Gino Rossi miało blisko 5 mln zł straty netto w I kwartale

Omawiane walory:

Gino Rossi odnotowało 4,94 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2018 r. wobec 0,17 mln zł straty rok wcześniej.

Strata netto Gino Rossi ogółem wyniosła 11,67 mln zł wobec 2,69 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 4,47 mln zł wobec 1,09 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł -2,65 mln zł wobec +2,69 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spadły r/r z 42,29 mln zł do 35,48 mln zł.

– Niższy w ujęciu rok do roku poziom przychodów w połączeniu z wyższymi kosztami m.in. płac czy logistyki, wpłynął negatywnie na wyniku na sprzedaży. W konsekwencji EBITDA z działalności kontynuowanej wyniosła w tym okresie -2,7 mln zł i kwartał br. grupa zakończyła stratą netto w wysokości 4,9 mln zł. Powyższy sposób prezentacji danych wynika z faktu, że począwszy od sprawozdania rocznego za rok 2017 wydzielono działalność Simple jako działalność przeznaczoną do sprzedaży w bilansie grupy oraz działalność zaniechaną w rachunku zysków i strat – czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

>> 29,64% zysku w 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego CFR w StockWatch.pl

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2018 r. wyniosła 4,62 mln zł wobec 15 tys. zł straty rok wcześniej.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT ginorossi, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR