Herkules rekomenduje podwyższenie dywidendy za 2017 r. z kapitału zapasowego

Omawiane walory:

Zarząd Herkulesa podjął decyzję o rekomendowaniu najbliższemu walnemu zgromadzeniu podwyższenie kwoty dywidendy wypłaconej akcjonariuszom za 2017 r. o dodatkowe kwoty przeniesione z kapitału zapasowego spółki. Kurs akcji firmy wynajmującej urządzenia dźwigowe rośnie dziś nawet o ponad 11 proc.

Fot. fb/Herkules

– Podwyższenie kwoty dywidendy odbyłoby się w drodze zmiany uchwały nr 5 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki […] z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie podziału i przeznaczenia zysku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. w następujący sposób:
i) przeznaczyć kapitał zapasowy, w części utworzonej z zysku netto spółki za ubiegłe lata obrotowe w kwocie 19.535.463 zł na wypłatę dywidendy;
ii) kwotę 19.535.463 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co stanowi 0,45 zł/brutto na jedną akcję – czytamy w komunikacie.

Zarząd uzasadnił swoją decyzję mając na uwadze:
– pozytywną sytuację na rynku żurawi wieżowych, a także utrzymującą się korzystną koniunkturę w branży budowlanej;
– posiadanie przez spółkę nadwyżek finansowych, które w wyniku nie sfinalizowania transakcji nabycia 100 proc. udziałów spółki Trinac Polska Sp. z o.o. mogą, w ocenie zarządu, zostać przeznaczone dla akcjonariuszy.

Z wypłaty dywidendy zostaną wyłączone akcje własne, nabyte zgodnie z upoważnieniem walnego zgromadzenia. W związku z tym, ostateczna liczba akcji objętych dywidendą będzie pomniejszona o liczbę akcji własnych posiadanych przez Herkulesa. Na dzień 23 października 2018 roku posiada on 4.643.035 akcji własnych.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku podejmie najbliższe walne zgromadzenie.

W czerwcu akcjonariusze Herkulesa zdecydowali o przeznaczeniu 3,04 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co oznaczało wypłatę 0,07 zł na akcję.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Herkules, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR