Zubelewicz z RPP: Cięcie stóp możliwe w przypadku wyraźnego spadku zatrudnienia

Nominalne stopy procentowe mogą być obniżone "w każdej chwili", gdyż większość członków Rady Polityki Pieniężnej popiera łagodną politykę monetarną, a sygnałem zachęcającym do obniżek mógłby się stać wyraźny spadek liczby zatrudnionych w Polsce, ocenia członek RPP Kamil Zubelewicz w rozmowie z ISBnews.

stopy, procentowe, waluty, nbp,

Zubelewicz z RPP: Cięcie stóp możliwe w przypadku wyraźnego spadku zatrudnienia

– Realne stopy procentowe pozostaną ujemne w dającym się wyobrazić horyzoncie czasowym. Nominalne stopy procentowe mogą być obniżone w każdej chwili, gdyż większość członków Rady popiera łagodną politykę monetarną. Teoretycznie obniżki stóp kosztem oszczędzających są możliwe tak długo, jak długo koszt kredytu jest większy od zera. Nie wierzę w skuteczność tej strategii, gdyż wspiera ona błędne inwestycje i zniechęca do oszczędzania w pieniądzu, ale można określić ją mianem dominującej. Sygnałem zachęcającym do obniżek mógłby się stać wyraźny spadek liczby zatrudnionych w Polsce. Jeżeli program szczepień będzie skutecznie rozwijany, do tego nie dojdzie – powiedział ISBnews Zubelewicz.

Według niego, inflacja w 2021 roku będzie prawdopodobnie zaniżona z przyczyn metodycznych. Jedynie część takich różnic może być uwidoczniona przez porównanie polskiego indeksu cen konsumenckich CPI z unijnym zharmonizowanym wskaźnikiem HICP.

– Wzrost gospodarczy nie musi przełożyć się na wzrost cen – większy wpływ na nie będzie mieć poziom stóp procentowych. Obawiam się, że właśnie teraz obserwujemy powtórkę procesu cenotwórczego, rozpoczętego w 2016 roku – i wtedy, i teraz zaczyna rosnąć wskaźnik cen producenckich PPI, po którym nastąpił systematyczny wzrost cen konsumenckich, sięgający nawet 4,7 proc. rocznie – wskazał członek RPP.

>> POLECAMY: Jak inwestować na giełdzie (ze StockWatch.pl)?

Zubelewicz uważa, że prognozowanie tempa wzrostu gospodarczego w sytuacji niepewności dotyczącej sposobów ograniczania zakażeń i ich zasięgu jest bardzo utrudnione.

– Przypuszczam, że ryzyko pojawienia się obostrzeń może się utrzymywać, aż zostaną zaszczepione wszystkie osoby powyżej 55. roku życia. Polska gospodarka mogłaby się rozwijać w tempie powyżej 5 proc. rocznie, ale ze względu na wspomniane niepewności projekcje muszą być niższe – stwierdził.

RPP obniżyła stopy procentowe trzykrotnie w 2020 r. – łącznie o 1,4 pkt proc. do 0,1 proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej.

Z centralnej ścieżki listopadowej projekcji NBP wynika, że inflacja konsumencka wyniesie 2,6 proc. r/r w 2021 r. i 2,7 proc. w 2022 r. Według projekcji, Polska osiągnie wzrost gospodarczy na poziomie 3,1 proc. w 2021 r. i 5,7 proc. w 2022 r. W latach 2021-2022 dynamika potencjalnego PKB przyśpieszy, chociaż wciąż będzie się kształtować poniżej średniej z lat 2010-2019.

Kolejne interwencje możliwe, cel: systematyczne osłabianie PLN

Kolejne interwencje banku centralnego – lub inne działania zmierzające do osłabienia kursu złotego – są możliwe, choć systematyczne sztuczne osłabianie waluty sprzyja utrwalaniu się niekorzystnej struktury zatrudnienia w naszym kraju, ocenia członek Kamil Zubelewicz. Według niego, celem nie jest konkretny poziom kursu, a raczej jego systematyczne osłabianie.

– Interwencje walutowe są jednym z narzędzi polityki pieniężnej, które punktowo mogą sprzyjać osiąganiu pewnych krótkotrwałych efektów. Narzędzie to jest jednak niesymetryczne – w dowolnym stopniu można osłabić własną walutę, ale już nie sposób jej trwale umocnić. W Polsce od wielu lat obserwujemy systematyczne osłabianie kursu złotego – nie tyle w wyniku problemów naszej gospodarki, co celowej polityki wyższego celu inflacyjnego, dotującej eksporterów i konsumentów zagranicznych kosztem polskiego rządu i konsumentów polskich. W takiej sytuacji interwencje zgodne z długofalowym trendem nie są moim zdaniem w ogóle potrzebne – powiedział ISBnews Zubelewicz.

Według niego, systematyczne sztuczne osłabianie waluty sprzyja utrwalaniu się niekorzystnej struktury zatrudnienia w naszym kraju, odbiegającej od najbardziej rozwiniętych państw świata.

– Trwałe umacnianie się polskiego złotego, jeśli kiedykolwiek nastąpi, zależy od szybkiego wzrostu zatrudnienia i produkcji. Prędzej jednak spodziewałbym się kolejnych interwencji czy innych działań zmierzających do osłabienia kursu. Myślę, że kolejnym Radom chodzi nie o konkretny poziom kursu, co raczej o jego systematyczne osłabianie – wskazał członek RPP.

Odnosząc się do zapowiedzianej przez Narodowy Bank Polski możliwości udziału w rozwiązaniu problemów kredytów w CHF, Zubelewicz zwrócił uwagę, że kredyty walutowe – rozpatrywane pod kątem ekonomicznym – były dotychczas dość dobrze spłacane.

– Jeżeli jednak w wyniku ostatecznych rozstrzygnięć prawnych okaże się, że istotna część ich ciężaru obciąży banki komercyjne, to ewentualne zaangażowanie NBP będzie mogło mieć charakter techniczny, uwzględniający konieczność zapewnienia stabilności całego sektora bankowego. Myślę, że do ujawnienia się tego problemu by nie doszło, gdyby polski złoty w naturalny sposób mógł się umacniać względem walut obcych. Silny złoty wymaga wysiłku, zwłaszcza ze strony przedsiębiorców i ich pracowników – ale pozwoliłby na zmniejszenie realnego ciężaru długów, zaciągniętych w walutach obcych przez frankowiczów, jak i przedsiębiorców czy sektor publiczny – stwierdził.

Na początku lutego NBP zakomunikował, że zarząd NBP może rozważyć ewentualne zaangażowanie w proces przewalutowania mieszkaniowych kredytów walutowych na złote, na zasadach i według kursów rynkowych, przy spełnieniu przez banki określonych warunków brzegowych.

Na początku stycznia br. szef banku centralnego, poinformował, że zarząd NBP od połowy grudnia 2020 r. dokonuje zakupu walut obcych na rynku walutowym w celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej NBP na gospodarkę.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI (aktualności, giełda, akcje)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR