Bank Millennium miał wstępnie 27 mln zł zysku netto w IV kwartale 2019 r.

Omawiane walory:
Bank Millennium odnotował 27 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2019 r. tj. o 86,5 proc. mniej niż w poprzednim kwartale, podał bank, prezentując wstępne (nieaudytowane) dane. Zysk netto za ostatni kwartał ub.r. skorygowany o pozycje nadzwyczajne wyniósłby 274,1 mln zł, tj. byłby o 46 proc. wyższy niż kwartał wcześniej.
millennium,bank,wyniki

(Fot. Millennium/mat. prasowe)

– Skonsolidowany, nieaudytowany zysk netto Grupy Banku Millennium za rok 2019 wyniósł 561 mln zł i był o 26 proc. niższy niż zysk roku 2018. Na wyniki wpłynął szereg pozycji nadzwyczajnych. Najważniejszą było przejęcie Euro Banku, dokonane 31 maja 2019 r. Wiązało się to z dodatkowymi wynikami bieżącymi w okresie 7 miesięcy, ale spowodowało także nadzwyczajne koszty i rezerwy w łącznej kwocie 205 mln zł (166 mln zł po opodatkowaniu) – czytamy w komunikacie.

Kolejną istotną pozycją nadzwyczajną obciążająca IV kw. była rezerwa w wysokości 223 mln zł na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi. Wystąpił także przychód w wysokości 27 mln zł z tytułu odzyskania aktywa podatkowego w I kw. oraz zysk kapitałowy w wysokości 45 mln zł z tytułu udziałów w spółce PSP w III kw. Po skorygowaniu o wszystkie dodatkowe koszty i zyski, skorygowany zysk netto wyniósłby 889 mln zł, przekładając się na wzrost o 17 proc. w porównaniu z kwotą 761 mln zł zysku netto za rok 2018.

Poza przedmiotowymi pozycjami jednorazowymi, w III-IV kw. 2019 r. bank zawiązał rezerwę w wysokości 66 mln zł, na przyszłe zwroty prowizji od spłaconych przed terminem kredytów konsumpcyjnych.

– Fuzja operacyjna z Euro Bankiem, zakończona 11 XI skuteczną migracją wszystkich oddziałów, klientów i produktów na markę i systemy Banku Millennium, umożliwiła znaczny wzrost aktywów ogółem o 22 proc. do poziomu 98,1 mld zł. Depozyty klientów wyniosły 81,5 mld zł, a kredyty w Grupie wzrosły do 69,8 mld zł. Liczba aktywnych klientów detalicznych urosła do poziomu 2,6 mln dzięki połączeniu wzrostu organicznego oraz dokonanej fuzji – czytamy dalej.

– Na koniec roku 2019, 1,8 mln klientów aktywnie korzystało z kanałów elektronicznych, w tym 1,4 mln z mobilnych. Pomimo realizacji fuzji banków, grupa zamknęła rok 2019 solidną nadwyżką płynności (relacja kredytów do depozytów poniżej 86 proc.) i mocną pozycją kapitałową (łączny współczynnik kapitałowy 20,1 proc.) – wskazano także.

Wskaźnik koszty/dochody w grupie wyniósł 49,7 proc., aczkolwiek po skorygowaniu o ww. pozycje jednorazowe wynosił 47,4 proc., tj. o 0,9 pkt proc. więcej niż w roku 2018. Wartość ta nie uwzględnia planowanych efektów synergii połączeniowych, spodziewanych od roku 2020. Wskaźnik ROE grupy za 2019 r. skorygowany o pozycje jednorazowe, wyniósł 10,2 proc. i był wyższy o 0,6 pkt proc. niż w roku poprzednim, podano też w materiale.

Wynik z tytułu odsetek (pro-forma) w 2019r. wyniósł 2 499,4 mln zł i wzrósł o 33,1 proc. r/r. Wzrost ten był wspomagany 7-miesięcznym wynikiem z tytułu odsetek Euro Banku. W połączeniu z Euro Bankiem, średnia marża odsetkowa netto (w stosunku do średnich aktywów odsetkowych) w IV kw. 2019 r. osiągnęła 2,94 proc., o 30 pb wyżej niż marża odsetkowa netto za IV kw. 2018 r. Wzrost NIM był ograniczony rezerwą utworzoną na pokrycie potencjalnych zwrotów opłat od pożyczek gotówkowych.

Wynik z tytułu prowizji w 2019 r. wyniósł 699,2 mln zł, co oznacza wzrost o 5,8 proc. w ujęciu rocznym.

– Wkład Euro Banku do tej pozycji wynikowej był niewielki, ponieważ większość prowizji pobranych przez ten bank była rozpoznawana w przychodach odsetkowych poprzez mechanizm efektywnej stopy procentowej. Opłaty związane z ubezpieczeniami, kredytami oraz kartami wzrosły w ujęciu rocznym w największym stopniu, natomiast związane z rynkami kapitałowymi uległy widocznemu zmniejszeniu – czytamy w komunikacie.

Wynik na działalności podstawowej, określony jako połączenie wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji, osiągnął w przypadku grupy 3 198,5 mln zł w 2019r., co oznacza wzrost o 26 proc. rocznie, częściowo w efekcie fuzji. W IV kw. 2019r. wynik na działalności podstawowej wzrósł o 1 proc. kw./kw.

Przychody operacyjne ogółem (pro-forma) grupy wyniosły 3 471,5 mln zł w 2019 r., wzrastając o 27,3 proc. r/r i bez zmian kw./kw.

Koszty ogółem w roku 2019 wyniosły 1.726,1 mln zł, co oznacza wzrost o 36,1 proc. r/r. Koszty integracji w wysokości 116,3 mln zł, związane z przejęciem i fuzją Euro Banku, miały silny wpływ na ewolucję kosztów, podkreśliła instytucja.

– Podwyższenie opłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG dodatkowo zwiększyło poziom kosztów. Gdyby wyeliminować wpływ jednorazowych kosztów integracji, koszty operacyjne grupy wzrosłyby o 27 proc. r/r w całym 2019 r. i 0,5 proc. kw./kw. w IV kwartale 2019 r. – podkreślono także.

Koszty osobowe w 2019 r. wyniosły 836,4 mln zł, wzrastając o 31,1 proc. r/r. Poza przejęciem ponad 2,4 tys. pracowników Euro Banku, wzrost ten był także spowodowany wysokim wzrostem średnich płac na całym rynku obserwowanym w Polsce w długim okresie. W wyniku przejęcia Euro Banku liczba zatrudnionych ogółem w grupie wzrosła do poziomu 8 464 pracowników (w przeliczeniu na etaty).

– Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły 71 801 mln zł na koniec grudnia 2019 roku, po silnym wzroście o 32,3 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wzrost portfela kredytowego z wyłączeniem walutowych kredytów hipotecznych wykazał znacznie większą dynamikę na poziomie 43,7 proc. r./r. odzwierciedlając dynamiczny wzrost wszystkich kluczowych grup działalności kredytowej (kredyty hipoteczne złotówkowe, kredyty konsumpcyjne i przedsiębiorstwa). Portfel walutowych kredytów hipotecznych w dalszym ciągu spłaca się w dość szybkim tempie – nie tylko w wyniku naturalnej amortyzacji, ale także w wyniku wcześniejszych spłat. Bez portfela walutowych kredytów przejętego Euro Banku (w wysokości ok 1 mld zł), walutowe kredyty hipoteczne Banku Millennium wykazały spadek o 4,8 proc. r/r (a w walucie oryginalnej o 7,5 proc. r/r), a ich udział w całkowitych kredytach brutto spadł w ciągu roku do poziomu 19,2 proc. – napisano także w materiale.

Wartość netto kredytów udzielonych gospodarstwom domowym na koniec grudnia 2019 roku wyniosła 51 138 mln zł i wzrosła w stosunku do stanu sprzed roku o 45,1 proc. Wszystkie główne kategorie produktów, poza walutowymi kredytami hipotecznymi, charakteryzowały się bardzo silną dynamiką roczną, wspieraną przez przejęte portfele Euro Banku: kredyty hipoteczne w PLN +59,2 proc. r./r. oraz kredyty konsumenckie +102,5 proc. r/r.

– Na sprzedaż kredytów gotówkowych w czwartym kwartale wpływ miała migracja Euro Banku, a także skorygowany apetyt na ryzyko oraz cena połączonej oferty po fuzji operacyjnej. Mimo powyższego, w czwartym kwartale bank sprzedał kredyty gotówkowe w wysokości 1 mld zł, osiągając łączną roczną sprzedaż na poziomie 4,1 mld zł. Było to możliwe m.in. dzięki wzrostowi liczby kanałów cyfrowych w procesie sprzedaży do 53 proc. w IV kw. 2019. Sprzedaż kredytów hipotecznych w PLN zwiększała się w ujęciu kwartalnym w 2019 roku, wykazując solidny wzrost sumy rocznej o 26 proc. r./r. do kwoty 4,2 mld zł – podano także.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) – jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Millennium, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Co banki proponują kredytobiorcom w okresie pandemii koronawirusa [LISTA]

  Zdecydowana większość dużych banków komercyjnych już przedstawiła "pakiety antykryzysowe". W praktyce sprowadzają się one do płatnej prolongaty kredytu, z tą różnicą, że mają być one przyznawane łatwiej, a za samo rozpatrzenie wniosku nie będzie pobierana opłata, jak to miało miejsce dotychczas. Każdy pakiet jest inny i nie zawsze się opłaca, dlatego przed decyzją o udaniu się na ewentualne wakacje kredytowe warto uważnie wczytać się warunki.

 • Bank Millennium umożliwia zawieszenie spłaty kredytu na 3 miesiące

  Bank MILLENNIUM proponuje klientom znajdującym się w trudnej sytuacji możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu na trzy miesiące, bez wychodzenia z domu, podała instytucja. Oferta zawieszenia dotyczy pożyczek gotówkowych i kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych.

 • Banki proponują zawieszenie spłat rat kredytu na 3 miesiące dla osób i firm [LISTA]

  Związek Banków Polskich proponuje odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu.

 • Koronawirus paraliżuje rynki, w grze Millennium i PlayWay

  Koronawirus psuje nastroje na GPW, ale kredyty frankowe i niskie ceny ropy jeszcze bardziej. Poniedziałkowa sesja upływa pod znakiem spadków akcji banków. Najsłabiej wypada MILLENNIUM, który rozczarował wynikami kwartalnymi.

 • Haitong Bank ostro przyciął ceny docelowe Alior Banku i Banku Millennium

  Marta Czajkowska-Bałdyga z Haitong Banku w raporcie z 11 grudnia obniżyła rekomendacje dla Alior Banku do sprzedaj z kupuj i cenę docelową o 50 proc. do 24,90 zł oraz dla Banku MILLENNIUM do sprzedaj z neutralnie i cenę docelową o 44 proc. do 5 zł.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR