United Label: Emisja akcji to pierwszy krok w kierunku NewConnect

Omawiane walory:

Tomasz Litwiniuk, prezes zarządu United Label rozmawia z redakcją Stockwatch.pl o kampanii crowdinvestingowej na platformie CrowdConnect.pl, planach wydawniczych i przygotowaniach debiutu na NewConnect.

Tomasz,Litwiniuk,prezes,United,Label,wywiad

Tomasz Litwiniuk, prezes zarządu United Label

StockWatch.pl: United Label to całkiem nowy gracz na rynku. W tym roku do sprzedaży mają trafić pierwsze gry, a wraz z nimi mają pojawić się pierwsze przychody. Przy jakich projektach (jak dużych) spółka wystąpi w tym i w przyszłym roku w roli wydawcy?

Tomasz Litwiniuk: Pierwsza produkcja spod szyldu United Label – gra Röki, to narracyjna produkcja przygodowa inspirowana skandynawskim folklorem. Premiera tego tytułu już 23 lipca. W kolejnych miesiącach, w czwartym kwartale tego roku, planujemy premierę drugiej gry – Eldest Souls, dwuwymiarowej gry akcji z grafiką w stylu pixel art. Pozostałe dwie produkcje: Horae oraz Tails of Iron powinny zostać wydane planowo na przełomie 2020/2021 i w 2021 r.

Według dostępnych danych United Label wydało już blisko 2,9 mln zł na produkcję gier, a dokładniej tyle wypłaciło twórcom w formie zaliczek. Skąd pochodziły te środki?

United Label otrzymało pod koniec 2018 r. pożyczkę od CI Games w celu finansowania prowadzonych obecnie działań operacyjnych w spółce. Otrzymane środki zostały zaangażowane w produkcję oraz marketing gier naszego wydawnictwa. Spłata pożyczki będzie następować sukcesywnie i częściowo będzie rozliczana ze sprzedaży obecnie produkowanych tytułów. Okres spłaty zależy od poziomu sprzedaży gier United Label.

Obecnie jedynym akcjonariuszem United Label jest giełdowy CI Games. Jak wyglądają relacje i współpraca między spółkami?

Prowadzimy ścisłą współprace z CI Games. Wykorzystujemy doświadczenie, kompetencje, know-how zespołu CI Games, co zapewnia nam przewagę rynkową oraz elastyczny model działalności oparty na niskich kosztach stałych. Korzystamy z wiedzy i wsparcia w zakresie m.in. wsparcia w produkcji gier, marketingu, sprzedaży, testów. Dzięki temu znacznie ograniczamy koszty bieżącej działalności operacyjnej.

Dodatkowo, dzięki bliskiej współpracy możemy istotnie skrócić proces wydawniczy oraz korzystać ze zbudowanych już relacji z najważniejszymi platformami sprzedaży (Valve, Sony, Microsoft, Nintendo, Apple, Google).

Z dostępnych informacji wiadomo, że proces doboru gier koordynowany jest przez dwuosobowy zespół. Kim są te osoby i jakie mają doświadczenie?

W United Label rzeczywiście pracują dwie osoby, ale to jest właśnie plus i kluczowa przewaga naszego modelu działalności, który zapewnia nam wysoką efektywność i niski poziom kosztów stałych. Aktywnie korzystamy z obecności w Grupie CI Games, doświadczenia produkcyjnego oraz sprzedażowego zarówno na etapie selekcji projektów, nadzoru produkcji, testowania, promocji i sprzedaży.

Jak wygląda ocena potencjału projektu? Jakimi kryteriami kieruje się United Label?

Jako globalna platforma wydawnicza jest to naturalne, że w naszych wyborach kierujemy się tym, które gry mają odpowiednio wysoki potencjał na osiągnięcie sukcesu komercyjnego i jednocześnie reprezentują wysoką jakość produkcji. Każdy potencjalny projekt przechodzi kilkuetapowy proces weryfikacyjny. W wyniku szczegółowej analizy, wybieramy na shortlistę gry, które reprezentują wysoką jakość, mają ciekawą fabułę oraz nietuzinkową warstwę graficzną, potwierdzającą unikalność danej produkcji. Jest to dla nas najważniejszy etap. Szczególną uwagę przykładamy do gier fabularnych oraz tych o rozbudowanej narracji.

W kolejnym etapie procesu weryfikacyjnego, staramy się oszacować możliwe scenariusze sprzedaży gry. Przeprowadzamy audyt studia deweloperskiego oraz wnikliwie analizujemy ryzyka związane z każdym z projektów. Dopiero po przejściu pozytywnej weryfikacji, podpisujemy ze studiem umowę licencyjną na wydanie gry.

W przypadku wątpliwości, weryfikujemy potencjał tytułu korzystając z usług niezależnych profesjonalistów, specjalizujących się w ocenie gier indie.

Polygon Treehouse, Fallen Flag Studio i Odd Bug Studio to zespoły zlokalizowane w Wielkiej Brytanii, a Lunaris Iris – we Francji. A co z polskimi twórcami? Czy z krajowego podwórka nie zgłosił się ani jeden zespół z ciekawym projektem?

Rozmawialiśmy również z zespołami z Polski, jesteśmy otwarci na współpracę z krajowymi producentami gier. Natomiast patrzymy na portfolio bardzo globalnie i żaden kraj nie jest dla nas priorytetem.

Wszystkie cztery zespoły mają bardzo krótką historię – powstały 2-3 lata temu. Można o nich powiedzieć, że to młoda krew. W większości pracują nad pierwszymi własnymi grami. Skąd przekonanie, że na ich grach będzie można zarobić?

Wszystkie 4 tytuły były przez nas wnikliwie analizowane. Każdy z nich posiada charakterystyczną oprawę graficzną i wciągającą narrację. Odwiedziliśmy i poznaliśmy studia oraz kluczowe osoby zaangażowane w projekty. W rozmowach brali udział eksperci CI Games oraz również zewnętrzni konsultanci. Dwie gry, które mają swoją stronę na Steam mają ponad 55 tys. wishlist każda, co w obiektywny sposób pokazuje duże zainteresowanie tymi tytułami.

Jak wygląda podział kosztów produkcji i zysków z poszczególnych gier?

United Label działa w efektywnościowym modelu współpracy z deweloperami gier, co w skrócie oznacza, że tantiemy dla twórców są płacone od zysku netto projektu, czyli od przychodów pomniejszonych o koszty produkcji, dystrybucji, marketingu, testów, lokalizacji oraz pomniejszych kosztów takich jak ratingi wiekowe. Z każdym deweloperem, z którym podpisywaliśmy umowę, jest to określony procent od zysku netto na projekcie. Jego wysokość jest zmienna w zależności od poziomu zaangażowania finansowego United Label w koszty produkcji gry, zaawansowania i skali projektu, ryzyka i innych. W każdej z czterech produkcji z naszego portfolio wydawniczego United Label posiada istotny udział w zysku netto ze sprzedaży.

Przejdźmy do emisji akcji. W puli jest 275 tys. nowych walorów po cenie 16 zł za sztukę. W ramach I transzy udało się pozyskać 3 mln zł, co oznacza, że emisja dojdzie do skutku. Jakie było zainteresowanie i odbiór ze strony dużych inwestorów. Czy w akcjonariacie ujawnią się instytucje?

I transza spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów, czego dowodem jest zamknięcie zapisów już drugiego dnia emisji. Oczywiście naszym celem jest zebranie 4,4 mln zł, jednak wynik I transzy cieszy i jest dobrym prognostykiem. Wśród nowych inwestorów jest również prezes CI Games Marek Tymiński, fundusz oraz inwestor zagraniczny.

Dziś ruszają zapisy na akcje w ramach II transzy, tzw. detalicznej, skierowanej do inwestorów indywidualnych. Do objęcia są walory warte 1,4 mln zł. Do kiedy można składać zapisy i jakie są warunki udziału w ofercie?

Zapisy oraz wpłaty na akcje będą przyjmowane od godziny 10:00 do czasu zebrania docelowej kwoty emisji, jednak nie dłużej niż do 10 lipca. I transza emisji akcji spotkała się z dużym zainteresowaniem, zapisy na akcje spółki zakończyły się już drugiego dnia emisji. W transzy prezentowanej na CrowdConnect.pl jednorazowy zapis na akcje spółki może wynieść od 2,5 tys. zł do maksymalnie 25 tys. zł.

Wartość całej oferty to 4,4 mln zł. Na co United Label chce wykorzystać te środki?

Środki pozyskane w wyniku emisji akcji pozwolą nam na przeskalowanie biznesu poprzez rozbudowę naszego portfolio o kolejne tytuły. 35 proc. środków z emisji akcji zostanie wykorzystane na dokończenie obecnie komunikowanych gier, a 65 proc. przeznaczone będzie na pozyskanie nowych tytułów gier.

Porozmawiajmy chwilę o planach. Obecnie United Label ma w swoim portfolio 4 szykowane tytuły. Jak liczba projektów będzie wyglądać w kolejnych latach?

W obranej przez nas strategii rozwoju spółki na najbliższe lata skupiamy się na wydawaniu silnych, wysokojakościowych produkcji z segmentu gier indie. Zamierzamy rocznie wydawać od 1 do 4 gier. Chcemy systematycznie rozbudowywać portfolio tytułów, cały czas podchodząc selektywnie do wybierania projektów i wybierając te z realną szansą na sukces.

Z iloma zespołami obecnie trwają rozmowy w kwestii współpracy i wydania gry?

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy przeanalizowaliśmy ponad 200 tytułów, z których wybraliśmy 4. Kilka kolejnych jest na etapie oceny i negocjacji. Nie śpieszymy się z decyzją o inwestycji w projekt. Bardzo ważne dla nas jest zrozumienie zakresu współpracy z nami przez dewelopera. Angażujemy się nie tylko w część wydawniczą, ale także w proces produkcyjny, korzystając z doświadczeń ekspertów CI Games. To duża wartość dodana dla developerów gier indie. Studia, z którymi podpisaliśmy umowy, zdecydowały się na rozpoczęcie współpracy z nami, w dużym stopniu ze względu na dostęp do kompetencji produkcyjno-publishingowych, kulturę organizacyjną i naszą strategię budowania portfolio.

United Label sygnalizowało też plan wejścia na NewConnect. Kiedy ruszą przygotowania do procesu upublicznienia i kiedy możemy spodziewać się debiutu na małej giełdzie?

Trwająca emisja akcji jest pierwszym krokiem w tym kierunku. Zaraz po niej będziemy przygotowywać niezbędną dokumentację. Chcielibyśmy zadebiutować na NewConnect na przełomie III/IV kwartału.

Czy w przyszłości United Label chce mieć własne studio deweloperskie czy skupi się tylko na publishingu?

Nasz model biznesowy polega na współpracy z zewnętrznymi, utalentowanymi zespołami deweloperskimi. Na dzień dzisiejszy nie mamy planów tworzenia własnego studia, chcemy koncentrować się na wydawnictwie.

Dziękuję za rozmowę.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT unitedlabel, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • United Label pozyskał 1,4 mln zł w II transzy emisji akcji, łącznie 4,4 mln zł

  United Label zakończył kampanię crowdinvestingową przeprowadzoną na platformie CrowdConnect.pl. Inwestorzy zapisali się na wszystkie akcje dostępne w ramach II transzy o wartości 1,4 mln zł. W ramach całej oferty publicznej spółka pozyskała 4,4 mln zł. United Label zamierza przeznaczyć te środki na przeskalowanie działalności poprzez rozbudowę portfolio wydawniczego oraz na finalizacje prac obecnych tytułów. Na przełomie III i IV kwartału spółka chce zadebiutować na NewConnect.

 • Grupa INC pozyskała w I transzy 3 mln zł dla United Label

  Grupa INC, specjalizująca się w finansowaniu innowacyjnych podmiotów, z sukcesem zakończyła pierwszą transzę emisji akcji United Label, skierowaną do dużych inwestorów. Druga transza emisji akcji, o wartości 1,4 mln zł, startuje już 1 lipca w formie publicznej kampanii crowdinvestingowej na platformie CrowdConnect.pl. United Label zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w ciągu kilku miesięcy, autoryzowanym doradcą spółki jest INC.

 • Startuje emisja akcji United Label. Spółka zależna CI Games chce pozyskać 4,4 mln zł

  United Label rozpoczął zapisy na akcje w ramach pierwszej transzy dla dużych inwestorów, zaś 1 lipca rozpocznie się druga transza otwarta dla wszystkich na platformie CrowdConnect.pl. United Label chce pozyskać od inwestorów około 4,4 mln zł.

 • Spółka zależna CI Games planuje emisję akcji i debiut na NewConnect

  United Label - spółka zależna CI Games - przeprowadzi emisję do 350 tys. akcji serii B na platformie CrowdConnect.pl. i w ciągu kilku miesięcy chce zadebiutować na NewConnect. Spółka na poszerzenie portfolio gier chce pozyskać z emisji akcji ok. 4 mln zł.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR