X
Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

Agora na plusie tylko dzięki sprzedaży Stopklatki

Opublikowano: 2018-08-10 13:31:05

Omawiane walory:

Agora zanotowała w drugim kwartale 2018 r. 0,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto, ale wynikało to jedynie ze zbycia udziałów w spółce Stopklatka. Regularna działalność grupy medialnej przynosi straty, a strata operacyjna wyniosła blisko 23 mln zł.

Fot. Agora

Agora odnotowała w II kw. 2018 r 0,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 0,33 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna grupy wyniosła 22,78 mln zł wobec 6,79 mln zł zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik EBITDA wyniósł minus 2,4 mln zł wobec plus 31,4 mln zł w 2017 r, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły w II kw. 258,26 mln zł 2018 r. wobec 282,72 mln zł rok wcześniej.

>> Ponad 60 proc. zysku w 1,5 roku – sprawdź ofertę portfela wzorcowego CFR w StockWatch.pl

W całym I półroczu 2018 r. spółka miała 8,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 7,84 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 536,3 mln zł w porównaniu z 583,7 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik EBITDA wyniósł 33,9 mln zł wobec 60,3 mln zł w 2017 r..

Główną przyczyną spadku wpływów grupy w pierwszym półroczu 2018 r. były niższe wpływy segmentów Druk, Film i Książka oraz Prasa. W segmencie Druk spadek przychodów zarówno w pierwszym półroczu – do 36,1 mln zł, jak i w drugim kwartale 2018 r. – do kwoty 18,7 mln zł – wynika głównie z niższego wolumenu świadczonych usług druku, zwłaszcza w technologii coldset. Ze względu na spadek frekwencji w polskich kinach wpływy segmentu Film i Książka były niższe w drugim kwartale i w pierwszym półroczu 2018 r. – wyniosły odpowiednio 67,7 mln zł i 182,8 mln zł. Natomiast wpływy segmentu Prasa w pierwszym półroczu 2018 r. zmniejszyły się do kwoty 104,4 mln zł, a w samym drugim kwartale br. – do 54,7 mln zł. Było to związane głównie z trudną sytuacją na rynku prasy drukowanej oraz rezygnacją z wydawania części tytułów w tym segmencie. Wyższe były natomiast wpływy segmentów Internet, Reklama Zewnętrzna oraz Radio odnotowane w okresie styczeń – czerwiec 2018 r. – czytamy w raporcie spółki.

Przychody segmentu Internet w drugim kwartale 2018 r. zwiększyły się o 10,7 proc. do kwoty 46,5 mln zł, a w pierwszym półroczu 2018 r. o 7,0 proc. do kwoty 86,7 mln zł. To głównie zasługa dynamicznego rozwoju spółki Yieldbird.

– Wpływy segmentu Reklama Zewnętrzna były wyższe o 4,6 proc. i osiągnęły w drugim kwartale 2018 r. poziom 47,3 mln zł – co w połączeniu z wyższymi przychodami odnotowanymi przez tę działalność w pierwszym kwartale 2018 r. – zapewniło wzrost wpływów segmentu do kwoty 83,2 mln zł w pierwszym półroczu 2018 r. Wzrost ten udało się osiągnąć dzięki wyższym wpływom z kampanii reklamowych realizowanych na nośnikach z segmentu Citylight Premium, Digital i City Transport – napisano także.

Przychody segmentu Radio w okresie styczeń – czerwiec 2018 r. wzrosły o 2,8 proc. do kwoty 55,2 mln zł. Zdecydowały o tym wyższe wpływy segmentu odnotowane w pierwszym i drugim kwartale 2018 r. W okresie kwiecień – czerwiec 2018 r. zwiększyły się one o 4,7 proc. i wyniosły 29,2 mln zł. Główną przyczyną tego wzrostu były wyższe przychody ze sprzedaży czasu antenowego w stacjach własnych.

Istotny wpływ na wynik netto Grupy zarówno w drugim kwartale, jak i w pierwszym półroczu 2018 r. miał zysk z transakcji zbycia udziałów w spółce Stopklatka SA. W wyniku tej transakcji Agora zbyła wszystkie posiadane akcje w Stopklatce (tj. 4.596.203 akcji zwykłych, stanowiących 41,14 proc. kapitału zakładowego Stopklatki). Cena za jedną akcję wyniosła 7 zł, a wartość transakcji stanowiła około 32 mln zł – wskazano także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 55,8 mln zł wobec 13,15 mln zł zysku rok wcześniej. Na dzień 30 czerwca 2018 r. grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 161,0 mln zł, na które składały się gotówka i jej ekwiwalenty w wysokości 42,7 mln zł (kasa, rachunki i lokaty bankowe) oraz 118,3 mln zł zainwestowane w krótkoterminowe papiery wartościowe. Na koniec czerwca 2018 r. zadłużenie kredytowe grupy wyniosło 88,7 mln zł (w tym zadłużenie zewnętrzne spółki Helios obejmujące kredyty bankowe i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego w wysokości 60,5 mln zł).

Rynek reklamy w Polsce rośnie

Według szacunków Agory w II kwartale 2018 r. wartość wydatków reklamowych ogółem w Polsce wyniosła ok. 2,5 mld zł i wzrosła o 8 proc. r/r, zaś w całym I półroczu – o 8 proc. r/r do ok. 4,7 mld zł.

Spółka podwyższyła szacunki dotyczące wzrostu rynku reklamy w TV do 4-6 proc. wobec wcześniej oczekiwanych 1-3 proc. i 1,5 proc. wzrostu w 2017 r. Szacowany wzrost reklamy w internecie to 8 proc. wobec 8 proc. wzrostu w 2017 r., w radiu 3-5 proc. wobec 0 proc. w ubiegłym roku, a w reklamie zewnętrznej 1-3 proc. wobec 1,5 proc. spadku w 2017 r. Agora spodziewa się też spadku wartości rynku reklamy w segmencie magazynów o 6-8 proc. wobec spadku o 9 proc. w ub.r. oraz dzienników o 8-10 proc. wobec spadku o 14,5 proc. w ub.r. Rynek reklamy kinowej ma wzrosnąć w tym roku o 0-2 proc. r/r wobec wzrostu o 4,5 proc. w 2017 r.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą „Gazety Wyborczej” i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM.

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

    - analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,
    - moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,
    - aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,
    - narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (o Agora)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Polub stronę na Facebooku