StockWatch.pl

Enea przekaże blisko 820 mln na budowę Elektrowni Ostrołęka

Omawiane walory: ,

Enea zawarła porozumienie z Energą w sprawie finansowania projektu budowy nowego bloku węglowego - planowanej elektrowni Ostrołęka C o mocy 1.000 MW brutto. Enea zapewni Elektrowni Ostrołęka nakłady finansowe na realizację projektu w kwocie 819 mln zł od stycznia 2021 roku w ramach zadeklarowanego w porozumieniu z 28 grudnia 2018 roku zaangażowania finansowego w wysokości 1 mld zł, uwzględniając przekazane spółce środki finansowe w kwocie około 181 mln zł.

Fot. Energa Ostrołeka

– W porozumieniu emitent zobowiązał się zapewnić spółce nakłady finansowe na realizację projektu w kwocie 819 mln zł od stycznia 2021 roku w ramach zadeklarowanego w porozumieniu z 28 grudnia 2018 roku zaangażowania finansowego w wysokości 1 mld zł, uwzględniając środki finansowe już przekazane spółce na potrzeby wypłaty zaliczki dla generalnego wykonawcy bloku w kwocie około 181 mln zł. Przy czym, jeżeli emitent nie zawrze z Energą do 31 grudnia 2020 roku nowej umowy wspólników / umowy inwestycyjnej, emitent w terminach określonych w porozumieniu w ramach limitu 819 mln zł będzie zobowiązany do zwrotu Energa połowy nakładów finansowych w wysokości, które Energa samodzielnie zapewni spółce w tym okresie – czytamy w komunikacie.

Jeżeli w terminie wynikającym z ustalonego harmonogramu odpowiednio Enea lub Energa nie zapewnią Elektrowni Ostrołęka – ze swojej winy – środków pieniężnych w sposób inny niż w szczególności w drodze udzielenia pożyczki lub objęcia udziałów, odpowiednio Enea lub Energa będą zobowiązane do zapłaty wynikającej z harmonogramu kwoty na rachunek elektrowni.

Porozumienie zawiera również postanowienie zabezpieczające Eneę przed roszczeniami Elektrowni Ostrołęka o zwrot kwot finansowania projektu, które zostały zwrócone bezpośrednio na rzecz Energi w związku z udostępnionym przez nią finansowaniem w okresie przed dniem zawarcia nowej umowy wspólników / umowy inwestycyjnej.

– Strony porozumienia zobowiązały się, że w innych umowach dotyczących projektu zostaną określone zasady ich partycypacji w ryzykach projektu, zasady udziału w zyskach i stratach oraz reguły ładu korporacyjnego, które zagwarantują prawa i obowiązki proporcjonalne do ich zaangażowania w projekt – czytamy dalej.

Strony porozumienia zobowiązały się dążyć do tego, aby zapewnić brak konsolidacji wyników Elektrowni Ostrołęka z ich wynikami.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Enea, energa, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR