SMS Kredyt Holding skupia się na rozwoju sprzedaży

Omawiane walory:

Michał Stanioch, prezes zarządu notowanej na NewConnect SMS Kredyt Holding SA, rozmawia z redakcją StockWatch.pl o wynikach finansowych za 2014 r., planach na ten rok oraz publicznej emisji obligacji.

StockWatch.pl: SMS Kredyt pochwalił się inwestorom imponującą dynamiką przychodów w 2014 r. wynoszącą 29 proc. Proszę powiedzieć, czy wzrost ten jest wynikiem popytu na dotychczasowe produkty, czy może to efekt rozszerzenia palety oferowanych pożyczek?

Michał Stanioch: Wzrost przychodów jest spowodowany głównie wzrostem sprzedaży naszych pożyczek. W pierwszej połowie 2014 roku zwiększyliśmy maksymalną kwotę pożyczki do 15 tys. zł, co pozwala nam docierać z ofertą do klientów poszukujących wyższych kwot pożyczek. Nasz model produktowy opiera się na pożyczkach na dłuższe okresy i wyższe kwoty. Zaledwie kilka procent naszej sprzedaży to pożyczki udzielane na okres 15 lub 30 dni i spłacane w jednej racie. Zawsze również trzymamy się żelaznej zasady, iż udzielamy kolejną pożyczkę dopiero wtedy, gdy klient spłaci wcześniejszą – czyli nie stosujemy popularnego w branży tzw. „rolowania” – działania, naszym zdaniem, nieetycznego wobec klientów. Patrząc na ostatnie propozycje zmian prawnych uważamy, że przyjęcie powyższej strategii produktowej było dobrą decyzją. Umożliwiło nam to przez ostatnie kilka lat zdobyć know-how pozwalający obecnie z optymizmem patrzeć w przyszłość.

sms_kredyt

W minionym roku można zauważyć wzrost kosztów usług obcych zarówno w ujęciu nominalnym, jak również w relacji do przychodów – 47 proc. obecnie i 37 proc. w roku 2013. W tej pozycji rachunku wyników raportujecie Państwo koszty agentów–pośredników. Zatem rodzi się pytanie, czy obecnie macie wyższe koszty pozyskania klientów?

Wzrost kosztów usług w ujęciu nominalnym jest wynikiem zwiększenia wolumenu sprzedaży. Zwiększenie w ujęciu procentowym wynika z jednorazowego ujęcia kosztów pośredników finansowych w momencie ujęcia przychodów ze sprzedaży wierzytelności.

Strategia dystrybucyjna naszej spółki jest oparta o współpracę z pośrednikami finansowymi. Nie posiadamy własnych punktów sprzedaży pożyczek. Uważamy, że jest to dobry model działania dla pożyczkodawcy oferującego tylko jeden produkt, jakim jest pożyczka gotówkowa. Rynek pośredników finansowych jest bardzo rozdrobniony, gdyż działa na nim kilka tysięcy podmiotów. To daje nam możliwość bardzo dobrej penetracji rynku, a tym samym szybkiego dotarcia do wielu klientów.

Największym wyzwaniem dla firm pożyczkowych jest selekcja klientów celem ograniczenia ryzyka złych kredytów. Proszę powiedzieć, jaki poziom pożyczek nie jest spłacany i czy można zaobserwować jakieś zmiany w relacji do wcześniejszych okresów? Jak duży procent wniosków odrzucacie i jakich narzędzi używacie w celu ograniczenia ryzyka?

Konkretnych danych dotyczących poziomu ryzyka nie możemy podać, aczkolwiek możemy powiedzieć, iż są one na poziomie zgodnym z założeniami. W ostatnim kwartale 2014 roku główny nacisk działań operacyjnych w naszej grupie został położony na zmniejszenie wpływu kosztów ryzyka na wyniki finansowe oraz zoptymalizowanie zarządzania tymi kosztami w celu zapewnienia zgodności uzyskiwanych wyników z planami. Jako zarząd jesteśmy obecnie bardzo zadowoleni z osiąganych wyników w zakresie kosztów rezerw, jak i z działań windykacyjnych. Wdrożone zmiany w procesach odzyskiwania należności już pozytywnie wpłynęły na wyniki ostatniego kwartału 2014 roku, a także przełożą się na wyniki grupy w kolejnych kwartałach 2015 roku.

Aktualnie akceptujemy średnio około 20 proc. wniosków, więc można powiedzieć, iż co piąty klient otrzymuje u nas pożyczkę. W zakresie weryfikacji wniosków pożyczkowych korzystamy z naszych wewnętrznych narzędzi, takich jak system oceny scoringowej, współpracujemy także z Biurami Informacji Gospodarczej. Naszym głównym know-how jest doświadczenie i kilkuletnia wiedza na temat zarządzania ryzykiem pożyczek udzielanych na wyższe kwoty i dłuższe okresy.

Obecny poziom odpisów na pożyczki jest dla Was satysfakcjonujący, ale czy widzicie jeszcze pole do dalszej optymalizacji tego kluczowego parametru?

Poziom kosztów ryzyka jest na dobrym poziomie, gdyż kształtuje się poniżej naszych założeń. Zarządzanie koszami ryzyka to ciągły proces – nasz kilkuosobowy zespół ds. ryzyka kredytowego analizując spłacalność pożyczek, rekomenduje zmiany w procesach. W ten sposób jesteśmy w stanie zapobiegać niekontrolowanemu przyrostowi poziomu rezerw.

SMS Kredyt Holding się zmienia. W IV kwartale zlikwidowaliście SMS FIZ i SMS Invest sp. z o.o. zakupy ratalne S.K.A. Jakich oszczędności spodziewacie się w roku 2015 w związku z uproszczeniem struktury kapitałowej?

W 2014 roku znacznie uprościliśmy naszą grupę kapitałową. Co prawda ponieśliśmy z tego tytułu jednorazowe koszty, ale w dłuższym okresie były to niezbędne działania, podjęte w celu zmniejszenia obciążenia finansowego dla całej grupy. Nauczyliśmy się również, jak w grupie kapitałowej można optymalizować koszty i wykorzystywać inne szanse, jakie daje działanie w jej strukturach. W 2015 roku zamierzamy przeprowadzić jeszcze kilka zmian, jednak będziemy o nich sukcesywnie informować w komunikatach bieżących.

Zaprzestaliście Państwo informowania rynku o wynikach sprzedażowych – czy może Pan powiedzieć dlaczego i przy okazji skomentować wyniki czwartego kwartału w tym zakresie?

W ostatnim kwartale 2014 roku zaprzestaliśmy publikacji komunikatów giełdowych o wynikach sprzedaży z uwagi na ich, naszym zdaniem, małą przydatność dla inwestorów przy ocenie wyników naszej spółki. Osiągnięty wynik finansowy w IV kwartale na poziomie 381,3 tys. zł uznajemy za dobry patrząc na cały 2014 rok. Tak jak wskazywaliśmy wcześniej, główny nacisk w tym okresie położony został na zmiany w procesach udzielania pożyczek, jak również w procesie windykacyjnym. Przełożyły się one na zmniejszenie wpływu kosztów ryzyka na wynik finansowy grupy. Taki był główny cel IV kwartału i został on osiągnięty. Obecnie skupiamy się na rozwoju sprzedaży i pozyskiwaniu finansowania poprzez publiczną emisję obligacji.

Skoro Pan wspomniał o emisji obligacji, to przybliżmy inwestorom parametry trwającej oferty.

W ramach emisji publicznej proponujemy inwestorom 3-letnie obligacje o stałym oprocentowaniu w wysokości 9 proc. w skali roku, z kuponem wypłacanym kwartalnie. Zapisy trwają do 14 kwietnia, a w posiadanie naszych obligacji mogę wejść inwestorzy posiadający dowolny rachunek maklerski. Po szczegółowe informacje zapraszamy na naszą stronę internetową www.smskredytholding.pl, gdzie dostępne jest memorandum informacyjne oraz wszelkie informacje dotyczące emisji oraz zapisów.

W jaki poziom wzrostu sprzedaży celujecie w 2015 r.? Planujecie rozszerzyć ofertę produktów?

Celujemy przede wszystkim w wyniki finansowe zgodne z planami. Dostosowujemy naszą ofertę głównie do potrzeb naszych klientów i agentów. Obecnie szerszej wchodzimy na rynek z ofertą produktu dla klientów poszukujących tańszych źródeł finansowania, a cechujących się lepszym profilem ryzyka. Od kilku miesięcy był on testowany, a teraz zaczynamy go sprzedawać w większych wolumenach. Widzimy duży potencjał w tym produkcie, aczkolwiek nie zapominamy również o rozwoju naszej standardowej oferty.

Od stycznia weszła w życie ustawa regulująca upadłość konsumencką, a w ostatnim czasie po raz kolejny mocno spadły stopy procentowe i odsetki ustawowe. Maksymalne oprocentowanie to w tej chwili 10 proc. Proszę powiedzieć, czy zmiany te wpłyną na działalność SMS Kredyt?

Bacznie przyglądamy się zmianom prawnym zachodzącym w obszarach mających wpływ na naszą działalność. Upadłość konsumencka, póki co, nie zdobyła w Polsce popularności, aczkolwiek uważamy, iż jest to krok w dobrą stronę, aby umożliwić niektórym osobom wyjście z finansowych tarapatów. Nawet w wypadku zwiększenia liczby osób decydujących się ogłosić upadłość, zakładamy, że nie będzie to miało większego wpływu na naszą działalność. Rozwijamy obecnie współpracę z Biurem Informacji Kredytowej, co pozwoli nam w przyszłości lepiej weryfikować historię finansową potencjalnych klientów.

Natomiast co do działalności w czasach niskich stóp procentowych, to z punktu widzenia przychodów nie ma to istotnego wpływu na naszą działalność, gdyż większość z nich jest oparta o opłatę operacyjną. Warto natomiast wskazać, iż ponieważ finansujemy się kredytem bankowym, to dzięki spadającym stopom nasz koszt finansowy również maleje.

Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzaniem regulacji dla sektora pożyczkowego. Obecny projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo Bankowe i niektórych innych ustaw zakłada ograniczenie pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. Czy wprowadzenie tych zmian będzie miało wpływ na wasze wyniki i sektor?

Jak już wcześniej wspominaliśmy, uważnie przyglądamy się projektowanym regulacjom i przygotowujemy spółkę do ich wprowadzenia. Obecnie posiadamy już w ofercie pożyczki spełniające rygor planowanych regulacji i uzyskujemy na nich dobre wyniki. W związku z tym uważamy, że jesteśmy przygotowani do zmian prawnych, a jest to w naszej ocenie najistotniejsza kwestia dla firm działających w naszej branży i oferujących podobne produkty.

Zmiany prawne w największym stopniu wpłyną na firmy, które koncentrowały się na sprzedaży tzw. „chwilówek” czyli pożyczek spłacanych w jednej racie najczęściej po 30 dniach. W rzeczywistości pożyczki te nie były spłacane w terminie spłaty. Po 30 dniach klient takiej firmy wpłacał kwotę pozwalającą mu na przedłużenie terminu spłaty o kolejne 30 dni. Planowane zmiany prawne mają ukrócić taki proceder, co w mojej ocenie jest krokiem w dobrym kierunku. Nasza firma nigdy nie działała w ten sposób, a jesteśmy obecni na rynku od 2007 roku.

Żałujemy tylko, iż w procesie legislacyjnym nie zdecydowano się na wprowadzenie rejestru firm pożyczkowych, ale najwyraźniej musi jeszcze minąć trochę czasu, abyśmy dojrzeli do takich przedsięwzięć.

Dziękujemy za rozmowę

Polecane linki:
>> Odwiedź stronę analityczną spółki w serwisie StockWatch.pl

>> Sprawdź parametry obligacji notowanych na Catalyst

>> Strona internetowa SMS Kredyt Holding

>> Odwiedź forumowy wątek dedykowany obligacjom SMS Kredyt Holding

>> Śledź notowania spółki z wykorzystaniem skanerów w ATTrader.pl

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o smskredyt)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR