Cyfrowy Polsat miał 346 mln zł zysku netto w III kwartale 2020 r.

Omawiane walory:

Cyfrowy Polsat odnotował 345,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 231,3 mln zł zysku rok wcześniej.

cyfrowy, polsat, wyniki, media, akcje,

(Fot. spółka)

Zysk operacyjny wyniósł 505,9 mln zł wobec 459 mln zł zysku rok wcześniej. 

– Zysk EBITDA wyniósł w trzecim kwartale 2020 roku 1 078,9 mln zł przy marży EBITDA na poziomie 35,9 proc. i był o 58,4 mln zł, czyli o 5,7 proc., wyższy od zysku EBITDA w trzecim kwartale 2019 roku, który wyniósł wówczas 1 020,5 mln zł przy marży EBITDA na poziomie 35,3 proc. Motorem wzrostu zysku EBITDA była przede wszystkim pozytywna dynamika wzrostu przychodów, wsparta m.in. konsolidacją Grupy Interia i stabilnymi przychodami detalicznymi przy ostrożnym zarządzaniu stroną kosztową w dobie niepewności wywołanej epidemią koronawirusa – czytamy w raporcie. 

Bez uwzględnienia kosztów dotyczących COVID-19, w tym darowizn, w łącznej kwocie 3,3 mln zł skorygowany zysk EBITDA wyniósł w trzecim kwartale 2020 roku 1 082,2 mln zł przy marży EBITDA na poziomie 36,0 proc. i był o 61,7 mln zł, czyli o 6 proc., wyższy niż zysk EBITDA w trzecim kwartale 2019 roku, który wyniósł wówczas 1 020,5 mln zł przy marży skorygowanej EBITDA na poziomie 35,3 proc.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 003,5 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 2 892,4 mln zł rok wcześniej.

– Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych wyniosły 1 623,8 mln zł w trzecim kwartale 2020 roku i pozostały na zbliżonym poziomie wobec 1 618,3 mln zł w trzecim kwartale 2019 roku pomimo wynikającej ze stanu epidemii COVID-19 silnej negatywnej presji na skalę przychodów generowanych z połączeń wykonywanych przez naszych klientów korzystających z roamingu oraz strukturalnej presji na przychody z telefonii stacjonarnej oferowanej przez Netię. Przychody hurtowe wyniosły 856,6 mln zł w trzecim kwartale 2020 roku i wzrosły o 66,1 mln zł, czyli o 8,4 proc., w porównaniu z 790,5 mln zł w trzecim kwartale 2019 roku. Wzrost przychodów z tytuły reklamy związany głównie z konsolidowaniem wyników Grupy Interia od lipca 2020 roku został dodatkowo wsparty przez istotny wzrost przychodów z rozliczeń międzyoperatorskich, będący wynikiem wzrostu wolumenu połączeń głosowych wykonywanych w okresie epidemii COVID19, oraz przez wyższe przychody ze sprzedaży kanałów do operatorów kablowych i satelitarnych – czytamy także. 

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Spółka podała, że przychody ze sprzedaży sprzętu wzrosły o 20,8 mln zł, czyli o 5 proc., do 433,7 mln zł w III kw. 2020 roku w porównaniu do 412,9 mln zł w III kw. 2019 roku.

– W trzecim kwartale 2020 roku sprzedaż sprzętu utrzymała się na wysokim poziomie, m.in. dzięki podjętym przez nas podczas lockdownu wywołanego stanem epidemii COVID-19 wysiłkom, aby zastąpić bezpośrednią formę sprzedaży przez kanały zdalne oraz znaczącej intensyfikacji sprzedaży stacjonarnej po ponownym otwarciu od maja 2020 roku tej części naszej sieci, która była przejściowo niedostępna podczas lockdown’u – czytamy dalej.   

Koszty operacyjne wyniosły 2 494,8 mln zł w III kw. 2020 roku i były wyższe o 58 mln zł, czyli o 2,4 proc., wobec 2 436,8 mln zł w III kw. 2019 roku

– Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich wzrosły o 33,2 mln zł, czyli o 5,8 proc., do 609,0 mln zł w trzecim kwartale 2020 roku z 575,8 mln zł w trzecim kwartale 2019 roku. Wzrost ten wynikał głównie z wyższych kosztów rozliczeń międzyoperatorskich wynikających ze wzrostu wolumenu ruchu wychodzącego, na co wpłynęła epidemia koronawirusa. Koszty amortyzacji, utraty wartości i likwidacji wzrosły o 11,5 mln zł, czyli o 2 proc., do 573,0 mln zł w trzecim kwartale 2020 roku z 561,5 mln zł w trzecim kwartale 2019 roku, co wynika głównie z intensyfikacji wydatków inwestycyjnych w trakcie 2019 roku.  Koszt własny sprzedanego sprzętu wzrósł o 20,9 mln zł, czyli o 6,1 proc., do 361,6 mln zł w trzecim kwartale 2020 roku z 340,7 mln zł w trzecim kwartale 2019 roku, co koresponduje z wyższymi przychodami uzyskanymi ze sprzedaży sprzętu – wynika z raportu.

Koszty kontentu spadły o 24,3 mln zł, czyli o 5,8 proc., do 396,7 mln zł w III kw. 2020 roku z 421,0 mln zł rok wcześniej. 

Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników wzrosły o 8,7 mln zł, czyli o 4,4 proc., do 208 mln zł w III kw. 2020 roku z 199,3 mln zł w III kw. 2019 roku, głównie w efekcie konsolidacji spółek nabytych w minionych 12 miesiącach, w szczególności Grupy Interia od lipca 202roku.

Cyfrowy Polsat podał, że w segmencie usług B2C i B2B na dzień 30 września 2020 roku łączna liczba usług świadczonych przez Grupę zarówno w modelu kontraktowym, jak i przedpłaconym wyniosła 17 840 tys., co stanowi wzrost o 3,3 proc. w skali roku.

– Należy podkreślić, że udział usług kontraktowych w ogólnej liczbie świadczonych przez nas usług systematycznie rośnie i na koniec trzeciego kwartału 2020 roku osiągnął poziom 85 proc., wobec 84,5 proc. odnotowanych na koniec trzeciego kwartału 2019 roku – czytamy w raporcie.

Łączna liczba klientów, którym grupa świadczy usługi w modelu kontraktowym, wyniosła 5 570 tys. na dzień 30 września 2020 roku, co stanowi spadek o 1,3 proc. w stosunku do 5 644 tys. klientów rok wcześniej. Na ubytek klientów kontraktowych wpływ miała przede wszystkim konsolidacja kontraktów pod jedną wspólną umową kontraktową w ramach gospodarstwa domowego, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącym wskaźniku nasycenia RGU na jednego klienta (wzrost o 5,4 proc. w ujęciu rocznym do poziomu 2,72 usługi na klienta).

– Udział w oglądalności w grupie komercyjnej (wszyscy widzowie w wieku 16-49 lat, uwzględnione transmisje przesunięte w czasie Live+2, tj. do 2 dni) dla całej Grupy Polsat wyniósł 24,6 proc. w trzecim kwartale 2020 roku, co oznacza spadek w ujęciu rocznym o 0,2 p.p., oraz 23,6 proc. w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku, co stanowi spadek o 0,8 p.p. w ujęciu rocznym – czytamy dalej.

Na polskim rynku w dalszym ciągu odnotowywane są efekty postępującej fragmentaryzacji rynku, w efekcie czego maleje oglądalność czterech głównych kanałów telewizyjnych (Polsat, TVN, TVP1 i TVP2) na korzyść sukcesywnie rosnącej oglądalności kanałów tematycznych.

– Na podstawie wstępnych estymacji Publicis Groupe szacujemy, że w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2020 roku kanały Grupy Polsat zdobyły 28,2 proc. udziału w polskim rynku reklamy telewizyjnej wartym w tym okresie około 2,6 mld zł, natomiast w samym trzecim kwartale 2020 roku udział kanałów Grupy sięgnął 29% przy wartości rynku w tym okresie na poziomie 869 mln zł – podsumowano.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 816,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 786,8 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 8 714,7 mln zł w porównaniu z 8 607 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 305,2 mln zł wobec 507,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o CYFRPLSAT)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR