Alior Bank błysnął dynamiką zysku na tle sektora

Omawiane walory:

W minionym kwartale zysk netto banku zwiększył się aż o 74 proc., co jest imponującym wynikiem na tle całej branży. Spółka w raporcie okresowym podkreśliła, że rok 2015 jawi się jako okres dużych wyzwań dla sektora.

Alior Bank zgodnie z oczekiwaniami zamknął ubiegły rok znaczącym wzrostem zysków. W IV kwartale zysk netto banku wzrósł w ujęciu r/r o 74 proc. do 101 mln zł. Rezultat o ponad 10 proc. przebił konsensus PAP. Poprawie towarzyszył 8-proc. wzrost wyniku z prowizji do 96 mln zł i 7-proc. progres wyniku odsetkowego do 319 mln zł. W porównaniu do oczekiwań rynkowych osiągnięcia okazały się lepsze o 5,5 proc. i 0,5 proc. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w czwartym kwartale 2014 roku 132,9 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami (132,6 mln zł).

W całym 2014 roku zysk netto grupy poprawił się o 42 proc. do 322,7 mln zł. Wynik odsetkowy, mimo rekordowo niskiego poziomu stóp procentowych, dzięki wzrostowi skali prowadzonej działalności, efektywnemu zarządzaniu strukturą portfela kredytowego, obniżeniu kosztów bazy depozytowej oraz prowadzeniu skutecznej polityki cenowej, ukształtował się na poziomie 1.215,8 mln zł, tj. o 21,8 proc. większym w porównaniu do wartości osiągniętej w 2013 r. Natomiast wynik prowizyjny wzrósł o 26,5 proc. i osiągnął poziom 348,1 mln zł. Wzrost ten został osiągnięty dzięki wzrostowi skali działalności pomimo negatywnego wpływu związanego z obniżką stawek interchange.>> Odwiedź forumowy wątek dedykowany akcjom Alior Banku

Całkowite przychody (w mln zł) Źródło: spółka

Całkowite przychody (w mln zł) Źródło: spółka

Na koniec 2014 roku należności od klientów wynosiły 23,65 mld zł i powiększyły się o 20,3 proc., a depozyty od klientów opiewały na 24,43 mld zł, rosnąc o 17,3 proc. Liczba obsługiwanych klientów to 2,576 mln, zwiększając się o 457 tys. (+38 proc.) klientów pozyskano dzięki usługom T-Mobile Usługi Bankowe. Alior w zeszłym roku udzielił ponad 10 tys. kredytów hipotecznych i wzrost stanowił ponad 50 proc. w ujęciu r/r. Współczynnik wypłacalności banku pod koniec 2014 roku wynosił 12,8 proc., a wskaźnik Tier 1 11,23 proc.

– Obniżenie przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych w czwartym kwartale ubiegłego roku oraz decyzje administracyjne dotyczące zwiększenia opłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i wprowadzenia niższych stawek interchange sprawiają, że 2015 rok będzie okresem poważnych wyzwań dla polskich instytucji finansowych. Nowe uwarunkowania rynkowe spowodują, że utrzymanie dotychczasowej dochodowości sektora bankowego będzie ambitnym zadaniem. – ocenia w raporcie rocznym Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku.>> Komunikat wraz z raportem finansowym znajdziesz tutaj

W piątek notowania banku rozpoczęły sesję na zielono. W tym roku akcje Alior Banku zyskały na wartości ponad 6 proc. W skali ostatniego półrocza notowania spółki wzrosły o 4 proc., a stopa zwrotu za 12 miesięcy spadła blisko 11 proc.

wykres_alior

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Alior, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Alior Bank może uniknąć kary za aferę W Investments

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o nałożeniu na ALIOR Bank dwóch kar pieniężnych w łącznej kwocie 10 mln zł oraz umorzył postępowanie prowadzone przez KNF w tej sprawie. Wyrok nie jest prawomocny.

 • Alior Bank z negatywną perspektywą ratingu kredytowego

  Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego ALIOR Banku ze stabilnej na negatywną. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB. Zmiana jest związana z prognozowanym negatywnym wpływem kryzysu związanego z epidemią Covid-19 oraz dokonanej przez RPP serii obniżek stóp procentowych NBP na wyniki finansowe banku.

 • Alior Bank przejmuje Ruch za 1 zł

  ALIOR Bank podpisał z Lurena Investments przedwstępną umowę, w ramach której nabędzie 100 proc. udziałów w kapitale Ruchu za cenę 1 zł. Równolegle bank zawarł umowę inwestycyjną z Orlenem, PZU oraz PZU Życie, zgodnie z którą płocki koncern obejmie pozycję podmiotu dominującego w akcjonariacie Ruchu.

 • Banki dołują WIG20, gorąco na CD Projekcie, Aliorze i PZU Lepsze od prognoz wyniki CD Projektu nie uratowały warszawskiej giełdy. Piątkowa sesja rozpoczęła się od spadków. Indeksy w dół ściągają przede wszystkim banki, PZU i pogorszenie nastrojów na rynkach globalnych.
 • Haitong Bank jeszcze mocniej przyciął wycenę Alior Banku

  Marta Czajkowska-Bałdyga, analityk Haitong Banku, w raporcie z 8 maja utrzymała rekomendację sprzedaj dla ALIOR Banku, ale cenę docelową obniżyła z 24,90 zł do 11,40 zł.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR