Akcjonariusze Quercus TFI zdecydowali o emisji do 5,5 mln akcji bez prawa poboru

Omawiane walory:

Akcjonariusze Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zdecydowali o emisji nie więcej niż 5 500 000 akcji serii D bez prawa poboru. Spółka chce z emisji pozyskać co najmniej 22 mln zł. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez zarząd, przy zastrzeżeniu, że wyniesie nie mniej niż 4 zł za jedną akcję.

quercus, tfi, emisja, akcje,

Akcjonariusze Quercus TFI zdecydowali o emisji do 5,5 mln akcji bez prawa poboru

Celem podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych na rozwój sieci dystrybucji, konsolidację rynku funduszy inwestycyjnych oraz na utworzenie agenta transferowego.

– W opinii zarządu obecna sytuacja rynkowa, w tym w szczególności środowisko praktycznie zerowych stóp procentowych, może skutkować w najbliższych miesiącach istotnym napływem środków do funduszy inwestycyjnych. Może stanowić to okazję dla towarzystwa do zebrania znacznie większych aktywów klientów, niż obecnie. Zwiększenie udziału w rynku wymaga jednak wzmożonego wysiłku sprzedażowego, w tym rozszerzenia obecnych kanałów dystrybucji produktów inwestycyjnych – czytamy w raporcie.

Jak podkreślono w komunikacie prasowym, istotnym elementem strategii rozszerzenia kanałów dystrybucji jest planowane przejęcie spółki dystrybucyjnej. Quercus TFI w lipcu bieżącego roku zakomunikował o złożeniu wiążącej oferty przejęcia 100% udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion.

– Obecnie prowadzone są negocjacje, mające doprowadzić do realizacji przejęcia. Równolegle Quercus TFI nie wyklucza również innych transakcji, zarówno w obszarze dystrybucji, jak i podmiotów komplementarnie uzupełniających ofertę TFI. Dzięki pozyskanym środkom finansowym z emisji akcji serii D, spółka chce również utworzyć własnego agenta transferowego – czytamy także.

Jak podano w raporcie, zarząd nie zamierza zmieniać dotychczasowej wieloletniej praktyki wypłaty praktycznie wszystkich wypracowanych zysków dla akcjonariuszy w kolejnym roku oraz w następnych latach.

– Dodatkowo w sytuacji, gdyby nie udało się dokonać przejęć podmiotów, o których mowa powyżej, a tym samym środki z emisji nie zostałyby przeznaczone na ten cel, zarząd zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę środków z emisji na rzecz akcjonariuszy w postaci dodatkowej, nadzwyczajnej wypłaty – czytamy także.

W ramach emisji akcji serii D zostanie wyemitowanych mniej niż 10 proc. wszystkich akcji spółki. Tym samym emisja akcji serii D nie spowoduje istotnego rozwodnienia dotychczasowych akcjonariuszy.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o quercus)

 • Quercus TFI: Spółki, które ucierpiały w br. mogą dać 2-cyfrowy zwrot w 2021 r.

  QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oczekuje dwucyfrowych stóp zwrotu z polskich akcji w 2021 r., szczególnie tych spółek, które mocno ucierpiały w trakcie pandemii, poinformował prezes QUERCUS TFI Sebastian Buczek.

 • Quercus TFI negocjuje kupno DI Xelion

  QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nabyło 100 proc. spółki, która będzie funkcjonować pod firmą QUERCUS Agent Transferowy. Głównym przedmiotem działalności spółki zależnej będzie prowadzenie rejestru uczestników funduszy inwestycyjnych. Spółka może także uczestniczyć w realizacji planowanego nabycia Domu Inwestycyjnego Xelion lub innego podmiotu dystrybuującego fundusze inwestycyjne.

 • sWIG80 testuje szczyty sprzed dwóch lat. Pamapol wystrzelił po wynikach

  Mieszane nastroje na warszawskiej giełdzie. W południe WIG20 traci 0,7 proc. i schodzi poniżej 1.800 pkt. Na plusach utrzymują się za to małe i średnie spółki, a indeks sWIG80 zdążył już przetestować poziomy z czerwca 2018 roku.

 • Quercus TFI rozpoczyna skup do 2,06 mln akcji własnych po cenie 9,50 zł za sztukę

  QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ogłosiło skup maksymalnie 2.057.330 akcji własnych po cenie 9,50 zł za akcję. Przyjmowanie ofert sprzedaży rozpocznie się 18 czerwca, a zakończy 6 lipca br.

 • Giełdowe maluchy wyleczyły się z COVID-19, w grze Quercus i CCC Dobre nastroje na rynkach globalnych i wciąż mocny sektor energetyczny, utrzymują warszawską giełdę w zielonej strefie. Jednocześnie trwa niewielka realizacja zysków na spółkach gamingowych. Całość sprawia jednak wrażenie dość kruchej stabilizacji, dlatego na koniec dnia nastroje na GPW mogą być diametralnie różne od tych porannych.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR