KNF: 5 mln zł kary i cofnięcie zezwolenia dla Lartiq TFI

Omawiane walory: ,

Lartiq TFI, czyli dawny Trigon TFI, to kolejny podmiot ukarany w tzw. aferze GetBack. Komisja, podobnie jak w sprawie Saturn TFI sięgnęła po najsurowszy wymiar kary. 

lartiq,tfi,getback,KNF,licencja

KNF sięgnęła po najwyższy wymiar kary.

Kara 5 mln zł za niewłaściwy nadzór nad funduszami to najwyższy wymiar, jaki przewidują przepisy. Komisja cofnęła też zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, ponieważ uznała, że naruszenia były rażące. Obu sankcjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Według KNF, Lartiq TFI w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny wykonywało bieżący nadzór nad GetBackiem, któremu powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy.

– Towarzystwo, pomimo posiadania stosownych narzędzi do kontrolowania i wpływania na działania zarządzającego, wynikających z umów o zarządzanie, nie monitorowało dostatecznie wykonywania czynności powierzonych zarządzającemu. Towarzystwo, będąc gwarantem ochrony interesu uczestników funduszy sekurytyzacyjnych, nie zapewniło prawidłowego systemu kontroli wewnętrznej i działań nadzorczych, przez co dopuściło do nieprawidłowości w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi funduszy. Niedostateczne wykonywanie bieżącego nadzoru nad czynnościami powierzonymi podmiotowi zarządzającemu jest wyrazem braku rzetelności, profesjonalizmu i należytej staranności wymaganych w prowadzonej przez Towarzystwo działalności – czytamy w decyzji KNF.

Tym samym Lartiq TFI podzielił los Saturn TFI, które decyzję Komisji otrzymało jeszcze w sierpniu br. W toku jest sprawa Altus TFI, wobec którego Komisja jeszcze we wrześniu rozszerzyła przedmiot postępowania administracyjnego.

Władze Lartiq natychmiast odniosły się do decyzji. W ocenie przedstawicieli, nie zachodzą przesłanki, które mogłyby uzasadniać decyzję o nałożeniu takich sankcji. Fundusz zamierza odwołać się od decyzji KNF.

– Chcielibyśmy przypomnieć, że LARTIQ TFI jako pierwszy podmiot na rynku dokonał zamiany serwisera funduszy sekurytyzacyjnych z GetBack SA na nowe podmioty oraz dokonał szeregu działań naprawczych, w tym dokonał gruntownej przebudowy własnej organizacji, włączając w to zmianę zarządu TFI, który był odpowiedzialny za podpisanie umów z Getback. Podkreślamy, że KNF powinien przede wszystkim mieć na uwadze interes i dobro uczestników funduszy oraz ochronę ich środków – czytamy w oświadczeniu.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT getback, lartiq, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR