Jest ważna decyzja w sprawie upadłości Ideonu

Omawiane walory:

Obligatariusze Ideonu mają powody do zadowolenia. Spółka przekonała dwa banki oraz zawarła porozumienie układowe z wierzycielami. Zwieńczeniem działań jest decyzja katowickiego sądu w sprawie umorzenia wniosku o upadłość likwidacyjną.

Ważne informacje w ostatnich dniach napłynęły z Ideonu. Katowicki sąd zdecydował o umorzeniu postępowania w zakresie wniosku PKO BP o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku. Decyzja jest pokłosiem wycofania przez bank wniosku o bankructwo.

Wcześniej spółka porozumiała się z bankiem BZ WBK i określiła kwotę ostatecznego zadłużenia na 25,98 mln zł. Kolejną sukcesem jest umowa w sprawie propozycji układowych. W czwartek wierzyciele spółki zaakceptowali propozycje Ideonu i przyjęli układ. Łączna kwota wierzytelności objętych umową sięga 160,3 mln zł. Dodatkowo w ramach restrukturyzacji i ograniczania kosztów odwołano Damiana Kusa z funkcji wiceprezesa zarządu.>> Wszystkie komunikaty spółki znajdziesz tutaj.

Zaakceptowany układ z wierzycielami dzieli ich na trzy grupy. W pierwszej są drobni wierzyciele, którym spółka jest winna nie więcej niż 250 tys. zł. Ich wierzytelności zostaną zaspokojone jednorazowo bez redukcji na koniec drugiego kwartału licząc od końca miesiąca, w którym nastąpi uprawomocnienie postępowania. W drugiej grupie są wierzyciele nieuprzywilejowanymi, których wierzytelność przekracza 250 tys. zł. Tutaj dług zostanie zredukowany o 10 proc., a wypłata nastąpi w 24 równych ratach, płatnych począwszy od drugiego kwartału licząc od zatwierdzenia układu. Do ostatniej grupy zakwalifikowano wierzycieli z zabezpieczeniem rzeczowym na majątku Ideonu. Zabezpieczona wierzytelność w wysokości znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu lub prawa zabezpieczenia, zostanie zaspokojona poprzez jednorazową spłatę kwoty odpowiadającej wartości rynkowej przedmiotu zabezpieczenia.

>> Sprawdź najważniejsze parametry obligacji Ideon SA. >> Zobacz kalkulator rentowności dla obligacji serii IDE0315.

Na początku kwietnia br. Ideon złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Decyzja była wynikiem fiaska negocjacji z PKO BP. Spółce ciążyła egzekucja komornicza skutkująca nakładaniem wysokich kar finansowych przez kontrahentów oraz brak płatności za sprzedaż z tytułu rosyjskiego kontraktu i konieczność tworzenia dodatkowych rezerw. Ideon ze względu na całkowitą blokadę kont bankowych oraz należności od kontrahentów wprowadzoną przez komornika sądowego, nie wpłacił w terminie reszty należnych obligatariuszom odsetek od obligacji notowanych na Catalyst. Obligacje serii A są zabezpieczone hipoteką ustanowioną do kwoty 25 mln zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 4,44 ha.>> Zobacz także: Ideon wystąpił z wnioskiem o upadłość układową.

Ważna kwestią jest wygrany przez spółkę spór o wysokie odszkodowanie od Skarbu Państwa. Pod koniec marca sąd apelacyjny oddalił odwołanie Skarbu Państwa dotyczące październikowego wyroku, przyznającego giełdowej spółce około 55 mln zł (z odsetkami) odszkodowania za decyzje urzędników kontroli skarbowej sprzed lat. W kwietniu Izba Skarbowa w Katowicach oraz Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach przelały 55,9 mln zł na konto sądu tytułem odszkodowania za szkody wyrządzone w majątku Ideon (dawniej Centrozap SA). Niedawno Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa na wniosek katowickiego UKS raz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zwróciła się do sądu z wnioskiem o pozbawienie klauzuli wykonalności tytułu egzekucyjnego. Ostatecznie Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił wniosek Prokuratorii, a od decyzji nie wpłynęła jeszcze apelacja.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o ideon)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR