IMS zarekomenduje wypłatę 0,20 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Omawiane walory:

Grupa IMS będzie rekomendować wypłatę 0,20 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 rok, przeznaczając na ten cel kwotę do 6,28 mln zł. Według wstępnych danych, spółka w ubiegłym roku wypracowała prawie 59 mln zł przychodów, 18 mln zł EBITDA i 9,5 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

ims,dywidenda,2020

IMS zarekomenduje wypłatę 0,20 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

– Biorąc pod uwagę bardzo dobre szacunkowe wyniki Grupy IMS za 2019 rok, oraz bardzo dobrą sytuację finansową emitenta i grupy, będzie rekomendował radzie nadzorczej oraz zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy za 2019 rok w wysokości 20 gr/akcję. Ww. rekomendacja oznacza przeznaczenie na wypłatę dla akcjonariuszy maksymalnie kwoty 6.284.817,20 zł. Stopa dywidendy, biorąc za podstawę kurs zamknięcia z 7 lutego 2020 roku, to 5,18 proc. – czytamy w komunikacie.

Dywidendą objętych będzie maksymalnie 31.424.086 akcji (tj. liczba akcji emitenta minus akcje własne przeznaczone do umorzenia).

– Z uwagi na trwający proces nabywania akcji własnych, które nie uczestniczą w dywidendzie, ostateczna liczba akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy i uprawniających do dywidendy za rok 2019 oraz wartość wypłacanej dywidendy zostanie ustalona przez zarząd spółki po zatwierdzeniu dywidendy do wypłaty przez ZWZ według stanu na dzień dywidendy. Przy czym intencją zarządu jest rekomendowanie ZWZ utrzymania stałej wartości dywidendy w wysokości 20 gr na akcję za 2019 rok – czytamy dalej.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendową prowadzoną w Grupie IMS, mówiącą o corocznym przeznaczaniu do podziału między akcjonariuszy co najmniej 60 proc. skonsolidowanego zysku netto przypisanego jednostce dominującej.

Według wstępnych danych spółka miała prawie 59 mln zł przychodów, 18 mln zł EBITDA i 9,5 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 roku.

Rok 2019 był rokiem inwestycji w Grupie IMS. Kluczowe z nich to: zwiększenie potencjału ludzkiego w działach sprzedażowych, głównie w Mood Factory Sp. z o.o. pozyskującej lokalizacje abonamentowe na rynkach lokalnych; szeroko prowadzone działania komunikacyjno – marketingowe; projekt budowy i komercjalizacji własnych bibliotek muzycznych; projekt Aroma Next Generation, dotyczący stworzenia własnego, nowoczesnego urządzenia do aromamarketingu.

– W ocenie zarządu emitenta, biorąc pod uwagę tak szeroko prowadzone inwestycje, Grupa IMS osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe w 2019 roku. Te inwestycje już przynoszą pierwsze efekty. Rok 2019 był rekordowy jeśli chodzi o liczbę organicznie pozyskanych lokalizacji abonamentowych. Grupa IMS zwiększyła stan posiadanych lokalizacji abonamentowych o 2.463 sztuki. To pierwszy rok w historii, w którym wzrost organiczny abonamentów przekroczył poziom 2.000 sztuk. Z ww. 2.463 lokalizacji aż 1.494 (61 proc.) pozyskanych zostało w okresie sierpień – grudzień 2019, co oznacza, że ich wpływ na wyniki 2019 roku był relatywnie niewielki, natomiast silniej wpłyną na wyniki roku 2020 i kolejnych. Analogicznym rokiem inwestycyjnym w Grupie IMS, choć na zdecydowanie mniejszą skalę tak jeśli chodzi o różnorakość projektów jak i o poniesione wydatki, był rok 2016. Zaowocowało to później bardzo dobrymi wynikami finansowymi w roku 2017 i 2018 – czytamy dalej.

Osiągnięte wyniki w zakresie EBITDA i liczby pozyskanych lokalizacji abonamentowych są w granicach celów, opublikowanych przed blisko czterema laty. W ocenie zarządu obrazuje to słuszność przyjętej i konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju firmy.

Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT ims, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • IMS skupi w I transzy do 325 tys. akcji własnych po 4 zł za sztukę

  Zarząd IMS podjął uchwałę o rozpoczęciu realizacji programu skupu do 890 tys. akcji własnych w celu umorzenia i zamierza w I transzy skupić nie więcej niż 325 tys. akcji po cenie 4 zł za sztukę, podał IMS. Skup akcji w I transzy rozpocznie się 7 lutego, a zakończy 21 lutego. Pośredniczącym w tym procesie jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

 • 13 najhojniejszych propozycji dywidendowych marca

  Przymiarki do tegorocznego sezonu dywidendowego trwają w najlepsze. Tylko w marcu konkretne propozycje przedstawiło blisko 40 spółek z GPW, a kolejnych kilkanaście zasygnalizowało zamiar ogłoszenia rekomendacji w najbliższych tygodniach. Wśród nich jest aż 13, gdzie stopa dywidendy przekracza 5 proc.

 • 14 hojnych spółek, które w 2019 roku wypłacą 7,5 mld zł dywidend

  Sezon składania deklaracji dywidendowych ledwo ruszył, a na stole już pojawiły się propozycje idące w miliardy złotych. Wśród dotychczasowych rekomendacji nie zabrakło też takich, gdzie stopa dywidendy jest dwucyfrowa.

 • IMS przedstawił szacunkowe wyniki i rekomendację dywidendy za 2018 rok

  Według szacunków, IMS odnotował 9,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Zarząd zapowiedział, że będzie rekomendował radzie nadzorczej oraz walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 6 mln zł na dywidendę za 2018 r.

 • 5 ciekawych spółek, które odpowiadają buy backiem na tegoroczną przecenę

  Nie tylko prezesi i członkowie zarządów we wrześniu ruszyli na zakupy. Dobry przykład dają same spółki, które w reakcji na silne spadki na rynku odświeżyły programy skupu akcji własnych.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR