GetBack: Fundusze Lartiq TFI złożyły pozwy o zapłatę ok. 115 mln zł

Omawiane walory:

Fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyły przeciwko GetBack dziewięć pozwów o zapłatę łącznie kwoty ok. 115 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia każdego z powództw do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym zastępstwa procesowego.

getback, lartiq tfi, akcje,

– Fundusze Lartiq wniosły jednocześnie o udzielenie zabezpieczenia w każdej z dziewięciu spraw. Każdy z siedmiu, dotychczas rozpoznanych, wniosków o udzielenie zabezpieczenia został oddalony przez sąd. Dwa wnioski o udzielnie zabezpieczenia nie zostały jeszcze przez sąd rozpoznane – czytamy w komunikacie.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

W przypadku pięciu z wyżej powołanych pozwów sąd, w postępowaniu upominawczym, wydał przeciwko GetBack nakaz zapłaty. Łączna kwota, na którą opiewają ww. nakazy zapłaty, wynosi 64.440.713,55 zł. Na kwotę tą składają się dochodzone przez Fundusze Lartiq, należności główne, skapitalizowane odsetki oraz koszty postępowania sądowego. W przypadku jednego z wyżej powołanych pozwów sąd odmówił wydania nakazu zapłaty i skierował pozew do rozpoznania w trybie zwykłym. W przypadku trzech z wyżej powołanych pozwów, sąd nie rozstrzygnął do tej pory o wydaniu nakazu zapłaty.

Nakazy zapłaty, wydane przez sąd w postępowaniu upominawczym, w żaden sposób nie przesądzają o istnieniu lub zasadności roszczeń objętych pozwami.

– Emitent kwestionuje w całości istnienie wierzytelności objętych wszystkimi powołanymi wyżej pozwami. W związku z powyższym emitent informuje, że we wszystkich sprawach w których został wydany nakaz zapłaty, emitent – z zachowaniem terminu ustawowego – wniesie stosowny sprzeciw, zaskarżając każdy z nakazów zapłaty w całości – czytamy dalej.

Zgodnie z art. 505 Kodeksu Postępowania Cywilnego, po wniesieniu przez GetBack prawidłowego sprzeciwu, każdy z wydanych nakazów zapłaty utraci moc (przestanie istnieć), a dalsze postępowanie w sprawach wszczętych wniesionymi pozwami toczyć się będzie na drodze właściwego postępowania (zwykłego lub odrębnego) według przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego o postępowaniu przed sądami pierwszej instancji.

GetBack w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT getback, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR