Braster złożył propozycje układowe, m.in. konwersję wierzytelności na akcje

Omawiane walory:

Braster złożył do sądu propozycje układowe, które przewidują podział wierzycieli na sześć grup i konwersję wierzytelności czterech z nich na łącznie do 10 477 030 nowych akcji serii P po cenie emisyjnej 0,80 zł za akcję.

braster, akcje, układ,

Braster złożył propozycje układowe, m.in. konwersję wierzytelności na akcje

– Braster S.A. w restrukturyzacji informuje, że w dniu 19 października 2020 r. złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych opracowany wspólnie z nadzorcą sądowym plan restrukturyzacyjny wraz z propozycjami układowymi dla wierzycieli – czytamy w komunikacie.

Wierzytelność objęta grupą I zostanie zapłacona bez redukcji (wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi) w 6 równych miesięcznych ratach płatnych do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu. Wierzytelność objęta grupą V zostanie zapłacona bez odsetek od kwoty należności głównej w 12 równych miesięcznych ratach płatnych do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Wierzyciele z grup II, III, i VI będą mogli wybrać między spłatą w ratach a konwersją wierzytelności na akcje, a wierzycieli z grupy IV obejmie konwersja

Konwersja wierzytelności na akcje odbędzie się w następujący sposób:

  • w chwili uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu wierzytelności te zostaną skonwertowane na nowo ustanowione akcje serii P;
  • cena emisyjna akcji serii P została ustalona na 0,80 zł za jedną akcję serii P;
  • akcje serii P obejmowane będą za wkłady pieniężne;
  • pokrycie wkładu pieniężnego następuje przez potrącenie wierzytelności konwertowanej (pozostała część należności głównej bez odsetek) z roszczeniem Brastera o pokrycie wkładu pieniężnego w wysokości odpowiadającej iloczynowi wartości ceny emisyjnej jednej akcji (0,80 zł) oraz ilości obejmowanych akcji;
  • potrącenie następuje w chwili uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu i z tą też chwilą uznaje się, że obejmowane akcji zostały w całości pokryte;
  • objęcie akcji następuje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru, przy czym wyłączenie prawa pierwszeństwa lub poboru następuje nawet wówczas, jeżeli takiej możliwości nie przewiduje statut.

– Liczba nowo ustanowionych akcji przez konwersję wierzytelności wynosić będzie:

– z grupy II – nie więcej niż 6 986 452 akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 698 645,20 zł,

– z grupy III – nie więcej niż 2 500 000 akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 250 000 zł,

– z grupy IV – nie więcej niż 269 746 akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 26 974,6 zł,

– z grupy VI – nie więcej niż 720 832 akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 72 083,2 zł – czytamy dalej.

Zarząd Brastera podejmie działania prowadzące do dematerializacji akcji serii P i wprowadzenia na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Braster Tester – innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT BRASTER, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR