StockWatch.pl

Synthos z dużym odpisem i małym zyskiem netto w III kwartale

Omawiane walory:

Synthos odnotował 10 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 81 mln zł zysku rok wcześniej. W sprawozdaniu spółka uwzględniła odpisn w wysokości 119 mln zł na instalację w Oświęcimiu.

(Fot. spółka)

Zysk operacyjny Synthosu wyniósł 92 mln zł wobec 93 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1.725 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 1.196 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 339 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 189 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5.434 mln zł w porównaniu z 3.319 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 339 mln zł wobec 189 mln zł zysku rok wcześniej.

Synthos przeprowadził testy na utratę wartości aktywów instalacji w Oświęcimiu

Wpływ wartości odpisu na zysk netto prezentowany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kw. 2017 roku wynosi 119 mln zł.

– Na podstawie przeglądu funkcjonowania oraz przewidywań co do perspektyw produkcji i sprzedaży kauczuków SSBR i LiBR z instalacji uruchomionej w zakładzie produkcyjnym w Oświęcimiu w trzecim kwartale 2015 r. zarząd spółki ocenia, że nie jest w stanie zagwarantować zakładanego w procesie inwestycji oraz w pierwszych latach funkcjonowania poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych w najbliższym czasie. Proces dochodzenia do pełnej zdolności produkcyjnej wydłuża się ze względu na konkurencję rynkową, słaby popyt na rynkach dalekowschodnich oraz czas uzyskiwania akceptacji klientów. Równocześnie marże odbiegają od poziomu pozwalającego uzyskać zakładany zwrot z inwestycji – czytamy w komunikacie.

>> Nie masz czasu samodzielnie inwestować? Powierz pieniądze ekspertom – sprawdź nasze wyniki >>

W okresie od rozpoczęcia projektu miało miejsce istotne zmniejszenie popytu i spadek cen produktów standardowych SSBR. Spółka realizuje prace wdrożeniowe dla nowych asortymentów, a rozwijane produkty są obecnie w procesach badania i homologacji u wiodących producentów opon. W związku z brakiem walidacji testowanych produktów, zarząd nie może zagwarantować, że tempo prac wdrożeniowych pozwoli w krótkim czasie istotnie podnieść wykorzystanie zdolności produkcyjnych, podano również.

Spółka zaznaczyła, że pełne wdrożenie nowych rozwiązań będzie wymagało dodatkowego czasu i potencjalnie istotnych nakładów na środki trwałe. W konsekwencji powyższego zidentyfikowano przesłanki do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów na 30 września 2017 roku. >> Dołącz do dyskusji na forumowym wątku dedykowanym akcjom Synthosu

Dla celów przeprowadzonych testów, wartość odzyskiwalna została ustalona na podstawie analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych generowanych przez aktywa do produkcji kauczuków rozpuszczalnikowych w Oświęcimiu, zgodnie z MSR 36 – Utrata wartości aktywów, podano także.

– Na etapie założeń do przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywów, zgodnie z MSR 36 – utrata wartości aktywów, rozważano zasadność oraz faktyczną możliwość oszacowania wartości godziwej oraz wartości użytkowej poszczególnych aktywów. Wycena wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia nie jest możliwa ze względu na brak podstaw do wiarygodnego szacunku ceny, po której odbyłaby się transakcja sprzedaży analizowanych aktywów. W rezultacie przyjęto, iż najlepszym odzwierciedleniem wartości odzyskiwalnej analizowanych aktywów jest ich wartość użytkowa, zgodnie z zapisami MSR 36.20 – czytamy dalej.

Model wyceny został przygotowany na podstawie analizy średnioterminowej w okresie 2017- 2027 z uwzględnieniem wartości rezydualnej. Prognozowane przepływy pieniężne dyskontowane były do ich wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej wynoszącej 8,5 proc., z uwzględnieniem skutków opodatkowania, odzwierciedlającej bieżące rynkowe oszacowanie wartości pieniądza w czasie oraz ryzyka typowe dla analizowanego ośrodka generującego przepływy pieniężne, podano również.

Wpływ wartości odpisu, po uwzględnieniu efektu podatkowego, na zysk netto prezentowany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2017 roku wynosi 119 mln zł, podsumowano.

Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Jest notowana na GPW od 2004 r.

notowania

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT synthos, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Klamka zapadła, Synthos znika z GPW

  Akcjonariusze SYNTHOSu zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przywróceniu akcjom spółki formy dokumentu i wycofaniu ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, wynika z podjętych uchwał. 

 • Sołowow ruszył z przymusowym wykupem akcjonariuszy mniejszościowych Synthosu

  Po osiągnięciu przez FTF Galleon i FTF Columbus - podmioty zależne od Michała Sołowowa - ok. 93,9 proc. kapitału zakładowego SYNTHOSu i ok. 93,9 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, FTF Galleon ogłosił przymusowy wykup pozostałych 80,7 mln akcji spółki po 4,93 zł sztuka, poinformowały Dom Maklerski PKO BP oraz Pekao Investment Banking, pośredniczące w wezwaniu.

 • Play, Ailleron, Lubawa i LiveChat awansowały w polskich indeksach

  Po sesji 29 grudnia 2017 r. miejsca w indeksach straciły SYNTHOS, PBG oraz Berling. Ich miejsce zajmą Play, Ailleron, Lubawa i LiveChat.

 • Synthos zniknie z giełdy. Sołowow wkrótce ogłosi przymusowy wykup

  Kontrolowany przez Michała Sołowowa fundusz FTF Galleon dopiął swego. W ramach wezwania skupi blisko 416 mln akcji SYNTHOSu, dzięki czemu przekroczy próg 90 proc. głosów na WZ. Zdjęcie spółki z giełdy, to już tylko kwestia czasu.

 • GPW na plusie dzięki BZ WBK i spółkom surowcowym

  W czwartek, na przekór europejskim parkietom, warszawska giełda rośnie. W górę ciągnie ją BZ WBK oraz surowcowy KGHM i JSW. Całemu rynkowi ciąży natomiast sektor energetyczny. Sytuacja jest jednak płynna i sesja może zamknąć się zarówno wzrostami, jak i spadkami.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR