Altus TFI miało szacunkowo 3,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw.

Omawiane walory:

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) odnotowało szacunkowo 3,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 23,1 mln zł w I kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 84,6 proc. r/r. Kurs akcji spółki spada o blisko 6 proc.

Według szacunkowych danych przychód ze sprzedaży grupy kapitałowej Altus TFI wyniósł 45.817 tys. zł, wobec 89.967 tys. zł w I kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 49,1 proc. Działalność operacyjna kosztowała spółkę 41.538 tys. zł w porównaniu do 60.535 tys. zł. w ubiegłym roku, co dało spadek o 31,4 proc. Z kolei wynik netto na sprzedaży grupy kapitałowej spadł o 85,5 proc. z 29.432 tys. zł w I kwartale roku ubiegłego do 4.279 tys. zł w 2019 r. Natomiast wynik netto grupy wyniósł 3.554 tys. zł, wobec 23.107 tys. zł w I kwartale 2018 r., co dało spadek o 84,6 proc.

Pierwszy kwartał 2019 roku jest pierwszym okresem działalności Altus TFI po przekazaniu znacznej części funduszy inwestycyjnych pod zarządzanie Rockbridge TFI. W I kw. 2019 roku zostały przekazane do Rockbridge TFI kolejne 7 funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Rozpoczęto również likwidacje 1 funduszu zamkniętego oraz 1 subfunduszu wydzielonego w ramach Altus Fundusz Inwestycyjnych Otwarty Parasolowy. Ponadto przekazano zarządzanie jednym funduszem inwestycyjnym zamkniętym poza grupę kapitałową Altus TFI.

– Wszystkie te zdarzenia (uwzględniając także drastyczny spadek aktywów w przekazanych funduszach w stosunku do porównywalnego okresu w 2018 roku) przełożyły się na wartość uzyskiwanych przez emitenta oraz grupę kapitałową przychodów. Wartość kosztów operacyjnych jest uzależniona od wartości aktywów netto funduszy zarządzanych przez emitenta, przy czym część tych kosztów stanowią koszty stałe niezależne od wielkości zarządzanych aktywów – stąd też wolniejszy spadek kosztów operacyjnych od spadku przychodów. Na poziom kosztów operacyjnych wpływ miała również wypłata rekompensat dla osób pełniących funkcje w spółce, z tytułu zakończenia współpracy – czytamy dalej.

Wynik finansowy Altus TFI spadł w stosunku do porównywalnego okresu przede wszystkim z powodu spadku przychodów związanych ze zmniejszeniem wartości aktywów zarządzanych funduszy.

Szacunkowy jednostkowy przychód ze sprzedaży Altus TFI wyniósł 25.813 tys. zł wobec 75.128 tys. zł w I kw. 2018 r., co stanowi spadek o 65,6 proc. Szacunkowy wynik netto Altus TFI wyniósł – 1.580 tys. zł, wobec 20.067 tys. zł w I kw. 2018 r., co stanowi spadek o 107,9 proc..

Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT ALTUSTFI, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • GetBack wniósł pozew przeciwko Altus TFI, spółka kwestionuje roszczenia

  GetBack wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Altus Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych oraz dwunastu funduszom w przeszłości przez nie zarządzanym, o zapłatę solidarnie kwoty 134,64 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi tytułem odszkodowania w związku z rzekomym zawyżeniem wartości akcji EGB Investments. Altus TFI kwestionuje wszelkie roszczenia wskazane w pozwie.

 • Komornik zajął prawie 135 mln zł z kont Altus TFI na poczet zabezpieczenia roszczeń GetBacku

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa zajął gotówkę w kwocie 135,72 mln zł i przekazał ją na rachunek depozytowy Ministra Finansów na poczet zabezpieczenia roszczeń GetBack wobec Altus TFI oraz 12 funduszy inwestycyjnych.

 • Kontrofensywa podaży na WIG20, w grze Mercator, XTB i Altus TFI Warszawskie byki zderzyły się z falą wyprzedaży na europejskich parkietach. Jeszcze rano próbowały walczyć o wzrostową sesję, ale ostatecznie musiały odpuścić. Oby tylko nie za bardzo, bo sytuacja na wykresie WIG20 mocno się skomplikuje.
 • Sąd na wniosek GetBack zajął majątek Altusa

  Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych otrzymało zawiadomienie o zajęciach praw majątkowych z wniosku GetBack, dokonanych na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy z 10 marca 2020 roku. Kurs akcji Altus TFI spada w środę rano o ponad 27 proc., a za jedną akcje płacono 0,90 zł.

 • Korekta na GPW, w grze CCC, Delko i Mercator

  Giełdowe byki nieco odpuściły, przez co światowe giełdy nieco się cofnęły, a w ślad za nimi GPW. Ogólne nastroje wciąż jednak pozostają dobre, więc jeżeli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, to korekta wzrostów raczej nie będzie głęboka.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR