Netia szacuje możliwy odpis aktualizacyjny na 150,7 mln zł za 2017 r.

Omawiane walory:

Netia jest w trakcie przeprowadzania testu na trwałą utratę wartości aktywów i szacuje, że dokona odpisu aktualizacyjnego w wysokości 150,7 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2017, podała spółka.

Netia zakończyła przegląd założeń wyceny aktywów za rok 2017 i podjęła decyzję o aktualizacji założeń wyceny aktywów. Jednocześnie jest w trakcie przeprowadzania testu na trwałą utratę wartości aktywów zgodnie z MSR 36 poprzez porównanie wartości bilansowej składników aktywów z ich wartością odzyskiwalną.

– Na obecnym etapie zarząd szacuje dokonanie odpisu aktualizacyjnego wynikającego z trwałej utraty wartości niefinansowych składników aktywów w wysokości 150,7 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2017 – czytamy dalej.

>> 4000 PLN na prowizje! Wykorzystaj właściwy moment, aby dołączyć do 200.000 inwestorów – DEGIRO

5 grudnia 2017 r. Cyfrowy Polsat poinformował o nabyciu znaczącego pakietu akcji Netii, reprezentującego łącznie 33 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii oraz o ogłoszeniu wezwania na 66 proc. akcji spółki. Skuteczna realizacja wezwania może mieć wpływ na strategię i działalność operacyjną Netii, wskazano.

– Po przeprowadzeniu analiz i konsultacji z audytorem, zarząd uznał ze względu na powyższe, że zastosowanie rynkowej ceny akcji stanowi najbardziej wiarygodną metodę ustalenia wartości godziwej aktywów spółki. Oszacowanie wartości godziwej aktywów nastąpi przy wykorzystaniu wartości kapitalizacji rynkowej Netii z dnia bilansowego, tj. 31 grudnia 2017 roku skorygowanej między innymi o wartość długu netto oraz kapitału obrotowego – napisano także w komunikacie.

Ostateczne wyniki wyceny, w tym testu na trwałą utratę wartości aktywów, zostaną przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2017, których publikacja planowana jest na 15 lutego 2018 r.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

notowania

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT netia, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR