GetBack wniósł pozew przeciwko Altus TFI, spółka kwestionuje roszczenia

Omawiane walory: ,

GetBack wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Altus Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych oraz dwunastu funduszom w przeszłości przez nie zarządzanym, o zapłatę solidarnie kwoty 134,64 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi tytułem odszkodowania w związku z rzekomym zawyżeniem wartości akcji EGB Investments. Altus TFI kwestionuje wszelkie roszczenia wskazane w pozwie.

getback, altus, pozew, akcje,

GetBack wniósł pozew przeciwko Altus TFI, spółka kwestionuje roszczenia

– GetBack w doręczonym pozwie wniósł o zapłatę solidarnie kwoty 134 640 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi osobno w stosunku do każdego pozwanych funduszy oraz spółki od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty, tytułem odszkodowania w związku z rzekomym zawyżeniem wartości akcji EGB Investments zbytych na rzecz GetBack przez fundusze i rzekomym wyrządzeniem GetBack szkody z tego tytułu – czytamy w komunikacie.

GetBack wniósł przy tym ewentualnie o zasądzenie od poszczególnych pozwanych funduszy kwot odpowiadających równowartości ceny za akcje EGB Investments zapłaconej przez GetBack na rzecz każdego z funduszy w łącznej kwocie 207 565 472 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi osobno w stosunku do każdego z funduszy od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty, tytułem zwrotu rzekomo nienależnego świadczenia w związku z rzekomą nieważnością umów zbycia akcji EGB Investments ze względu na rażący brak ekwiwalentności świadczeń stron i naruszenie zasad słuszności kontraktowej.

Altus TFI kwestionuje wszelkie roszczenia wskazane w pozwie zarówno co do zasady, jak i co do wysokości.

– GetBack nie przysługują względem spółki ani funduszy jakiekolwiek uzasadnione roszczenia w związku ze zbyciem na rzecz GetBack akcji EGB Investments przez fundusze. Zbycie na rzecz GetBack akcji EGB Investments przez Fundusze zostało przeprowadzone na warunkach rynkowych, wynegocjowanych z GetBack, po przeprowadzeniu pełnego procesu due diligence EGB Investments przez doradców GetBack w tym KPMG Advisory oraz Greenberg Traurig, której prawnicy doradzali GetBack w prawnych aspektach transakcji, obejmujących badanie spółki oraz negocjowanie dokumentacji transakcyjnej, w tym warunków nabycia akcji EGB Investments, przy czynnym udziale i osobistej akceptacji również aktualnych członków organów GetBack – podano także.

Altus TFI i jego podmioty zależne podejmą kroki prawne zmierzające do ochrony spółki, jej podmiotów zależnych i funduszy przed bezpodstawnie dochodzonymi przez GetBack roszczeniami podniesionymi w pozwie.

Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT ALTUSTFI, getback, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR