Agora ma przedwstępną umowę nabycia 40 proc. udziałów w spółce Eurozet

Omawiane walory:

Agora zawarła przedwstępną umowę nabycia 40 proc. udziałów Eurozetu za 130,7 mln zł. Spółka podkreśliła, że jest to cena wyjściowa, która może zostać zmieniona po publikacji wyników przejmowanej firmy za 2018 r.

Fot. mat. prasowe Radio Zet

Giełdowa spółka przy wsparciu czeskiego SFS Ventures (funduszu finansowanego przez George’a Sorosa) przejmie Eurozet, właściciela m.in. Radia Zet. Strony zawarły dziś wstępną umowę nabycia. Cenę wyjściową transakcji ustalono na 130,75 mln zł. Zgodnie z umową, SFS Ventures ma kupić 60 proc. udziałów, a pozostałe 40 proc. ma przypaść na Agorę.

– Umowa przedwstępna przewiduje mechanizm korekty powyższej ceny wyjściowej na podstawie zaudytowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Eurozet za 2018 rok oraz ostatecznej wartości niektórych parametrów ekonomiczno-finansowych grupy, opisanych w umowie przedwstępnej. Szczegółowe warunki umowy przedwstępnej oraz umowy przyrzeczonej (dotyczące w szczególności oświadczeń i zapewnień złożonych przez sprzedawcę, zasad odpowiedzialności oraz warunków dochodzenia ewentualnych roszczeń przez strony) nie odbiegają od rozwiązań rynkowych stosowanych w umowach zawieranych na potrzeby podobnych transakcji – czytamy także.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Agora jako wspólnik mniejszościowy nie będzie mieć wpływu m.in. na działalność operacyjną Eurozet, ani strategię programową radiostacji. Ta sytuacja może jednak w niedalekiej przyszłości ulec zmianie. Zawarta umowa przyznaje giełdowej spółce do 20 czerwca prawo wykonania opcji call i odkupu pakietu 60 proc. udziałów od SFS Ventures. Wcześniej jednak Agora będzie musiała uzyskać na to zgodę UOKiK.

– Transakcja jest zgodna z długoterminową strategią Grupy Agora, w szczególności z planem wzmacniania pozycji grupy kapitałowej Agory w wybranych obszarach dotychczasowej działalności. Realizacja transakcji może wpłynąć na zrewidowanie planów inwestycyjnych grupy kapitałowej Agora w biznesach pozamediowych. Transakcja nabycia 40 proc. udziałów w spółce Eurozet została sfinansowana przez Spółkę w części ze środków własnych, a w kwocie 75 mln zł z sublimitu kredytowego w rachunku bieżącym, który zostanie skonwertowany na kredyt nieodnawialny na podstawie Umowy o Limit Kredytowy zawartej w dniu 25 maja 2017 r. z DNB Bank Polska S.A. i zmienionej następnie aneksem nr 1 do umowy z dnia 18 maja 2018 r. – podano także.

O zakup Eurozetu starało się kilku innych graczy, w tym Fratria, czyli wydawca Sieci i wPolitcye.pl, Grupa ZPR (m.in. Radio Eska, Eska Rock i Radio Wawa), Zbigniew Jakubas (w połowie stycznia inwestor złożył swoją ofertę) oraz PMPG Polskie Media (wydawca Wprost i Do Rzeczy).

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą „Gazety Wyborczej” i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Agora, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR