniżonej emerytury średnio 12.786 zł.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (aktualności, giełda, akcje)

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR