Haitong Bank podniósł cenę docelową dla akcji Alior Banku

Omawiane walory:

Marta Czajkowska-Bałdyga, analityk Haitong Banku, w raporcie z 18 marca utrzymała rekomendację neutralnie dla Alior Banku, podwyższając cenę docelową do 23,30 zł z 17,30 zł.

alior, bank, haitong, rekomendacja,

Haitong Bank podniósł cenę docelową dla akcji Alior Banku do 23,30 zł

Według eskpertki Haitong Banku Alior Bank może w 2021 r. wykazać zysk netto, m.in. za sprawą ogłoszonego niedawno programu oszczędnościowego, o wartości przynajmniej 100 mln zł. Na zysku netto w 2020 r. negatywnie zaważyły pozycje jednorazowe, w tym odpis goodwillu Meritum (140 mln zł), projekt z T-Mobile (48 mln zł) oraz rezerwy utworzone z tytułu Covid-19. Zarząd planuje przedstawić nową strategię po I kw. 2021 r., która ma się koncentrować na cyfryzacji, budowie spójnych ofert produktowych i sprzedaży krzyżowej. Analityczka Haitong Banku zaktualizował prognozę uwzględniając wyniki za IV kw. 2020 r. oraz niedawno ogłoszony plan oszczędnościowy. Ekspertka podniosła prognozę zysku netto na lata 2021-23 odpowiednio o 62/21/17 proc. do 268 mln zł, 357 mln zł (wzrost o 33 proc. r/r) i 475 mln zł (wzrost o 33 proc. r/r). Prognoza na wspomniany okres różni się od konsensusu odpowiednio o +64/+3/-8 proc.

– Różnica pomiędzy prognozą Haitong Banku a konsensusem bierze się najprawdopodobniej z wysoce nieprzewidywalnych kosztów ryzyka i wysokiej podatności wyników na ich prognozę, biorąc pod uwagę bardzo niską rentowność przed uwzględnieniem rezerw po obniżkach stóp procentowych. Alior Bank jest wyceniany ze wskaźnikiem P/B na rok 2021 na poziomie 0,4x i według analityków to dyskonto na tle konkurencji (0,7x według Bloomberga) wydaje się usprawiedliwione, biorąc pod uwagę niższe ROE (4 proc. wobec 5,7 proc. dla całego sektora w 2021 r.) oraz kiepską jakość aktywów, która pozostaje głównym zagrożeniem (odsetek złych długów w IV kw. 2020 r. wynosił 14,5 proc., podczas gdy średnia dla sektora 7 proc.) – czytamy w raporcie przygotowanym przez Martę Czajkowską-Bałdygę.

Według analityczki największe ryzyka dla Alior Banku to obecnie:

  1. różne scenariusze dotyczące sytuacji makroekonomicznej i stóp procentowych, co może prowadzić do niższego/wyższego przychodu odsetkowego netto, kosztu ryzyka i dynamiki wolumenu;
  2. kwestie właścicielskie biorąc pod uwagę, że bank jest kontrolowany przez państwo.

Zarząd planuje nadal zwiększać wydajność operacyjną poprzez oszczędności na poziomie 100 mln zł w br. Plan obejmuje redukcję kosztów płacowych, IT, wynajmu nieruchomości, floty samochodowej itd. Choć zarząd nie planuje zwolnień grupowych, analityczka uważa, że koszty Alior Banku będą pod pozytywnym wpływem redukcji zatrudnienia przeprowadzonej w 2020 r. (o 5,8 proc.) i zakładają, że w tym roku zatrudnienie zmniejszy się o dodatkowe 2,8 proc. (200 pracowników).

– Choć według zarządu bank nie planuje zamykać własnych placówek, a w poszczególnych przypadkach może łączyć wybrane oddziały. Wydaje się jednak, że po zredukowaniu liczby placówek o 17,8 proc. (w większości agencyjnych) spółka jest na dobrej drodze, aby do końca 2022 r. zmniejszyć swoją sieć o 25 proc., zgodnie z wcześniejszą strategią. Haitong Bank oczekuje, że koszty operacyjne spadną o 110 mln zł (spadek o 7 proc. r/r) w 2021 r. i wzrosną o 2 proc. r/r w 2022 r. – czytamy w raporcie.

Alior Bank oczekuje, że marża odsetkowa netto będzie stopniowo rosnąć w nadchodzących kwartałach, między innymi za sprawą obniżenia kosztów finansowania w większości na portfelu depozytów. Bank ma również nadzieję na poprawę wyników z opłat i prowizji, koncentrując się na ubezpieczeniach i opłatach kartowych. Według ekspertki bank będzie musiał udoskonalić swoją ofertę depozytową, by dalej nie tracić udziału w rynku wraz z poprawą sytuacji makroekonomicznej.

– To może wywrzeć presję na marżę odsetkową netto, ale zdaniem analityków w latach 2021-22 utrzymają się one na stałym poziomie 3,8 proc. z powodu zmiany oferty produktowej w kierunku niżej oprocentowanych kredytów hipotecznych. Zyski w latach 2021-22 powinny wzrosnąć o 2 proc. za sprawą niższych rezerw na wcześniejszą spłatę kredytów (wyrok TSUE) oraz wyższego wyniku odsetkowego – czytamy w raporcie.

Zaangażowanie Alior Banku w segmenty, w których ryzyko jest naturalnie wyższe, jest największe spośród wszystkich analizowanych banków – w kredytach konsumenckich (ok. 40 proc. portfela) i segmencie MŚP (poniżej 20 proc.). Analityczka pozytywnie odbieraja pierwszy od wielu kwartałów spadek odsetka złych długów, z 15,2 proc. w III kw. 2020 r. do 14,5 proc. w IV kw. 2020 r. Wciąż jest to jednak przynajmniej 2 razy więcej niż wynosi średnia dla sektora, co powoduje, że portfel kredytowy jest podatny na zaburzenia makroekonomiczne. Ekspertka potrzebuje kilku kwartałów, aby potwierdzić pozytywną tendencję, jeżeli chodzi o jakość aktywów.

– Alior Bank poinformował, że koszt ryzyka wyniósł 302 pb. (wobec kredytów brutto), w tym 21 pb. z tytułu rezerw na aktywa niefinansowe i 75 pb. z tytułu Covid-19 w 2020 r. Analitycy oczekują, że koszt ryzyka z tytułu kredytów brutto wyniesie w latach 2021/22 odpowiednio 220/194 pb. i będzie powyżej średniej. Jest to zgodne z przewidywaniami zarządu na rok 2021 (wzrost z 200 pb. przewidywany w III kw. 2020 r.) i powyżej wcześniejszego celu na rok 2022 w wysokości 1,8 proc. Prognoza Haitong Banku nie zakłada żadnego uwolnienia rezerw z tytułu Covid-19 – czytamy w raporcie.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 78,64 mld zł na koniec 2020 r.

Rekomendacja dla Alior Banku powstała 18 marca 2021 r. Autorem rekomendacji jest Marta Czajkowska-Bałdyga, analityk Haitong Banku. Wymagany przepisami prawa disclaimer do rekomendacji jest do pobrania TUTAJ

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o Alior)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR