Gobarto ma umowę z In Hotels ws. wspólnej inwestycji deweloperskiej w Krakowie

Omawiane walory:

Gobarto ujawniło z opóźnieniem, że 4 kwietnia zawarło umowę inwestycyjną ze spółką In Hotels (deweloperem), która określa szczegółowe parametry zaangażowania w inwestycję deweloperską w Krakowie.

Gobarto SA to największa polska firma, zajmująca się ubojem, rozbiorem i dystrybucją mięsa czerwonego – wieprzowego, wołowego oraz dziczyzny. (Fot. spółka)

Gobarto podkreśla, że deweloper jest ekspertem działającym w branży budowlanej, który posiada doświadczenie w realizacji i prowadzeniu inwestycji mieszkaniowych i hotelowych.

– Umowa została zawarta w celu realizacji inwestycji deweloperskiej. Realizacja inwestycji nastąpi za pośrednictwem powołanej przez dewelopera spółki komandytowej, której komandytariuszami docelowo będą emitent oraz deweloper, a komplementariuszem utworzona przez dewelopera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której docelowo wspólnikiem będzie również emitent. […] W ramach współpracy objętej umową deweloper zobowiązuje się między innymi do zawiązania spółki celowej, prowadzenia w jej imieniu negocjacji z bankami, rozbiórki zabudowań aktualnie zlokalizowanych na nieruchomości, czy też udzielenia spółce celowej oraz emitentowi informacji stanowiących know – how w zakresie realizacji i prowadzenia inwestycji o charakterze podobnym do inwestycji, podczas gdy emitent zobowiązuje się przede wszystkim do przystąpienia do spółki celowej na zasadach przewidzianych w umowie, wniesienia do spółki celowej aportu w postaci nieruchomości, a także opróżnienia nieruchomości oraz doprowadzenia do skutecznego przeniesienia na rzecz spółki celowej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę po jej uzyskaniu – czytamy w komunikacie.

>> Ponad 60 proc. zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego CFR w StockWatch.pl

Planowane zaangażowanie finansowe Gobarto w realizację inwestycji zostanie pokryte głównie poprzez wniesienie do spółki celowej wkładu niepieniężnego w postaci użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Cystersów 22, o łącznej powierzchni 3.875 m2. Gobarto ocenia, że łączna szacunkowa wartość zaangażowania finansowego w inwestycję nie przekroczy 2 mln zł.

– Celem stron umowy jest zapewnienie zewnętrznego finansowania realizacji inwestycji w najwyższym dopuszczalnym przez sektor bankowy zakresie poprzez zawarcie przez spółkę celową umowy kredytowej z bankiem. Przy czym wszelkie konieczne dla uzyskania finansowania gwarancje lub zabezpieczenia będą obciążały emitenta i dewelopera proporcjonalnie do posiadanych udziałów w spółce celowej, a emitent nie będzie zobowiązany do udzielenia zabezpieczeń innych niż na jego prawach w spółce celowej – czytamy dalej.

– Wartość zaangażowania finansowego emitenta w realizację Inwestycji nie jest kwotą znaczącą z perspektywy emitenta. Z uwagi jednak na jednorazowy oraz pozaoperacyjny charakter umowy, a także fakt, że realizacja Inwestycji zgodnie z umową oznaczać będzie rozpoczęcie przez emitenta działalności w segmencie rynku niezwiązanym z bieżącą działalnością emitenta, informacja o umowie została zakwalifikowana przez emitenta jako informacja poufna – podkreślono także.

Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Gobarto, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Cedrob ma drobnych akcjonariuszy Gobarto na widelcu

  Walne GOBARTO głosami akcjonariusza większościowego przyjęło niekorzystną z punktu widzenia drobnych inwestorów uchwałę w sprawie upoważnienia zarządu do emisji nowych akcji z opcją wyłączenia prawa poboru. Tym samym Cedrob otworzył sobie furtkę do przekroczenia progu 90 proc., a następnie ogłoszenia przymusowego wykupu akcji i wycofania spółki z giełdy.

 • Ważne NWZA Gobarto. Jeden z projektów dotyczy strategicznej emisji akcji

  Andrzej Goździkowski, prezes Cedrobu tuż przed kluczowym walnym deklaruje, że nie planuje wykupu akcjonariuszy mniejszościowych GOBARTO w celu wycofywania spółki z GPW.

 • Trzy Wiedźmy zdecydują o losach sesji. Wyprzedaż na Gobarto i Vistalu

  Początek piątkowej sesji upływa pod znakiem umiarkowanych wzrostów na GPW, co kontrastuje ze spadkami na europejskich parkietach. Losy sesji rozstrzygną się jednak dopiero w końcówce notowań. Zdecydują o tym dane z USA, a przede wszystkim rozliczenie kontraktów terminowych na WIG20.

 • Przecena na kursie Gobarto. Zarząd chce emitować akcje bez PP

  Akcjonariusze GOBARTO zdecydują o upoważnieniu zarządu do podwyższania kapitału poprzez emisję nowych akcji, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 18 października. W piatek rano notowania spółki mięsnej spadają o ponad 15 proc.

 • Grupa Gobarto wypracowała ponad 20 mln zysku netto w I połowie 2017 r.

  W I półroczu 2017 roku Grupa GOBARTO wypracowała 21,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy przychodach w wysokości 847,8 mln zł. Zysk operacyjny Grupy wyniósł ponad 30 mln zł, a zysk EBITDA (zysk powiększony o amortyzację) – 43,2 mln zł.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR