Inwestorzy chłodno przyjęli nową strategię Enei. O dywidendzie do 2035 r. ani słowa

Omawiane walory:

Rada nadzorcza Enei zatwierdziła "Strategię rozwoju grupy kapitałowej Enea do 2030 roku z perspektywą 2035 roku". Dokument ani razu nie wspomina o wypłacie jakiejkolwiek dywidendy. W piątek akcje Enei tanieją o blisko 5 proc.

Źródło: Spółka

Enea w nowej strategii zakłada m.in. wzrost wartości EBITDA w stosunku do 2018 roku o 35 proc. w 2025 roku oraz o 39 proc. w 2030 roku, natomiast wskaźnik ROE na poziomie 10 proc. w 2025 roku i 2030 roku.

Enea zakłada, że w wyniku realizacji strategii osiągnie:

 • redukcję wartości wskaźnika jednostkowej emisji CO2 do 550 kg CO2/MWh w 2030 roku, z dążeniem do osiągnięcia wskaźnika na poziomie 434 kg CO2/MWh w perspektywie 2035 roku;
 • udział OZE w produkcji energii elektrycznej na poziomie 22 proc. do 2025 roku oraz 33 proc. w 2030 roku;
 • udział zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych na poziomie 22 proc. w 2025 roku oraz 41 proc. w 2030 roku w całkowitej produkcji energii elektrycznej GK ENEA, z dążeniem do osiągnięcia wskaźnika na poziomie 60 proc. w perspektywie 2035 roku;
 • wolumen sprzedaży energii elektrycznej na poziomie 24,8 TWh w 2030 roku.

Enea chce by udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej był na poziomie 14 proc. w 2025 roku oraz 15 proc. w 2030 roku. Poziom mocy zainstalowanej w wysokości 7.447 MW w 2025 roku oraz 8.287 MW w 2030 roku, z dążeniem do osiągnięcia wskaźnika na poziomie 9.672 MW w perspektywie 2035 roku. Ponadto spółka zakłada:

 • wartość wskaźnika SAIDI na poziomie 105 minut w 2025 roku oraz 100 minut w 2030 roku;
 • wartość wskaźnika SAIFI na poziomie 2,14 w 2025 roku oraz 2,03 w 2030 roku;
 • wartość wskaźnika strat sieciowych w dystrybucji na poziomie 5,4 proc. w 2025 roku oraz 5,3 proc. w 2030 roku;
 • wzrost udziału w rynku sprzedaży węgla do energetyki zawodowej do 25 proc. w 2025 roku oraz do 30 proc. w 2030 roku;
 • wskaźnik ROA na poziomie 5 proc. w 2025 roku i 2030 roku;
 • udział EBITDA z Nowych Linii Biznesowych na poziomie 7-12 proc. w 2030 roku;
 • wartość EBITDA z Nowych Linii Biznesowych w wysokości 360 mln zł w 2030 roku;
 • udział wydatków na B+R+I w łącznych nakładach inwestycyjnych GK Enea na poziomie 2 proc. w 2030 roku.
>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

– Grupa kapitałowa Enea, jako odpowiedzialny koncern surowcowo-energetyczny, chcąc sprostać globalnym wyzwaniom zakłada prowadzenie swojej działalności w sposób zrównoważony przy jednoczesnym minimalizowaniu oddziaływania na środowisko naturalne – czytamy w komunikacie.

Enea zakłada transformację w kierunku innowacyjnego koncernu niskoemisyjnego, oferującego nie tylko energię elektryczną, lecz kompleksowe pakiety produktów i usług oczekiwanych przez klientów. Dlatego spółka zaktualizowała kierunki rozwoju. Wśród kluczowych kierunków wymieniono m.in.:

 • Transformację aktywów wytwórczych w oparciu o źródła zero- i niskoemisyjne;
 • Elektromobilność, technologie wodorowe;
 • Smart Grid – inteligentne rozwiązania dla klientów;
 • Automatyzacja, robotyzacja i digitalizacja procesów;
 • Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, blockchain;
 • Pozyskanie paliw zgodnie z najlepszymi praktykami i poszanowaniem środowiska.

Enea szacuje, że nakłady inwestycyjne na utrzymanie ciągłości funkcjonowania oraz na nowe moce wytwórcze wyniosą ponad 64 mld zł w perspektywie 2035 roku. Szacowany podział nakładów ze względu na obszar działania:

 1. Obszar Dystrybucji 26,9 mld zł;
 2. Obszar Wydobycia – 9,2 mld zł;
 3. Obszar Wytwarzania – 12,5 mld zł;
 4. Odnawialne Źródła Energii – 14,7 mld zł;
 5. Pozostała działalność – 1,2 mld zł.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Enea, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR