KNF rozszerzyła postępowanie administracyjne wobec Altus TFI

Omawiane walory:

Komisja Nadzoru Finansowego rozszerzyła przedmiot postępowania administracyjnego wobec Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

AltusTFI, KNF, postępowanie

Komisja Nadzoru Finansowego rozszerzyła postępowanie administracyjne wobec Altus TFI

Postępowanie rozszerzono w związku z podejrzeniem naruszenia przez spółkę art. 48 ust. 2a pkt 2) UFI, poprzez zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu zarządzanych funduszy oraz uczestników tych funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego oraz art. 45a ust. 4a UFI, poprzez nieprawidłowe wykonywanie bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu spółka powierzyła zarządzanie portfelami inwestycyjnymi wyżej wymienionych funduszy.

Nadzór zarzuca też funduszom należącym do Altusa naruszenie § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz postanowień statutu w zakresie wyceny posiadanych aktywów.

Spółka informuje, iż postępowanie dotyczy wyłącznie sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których zarządzanie zlecono spółce GetBack w restrukturyzacji.

Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT ALTUSTFI, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR