Mabion rozpoczął book-building dot. max. 2,43 mln akcji serii U

Omawiane walory:

Mabion zawarł z mBankiem warunkową umowy plasowania akcji oraz rozpoczął proces budowania księgi popytu - w trybie przyspieszonym - w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 2 430 554 akcji nowej emisji serii U.

mabion,emisja,akcji

(Fot. mat. prasowe)

Oferta akcji nowej emisji prowadzona jest na warunkach określonych w uchwale nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 23 lutego 2021 r. oraz w uchwale zarządu z dnia 3 marca 2021 r.

– Akcje nowej emisji zostaną zaoferowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby takiej oferty skierowanej wyłącznie do: (a) inwestorów kwalifikowanych[…] lub (b) inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 000 euro na inwestora – czytamy w komunikacie.

>> POLECAMY: Jak inwestować na giełdzie (ze StockWatch.pl)?

Akcjonariusze spółki spełniający kryteria wskazane w uchwale emisyjnej, którzy wezmą udział w procesie budowania księgi popytu, będą uprawnieni do pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji na zasadach określonych w uchwale emisyjnej. Zgodnie z uchwałą emisyjną, uprawnionym inwestorom przysługuje pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji w liczbie umożliwiającej utrzymanie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu sprzed emisji.

– W celu skorzystania z pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji na zasadach określonych w uchwale emisyjnej, uprawnieni inwestorzy powinni przesłać nie później niż do dnia 9 marca 2021 r. informację o liczbie akcji spółki posiadanych przez nich na koniec dnia w dniu 23 lutego 2021 r. Przesłana informacja powinna wskazywać co najmniej dane akcjonariusza oraz liczbę akcji spółki posiadanych przez tego akcjonariusza na koniec dnia w dniu 23 lutego 2021 r. Informacja powinna zostać przesłana do menadżera oferty – wskazano także.

Cena emisyjna akcji nowej emisji zostanie ustalona przez zarząd spółki przede wszystkim w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, a także z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim sytuacji makroekonomicznej i gospodarczej, koniunktury panującej na rynkach kapitałowych, a także w oparciu o rekomendacje menadżera oferty.

– Przewiduje się, że umowy objęcia akcji serii U zostaną zawarte przez inwestorów do dnia 12 marca 2021 r., a wpłaty wkładów pieniężnych za akcje nowej emisji zostaną dokonane w terminie wskazanym w umowach objęcia akcji nowej emisji, tj. 12 marca 2021 r. – czytamy dalej.

Zgodnie z umową plasowania, menadżer oferty zobowiązał się do świadczenia na rzecz spółki usług na potrzeby plasowania akcji nowej emisji.

– Emitent zobowiązał się, że bez zgody menadżera oferty nie będzie emitować, sprzedawać ani oferować akcji w okresie 120 dni od daty pierwszego notowania PDA, za wyjątkiem standardowych wyłączeń oraz emisji do 10 500 000 akcji zwykłych serii V spółki na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki planowanego na dzień 22 marca 2021 r. Dodatkowo, następujący akcjonariusze emitenta – Twiti Investments Limited, Polfarmex S.A. oraz Glatton sp. z o.o. – zobowiązali się, że w razie złożenia zapisu na akcje nowej emisji, bez zgody menadżera oferty nie będą sprzedawać ani oferować nabytych przez nie w ofercie akcji nowej emisji w okresie 120 dni od daty pierwszego notowania PDA – czytamy dalej.

Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o Mabion)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR