Kolejny incydent na Catalyst, Minox nie wykupił obligacji

Omawiane walory:

Obligatariusze Minoksu nie otrzymają dzisiaj środków z tytułu wykupu obligacji. Informację StockWatch.pl potwierdził w KDPW. Dystrybutor materiałów budowlanych obecny na NewConnect oraz Catalyst chce na własną rękę przeprowadzić wykup obligacji. W tym celu zwrócił się do posiadaczy papierów dłużnych z prośbą o kontakt.

W piątek niecodzienny komunikat przekazała spółka Minox. Zgodnie z harmonogramem 25 kwietnia dystrybutor materiałów budowlanych powinien wykupić obligacje serii A o łącznym nominale 4,82 mln zł. Tymczasem według najnowszych informacji, spółka chcąc pominąć KDPW przy transakcji zwróciła się do obligatariuszy z prośbą o kontakt w celu ustalenia szczegółowych zasad dokonania wykupu. Na potrzeby kontaktu z posiadaczami papierów MNX0414 utworzono adres mailowy: obligacje@minox.com.pl.>> Parametry obligacji sprawdzisz tutaj.

– W związku z zamiarem wykupu obligacji serii A emitenta i podjęciem decyzji o dokonaniu wykupu bez pośrednictwa Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, emitent prosi obligatariuszy o kontakt w celu ustalenia szczegółowych zasad dokonania wykupu obligacji serii A. – czytamy w komunikacie spółki.

Piątkowy komunikat oznacza, że obligatariusze nie otrzymają dzisiaj należnych środków. Taki ruch nie kojarzy się dobrze inwestorom z rynku Catalyst. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w wypadku spółki Milmex. W listopadzie ubiegłego roku zarząd Milemksu zapowiedział uruchomienie wykupu przeterminowanych obligacji bez udziału KDPW i zwrócił się do posiadaczy obligacji z prośbą o kontakt. >> O szczegółach informowaliśmy tutaj.

Piątkowa propozycja Minoksu komplikuje i wydłuża procedurę wykupu. Spółka będzie musiała zebrać świadectwa depozytowe wszystkich posiadaczy papierów dłużnych, co wiąże się z dodatkowym kosztem (w niektórych domach maklerskich opłata za wystawienie dokumentu sięga 100 zł). Z drugiej strony, jak dowiedziała się redakcja StockWatch.pl w KDPW, Minox łamie regulamin Depozytu. Przedstawiciel KDPW zaznaczył, że emitent decydując się dematerializację papierów wartościowych w depozycie zobowiązuje się do regulowania wszystkich pożytków z papierów poprzez system.

Warto przypomnieć, że emitent, aby przeprowadzić wykup wszystkich obligacji danej serii musi jedynie przekazać środki na rachunek Depozytu. Zgodnie z procedurą, dalej środki są rozdzielane między domy maklerskie, a następnie między obligatariuszy według zapisów na rachunkach papierów wartościowych.

W IV kwartale 2013 roku Minox miał 6,45 mln zł przychodów. Na poziomie netto widniała strata w wysokości 393 tys. zł. Pod kreską był także wynik operacyjny, który wyniósł minus 93 tys. zł. W całym ubiegłym roku dystrybutor materiałów budowlanych zanotował r/r ponad 10-proc. spadek przychodów do 30,46 mln zł. Minox zamknął 2013 rok zyskiem operacyjnym w wysokości 1,14 mln zł (-15 proc. r/r). Lepiej wypadł wynik netto, gdzie spółka popisała się skokową poprawą zysku z 370 tys. zł do 2,33 mln zł. Na wynik decydujący wpływ miało przeszacowanie wartości udziałów w Skibbud Sp. z o.o.

Ocena zdolności do obsługi długu jest najbardziej niejednoznacznym obszarem analizy wypłacalności GK Minox SA. Z jednej strony na pierwszy rzut oka wszystkie relacje prezentują się bardzo korzystnie – relacja długu netto ogółem do EBIT i EBITDA są na uznawanym za bezpieczny poziomie 3,5 roku (w przypadku długu netto oprocentowanego nawet poniżej 1 roku), a pokrycie rat kapitałowych i odsetek różnymi kategoriami wynikowymi jest nadwyżkowe z często kilkukrotnym przebiciem. Niestety jeśli przyjrzymy się bliżej jakości wyników operacyjnych na poziomie skonsolidowanym okaże się, że w decydującym stopniu są one efektem operacji o charakterze jednorazowym. Przy ich pominięciu poszczególne relacje prezentują się już dużo gorzej – dług netto oprocentowany do EBIT i EBITDA wychodzi na poziomie ponad 6 lat, a pokrycie odsetek i rat kapitałowych różnymi kategoriami wyników finansowych jest niepełne. Podobnie sytuacja wygląda przy uwzględnieniu wyników jednostkowych spółki Minox SA. – zwracał uwagę Tomasz Nawrocki w omówieniu raportu spółki.

>> Analityk StockWatch.pl przyjrzał się dokładnie aktualnej sytuacji fundamentalnej Minoksu po wynikach za ostatni kwartał. >> Zobacz analizę najnowszego raportu kwartalnego grupy Minox.

Obligacje MNX0414 zadebiutowały na Catalyst w połowie lipca 2012 roku. Papiery mają stałe oprocentowanie w wysokości 12 proc. Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect akcjach większościowych akcjonariuszy. W piątek akcje Minoksu notowane na NweConnekt zyskują ponad 15 proc.

wykres_minox

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT MINOX, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR