Bank Pekao miał 582 mln zł zysku netto w II kwartale 2019 r.

Omawiane walory:

Bank Pekao odnotował 582,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 539,82 mln zł zysku rok wcześniej.

– Raportowany wynik netto wzrósł w okresie kwiecień-czerwiec o ponad 8 proc. do 582 mln zł z 540 mln zł w II kw. 2018 r. przy wzroście ROE do poziomu 10,1 proc. Skonsolidowany, powtarzalny zysk netto Banku Pekao w II kw. 2019, po wyłączeniu kosztów BFG oraz rezerwy restrukturyzacyjnej, wzrósł r/r o 11 proc. dzięki dwucyfrowej dynamice dochodów komercyjnych i ciągłej dyscyplinie kosztowej – czytamy w komunikacie.

Bank podał, że osiągnięcie dwucyfrowego wzrostu zysku netto, w warunkach porównywalnych, można przypisać konsekwentnej kontroli kosztów.

– Koszty operacyjne, z wyłączeniem jednorazowej rezerwy na restrukturyzację zatrudnienia, wzrosły o 1 proc., znacznie poniżej inflacji, pomimo bieżących inwestycji w transformację operacyjną i cyfryzację. Wskaźnik koszty/dochody w całym półroczu spadł o ponad 2 pp. r/r do 42,9 proc., znacząco przybliżając Pekao do realizacji strategicznego celu na 2020 r., czyli wskaźnika C/I poniżej 40 proc. – czytamy dalej.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1.357,55 mln zł wobec 1.235,54 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 632,68 mln zł wobec 617,27 mln zł w roku poprzednim.

– Drugi kwartał 2019 roku przyniósł kolejny raz z rzędu solidne wyniki operacyjne i dwucyfrowy wzrost powtarzalnego zysku netto, podnosząc nasze RoE do dwucyfrowego poziomu. Co ważne, osiągamy te rezultaty pomimo znacznej koncentracji na trwającej transformacji naszego banku, która obejmuje inwestycje w poprawę efektywności i nowoczesne rozwiązania operacyjne, a także nowe produkty oraz usługi dla naszej rosnącej bazy klientów – powiedział prezes Michał Krupiński.

Aktywa razem banku wyniosły 196,91 mld zł na koniec II kw. 2019 r. wobec 191,09 mld zł na koniec 2018 r.

W I poł. 2019 r. bank miał 824,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 932,14 mln zł zysku rok wcześniej.

– W całym półroczu wynik netto obniżył się o 12 proc. do 824 mln zł głównie z powodu znaczącego wzrostu obciążeń regulacyjnych (wzrost składki na BFG). Po wyłączeniu kosztów BFG i restrukturyzacji zatrudnienia, wynik w I półroczu wzrósł o blisko 11 proc. r/r, zgodnie z założeniami zarządu – czytamy także.

Składki i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w I półroczu 2019 r. wyniosły 413,6 mln zł i były wyższe o 208,6 mln zł niż r/r z powodu wzrostu składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. Podatek od niektórych instytucji finansowych w I półroczu 2019 r. wyniósł 297,3 mln zł i był wyższy o 20,4 mln zł, tj. 7,4 proc. niż w I półroczu 2018 r. ze względu na wzrost aktywów Grupy o 7,3 proc.

Dochody z działalności operacyjnej grupy osiągnięte w I półroczu 2019 r. wyniosły 4.016,8 mln zł i były wyższe o 6,2 proc. r/r od dochodów osiągniętych w I półroczu 2018 r., głównie dzięki przyspieszeniu dynamiki dochodów podstawowych (wzrost o 6,8 proc. r/r). Bank podał, że przyspieszenie to było szczególnie widoczne w dynamice II kwartału 2019 r., kiedy dochody podstawowe wzrosły o 4,5 proc. kw/kw i 7,4 proc. r/r.

Wynik z tytułu odsetek osiągnięty w I półroczu 2019 r. wyniósł 2.657,9 mln zł i był wyższy o 216,7 mln zł tj. 8,9 proc. w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I półroczu 2018 r., głównie dzięki wyższym wolumenom, zarówno kredytowym jak i depozytowym oraz wyższej marży. Pozytywna dynamika działalności komercyjnej pozwoliła zniwelować efekt spadku oprocentowania portfela obligacji skarbowych. Wynik z tytułu prowizji i opłat osiągnięty w I półroczu 2019 r. wyniósł 1.236,3 mln zł i był wyższy o 31,0 mln zł tj. 2,6 proc. w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I półroczu 2018 r., głównie dzięki wyższym prowizjom kredytowych rosnącym o 12,9 proc. r/r, wyższym prowizjom związanym z działalnością kartową oraz wyższym przychodom związanym z transakcjami walutowymi z klientami.

Marża odsetkowa wzrosła do 2,9 proc. w I poł. 2018 r. wobec 2,8 proc. rok wcześniej.

– Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe grupy osiągnięty w I półroczu 2019 r. wyniósł 286,9 mln zł i był wyższy o 36,0 mln zł tj. 14,3 proc. niż w analogicznym okresie 2018 r. Koszty ryzyka w I półroczu 2019 r. wyniosły 0,38 proc. i były nieznacznie wyższe r/r o 3 pb, zgodne z założeniami strategicznymi odzwierciedlającymi ostrożną politykę zarządzania ryzykiem – czytamy również.

Koszty z działalności operacyjnej w I półroczu 2019 r. wyniosły 1.809,6 mln zł. Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych koszty z działalności operacyjnej byłyby wyższe o 1,3 proc. r/r, znacząco poniżej inflacji i pomimo kosztów trwających inwestycji w transformację operacyjną i cyfryzację. Nominalnie koszty były wyższe o 57 mln zł tj. 3,3 proc. w porównaniu do kosztów osiągniętych w I półroczu 2018 r., głównie ze względu na zawiązanie rezerwy restrukturyzacyjnej na zwolnienia grupowe w wysokości 85 mln zł oraz z powodu dwukrotnie wyższej składki na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 916,26 mln zł wobec 1.083,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 17,3 proc. na koniec czerwca 2019 r. wobec 17,4 proc. w roku poprzednim.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Pekao, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR