Haitong Bank podniósł cenę docelową Alior Banku do 11,80 zł

Omawiane walory:

Marta Czajkowska-Bałdyga, analityk Haitong Banku, w raporcie z 21 sierpnia utrzymała rekomendację sprzedaj dla Alior Banku, jednocześnie zwiększając cenę docelową do 11,80 zł z 11,40 zł.

rekomendacje, alior, bank, haitong, akcje,

Haitong Bank podniósł cenę docelową Alior Banku do 11,80 zł

W prognozie analitycy Haitong Banku uwzględniają ostatnią obniżkę stopy referencyjnej przez NBP o 40 pb., do 0,1 proc. Komentarze zarządu po publikacji wyników za II kw. 2020 r. były raczej optymistyczne, ale pozbawione konkretów, więc ekspertka pozostaje ostrożna, jeśli chodzi o koszt ryzyka i marżę odsetkową netto. Podstawowym scenariuszem analityka pozostaje krótkie odbicie gospodarcze U-kształtne, mniej dotkliwe gospodarczo konsekwencje drugiej fali pandemii (która sądząc po liczbie zachorowań już się zaczęła) i brak dalszych obniżek stóp procentowych. Haitong Bank obniżył prognozę straty netto w 2020 r. z poziomu 154 mln PLN do 636 mln PLN i odpowiednio o 13/31 proc., do zysku netto w latach 2021/22 na poziomie zaledwie odpowiednio 15/212 mln PLN. Prognoza straty netto na rok 2020 (636 mln PLN) różni się od konsensusu, który wynosi -403 mln PLN. Jednocześnie prognoza analityka Haitong Banku co do zysku netto w 2021 r. w wysokości 15 mln PLN różni się od konsensusu, który zakłada stratę netto na poziomie 91 mln PLN. Dodatkowo prognoza zysku netto w 2022 r. w wysokości 212 mln PLN jest niższa od konsensusu o 39 proc. W opinii Marty Czajkowskiej-Bałdygi wynika to głównie z wysoce nieprzewidywalnych skutków pandemii, szczególnie jeżeli chodzi o różne założenia co do wartość akcji kredytowej i poziomu ryzyka oraz poziomu stóp procentowych w perspektywie średnioterminowej.

– Kurs akcji Alior Banku spadł w ostatnim miesiącu o 11,66 proc. (mocniej niż WIG-BANKI, który spadł o 5,16 proc.), co wynikało z dużej podatności przychodów odsetkowych netto na zmiany stóp procentowych oraz narażony na ryzyko bilans. Alior Bank jest wyceniany na rok 2020 według wskaźnika P/B na 0,3x. Choć 50-proc. dyskonto względem polskich konkurentów (0,6x według Bloomberga) wydaje się być atrakcyjne, należy pamiętać, że jest to jedyna analizowana przez Haitong Bank instytucja, która odnotuje stratę w podstawowym scenariuszu makroekonomicznym. Dodatkowo prognoza ROE dla Alior Banku na 2021 r. (0,2 proc.) jest znacznie gorsza niż średnia sektorowa, która według Bloomberga wynosi 5 proc. Analitycy podnoszą cenę docelową akcji o 4 proc. z 11,40 do 11,80 PLN, co daje 18-procentowy potencjał spadkowy. Jest to głównie wynikiem poprawy wyceny sektora – czytamy w raporcie przygotowanym przez Martę Czajkowską-Bałdygę.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Obecnie główne zagrożenia dla Alior Banku według analityków to: różne scenariusze dotyczące sytuacji makroekonomicznej i poziomu stóp procentowych, które mogą prowadzić do niższych przychodów odsetkowych netto, wyższego kosztu ryzyka i spowolnić akcję kredytową, a także kwestie własnościowe, biorąc pod uwagę, że bank jest pośrednio kontrolowany przez państwo.

– Alior Bank osiągnął swój szczyt jeżeli chodzi o udział w rynku depozytów w IV kw. 2018 r. i od tego czasu systematycznie ten udział traci, notując spadek o 0,4 pp (z 5,45 proc. do 5,06 proc.). Jednocześnie przy mniejszym apetycie na ryzyko Alior Bank stracił udział w łącznym rynku kredytów (-0,25 pp r/r), przede wszystkim za sprawą kredytów korporacyjnych, w których udział skurczył się do 5,61 proc. (-0,6 pp), podczas gdy sytuacja w kredytach konsumenckich (7,97 proc., wzrost o 0,55 pp) i kredytach hipotecznych (2,6 proc., wzrost o 0,07 pp) pozostawała stosunkowo stabilna. Analitycy uważają, że Alior Bank będzie musiał poprawić swoją ofertę depozytową, aby wrócić na ścieżkę wzrostu, gdy sytuacja makroekonomiczna stanie się bardziej czytelna. To może wywrzeć pewną presję na marżę odsetkową netto – czytamy w raporcie.

Poziom marży odsetkowej netto spadł w I poł. 2020 r. o 53 pb. r/r do 4,1 proc., a zarząd banku ostrzegł, że w kolejnych kwartałach może obniżyć się poniżej granicy 4 proc. Podatność Alior Banku na obniżkę stóp procentowych o 140 pb. jest najwyższa w sektorze i mieści się w przedziale 80-90 pb. W 2020 r. obniżka powinna wywołać spadek o 60-70 pb. (ok. 350-400 mln PLN zysku netto) przy założeniu stabilnego bilansu i równoległego ruchu na krzywej dochodowości). To znacznie więcej niż w przypadku konkurentów, dla których średnia wynosi 30-35 pb. Wynika to z wysokiego zaangażowania Alior Banku w segment kredytów konsumpcyjnych. Analityk prognozuje, że marża odsetkowa netto spadnie w latach 2020/21 o odpowiednio 49/9 pb., biorąc pod uwagę szybsze odbicie rentowność kredytów konsumpcyjnych po orzeczeniu TSUE 2 (negatywny wpływ na przychody odsetkowe netto w wysokości 94 mln PLN w I poł. 2020 r. wobec przewidywanych 320 mln PLN za cały 2020 r.).

Zarząd Alior Banku twierdzi, że koszt ryzyka nie powinien wzrosnąć w porównaniu do I poł. 2020 r. (433 pb.). Bank zwraca uwagę na portfel kredytowy, który w ocenie zarządu, nie jest aż tak wrażliwy na kryzys związanym z COVID-19, ale mimo to w I poł. 2020 r. utworzył rezerwy z tytułu pandemii w wysokości 75 pb., podczas gdy średnia dla sektora wyniosła 22 pb.

– Zaangażowanie Alior Banku w sektory o podwyższonym ryzyku jest najwyższe spośród wszystkich analizowanych przez Haitong Bank banków, tzn. w kredytach konsumenckich (41 proc. portfela) i kredytach dla MŚP (24 proc. w 2018 r.). Analitycy uważają, że ze wskaźnikiem NPL (kredyty niepracujące) w wysokości 13,7 proc. w II kw. 2020r., przynajmniej 3-krotnie wyższym niż średnia sektorowa, portfel kredytowy Alior Banku jest podatny na zawirowania makroekonomiczne. Znajduje to również odzwierciedlenie w wysokim udziale kredytów objętych moratorium (łącznie 19,6 proc. w II kw. 2020 r., w tym 22,4 proc. kredytów korporacyjnych i 12,7 proc. detalicznych). Analitycy oczekują, że koszt ryzyka, wyższy od przeciętnego, wzrośnie w latach 2020/21 odpowiednio do 363-238 pb. z 240 pb. w 2019 r. – argumentuje analityk Haitong Banku.

Bank Pekao zakończyło rozmowy o fuzji z Alior Bankiem w sierpniu 2018 r. Jednak pogłoski na temat wznowienia rozmów znów pojawiły się na rynku („Parkiet” 26/05/2020). Jednym z powodów wskazywanych w publikacji były gorsze wyniki Alior Banku spowodowane obniżkami stóp procentowych i gorszymi perspektywami makroekonomicznymi. Choć wszystkie trzy strony (PZU, Bank Pekao, Alior Bank) zaprzeczyły tym doniesieniom, kurs akcji może zareagować, biorąc pod uwagę znacznie niższą wycenę Alior Banku wobec Banku Pekao na tle danych historycznych. Analityk Haitong Banku uważa, że PZU jako inwestor strategiczny (31,22 proc. akcji Alior Banku i 20 proc. w Banku Pekao) będzie musiał porozumieć się z innymi akcjonariuszami co do wyceny, ponieważ według statutu Alior Banku, wszelkie postanowienia dotyczące fuzji i przejęć wymagają absolutnej większości głosów.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r

Rekomendacje dla Alior Banku powstała 21 sierpnia 2020 r. Autorem rekomendacji jest Marta Czajkowska-Bałdyga, analityk Haitong Bank. Wymagany przepisami prawa disclaimer do rekomendacji jest do pobrania TUTAJ

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o Alior)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR