Haitong Bank zaktualizował rekomendacje dla 9 spółek z sektora TMT

Konrad Księżopolski, szef działu analiz Haitong Bank, w raporcie z 14 grudnia przedstawił perspektywy na 2021 rok i zaktualizował rekomendacje dla 9 spółek sektora TMT.

cyfrplsat, orangepl, play, netia, assecopol, comarch, livechat, tsgames, wirtualna, rekomendacje, akcje,

Haitong Bank zaktualizował rekomendacje dla 9 spółek z sektora TMT

Perspektywy rynku TMT na 2021 r.

Pandemia koronawirusa pokazuje do jakiego stopnia gospodarka i codzienne życie są obecnie uzależnione od technologii i internetu. Cios, który otrzymała gospodarka w wyniku lockdownów byłby prawdopodobnie jeszcze bardziej bolesny, gdyby nie technologia I możliwość pracy zdalnej a także zakupów e-commerce. Większość spółek z sektora TMT, które analizuje Haitong Bank jest beneficjentem cyfryzacji, może z wyjątkiem mediów, które wciąż w większym stopniu są uzależnione od ogólnych nastrojów gospodarczych. Cyfryzacja będzie postępować, stąd pozytywne nastawienie analityków do analizowanych spółek z sektora TMT.

Aukcja 5G i potencjalne transakcje infrastrukturalne wydają się najważniejszymi tematami dla sektora telekomunikacyjnego w 2021 r. analitycy oczekują, że przetarg na częstotliwość 5G odbędzie się w połowie 2021 r. i że każdy z telekomów będzie musiał zapłacić 550 mln zł za częstotliwość 3,7 GHz, podczas gdy cena wywoławcza wynosi 450 mln zł. Transakcja Play z Iliad-Celnex dotycząca TowerCo pokazała, że transakcje infrastrukturalne w Polsce są możliwe. Analitycy oczekują, że przegląd opcji strategicznych dotyczących Polkomtel Infrastruktura przyniesie owoce w 2021 r. Pamiętając o transakcji Play TowerCo oraz uwzględniając, że Polkomtel sprzedaje zarówno aktywną jak i pasywną sieć (podczas gdy Play jedynie pasywną), analitycy wyceniają Polkomtel Infrastruktura na 6,3-10,3 mld zł. Orange Polska planuje zamknąć transakcję z FiberCo w połowie 2021 r., a analitycy wyceniają spółkę na 2,1-2,7 mld zł. Oprócz aukcji na 5G i transakcji infrastrukturalnych sytuację w sektorze telekomunikacyjnym będzie również kształtowała zmiana sytuacji konkurencyjnej po przejęciu Play przez Iliad, szczególnie jeżeli chodzi o usługi konwergentne, które Iliad planuje rozwijać w Polsce. Odwołany debiut giełdowy Canal+ Polska oraz plan stworzenia Playa operatorem konwergentnym przez Iliad może pociągnąć za sobą dalsze fuzje i przejęcia. W teorii UPC Polska i Vectra wydają się logicznymi celami dla Play.

Spółki IT są oczywistymi beneficjentami pandemii za sprawą przyspieszenia strukturalnego trendu cyfryzacji, który będzie się utrzymywać w najbliższej przyszłości. Rosnące portfele zleceń to pozytywna informacja dla inwestorów w spółki IT, ale pokazuje również, że presja płacowa będzie się utrzymywać na poziomie zbliżonym do 10 proc., podobnie jak przed pandemią. Zróżnicowanie polskiego sektora technologicznego pozwala patrzeć na niego według różnych kryteriów.

Trendy cyfryzacyjne będą sprzyjać segmentowi reklamy internetowej. Analitycy oczekują, że w 2021 r. segment wzrośnie o 8 proc. wobec 4 proc. w przypadku reklamy telewizyjnej i 5,4 procent dla całego rynku reklamowego. Według szacunków Haitong Banku w 2021 r. segment reklamy internetowej dogoni reklamę telewizyjną i na każdy z nich przypadnie 4 mld zł. W opinii analityków Wirtualna Polska powinna pozostać liderem rynku reklamy internetowej, bo oprócz tego, że posiada największą bazę realnych użytkowników, nie ustaje w innowacjach, a wprowadzając WP Booster/WPartner, oferujące gwarantowane ROAS. Z drugiej strony mocne zaangażowanie w turystykę pozostaje obciążeniem, bo zdaniem analityków powrót do poziomów z 2019 r. zajmie 2-3 lata.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Nowe rekomendacje

Analityk utrzymał rekomendację kupuj dla Cyfrowego Polsatu, ale podniósł cenę docelową akcji do 32,30 zł (z 28,70 zł), głównie za sprawą podwyższenia prognozy EBITDA na lata 2020/21/22 odpowiednio o 1/2/2 proc., co jest efektem lepszych od oczekiwań KPI. Spółka pokazała solidne KPI w III kw. 2020 r. z najwyższą liczbą przyłączeń głosowych netto od co najmniej 2012 r., najniższym wskaźnikiem odpływu klientów na poziomie 6,1 proc., wzrostem sprzedaży telefonów o 5 proc. r/r oraz wzrostem APRU z umów abonamentowych o 2,5 proc. r/r. Kontrola kosztów (w szczególności spadek wydatków na marketing/utrzymanie klientów i treści telewizyjne odpowiednio o 6/8 proc. r/r) w połączeniu z konsolidacją Interia.pl (wzrost EBITDA o ok. 8 mln zł), przełożyła się na wzrost EBITDA w III kw. 2020 r. o 5,7 proc., do 1,08 mld zł. LTM FCF utrzymał się na poziomie 1,36 mld zł, co implikuje wskaźniki FCF Yield na poziomie 8 proc.

– Spółka oczekuje, że rynek reklamy telewizyjnej odbije się w 2021 r. o ok. 3,5-4 proc., co sugeruje, że telewizja naziemna najgorsze ma już za sobą, ale zdaniem analityków będzie ona odczuwała nieustającą presję ze strony usług OTT, co może zredukować jej atrakcyjność w oczach reklamodawców. Oprócz utrzymania solidnego KPI i FCF analitycy uważają potencjalną sprzedaż Polkomtel Infrastruktura za największy generator wartości dla spółki w nadchodzącym roku, który zdaniem analityków nie jest w pełni uwzględniany przez rynek. Na podstawie transakcji przejętego przez Iliad-Celnex Play z TowerCo oraz wyników za 2019 r., analitycy uważają, że Cyfrowy Polsat będzie mógł wycenić Polkomtel Infrastruktura na 6,3-10,3 mld zł – czytamy w raporcie.

W ostatnim raporcie Haitong Banku dotyczącym polskich telekomów Polkomtel Infrastruktura został wyceniony na 4,7-7,7 mld zł, zakładając mnożnik EV/EBITDA na poziomie 14-23x i ok. 5 proc. wzrost EBITDA w latach 2019-2020. Patrząc na wyniki z 2019 r. założenia dotyczące EBITDA okazały się bardzo konserwatywne. Zakładając, że Polkomtel Infrastruktura jest w stanie w 2020 r. wygenerować EBITDA na poziomie ok. 450 mln zł (IAS 17) oraz przyjmując wskaźnik EV/EBITDA w przedziale 14-23x oraz niezmienionych pozostałych parametrach, hipotetyczna wartość Polkomtel Infrastruktura powinna wynieść ok. 6,3-6,10 mld zł. Polkomtel Infrastruktura zarządza około 8 tys. wież, stąd hipotetyczna wycena analityków w przedziale 6,3-10,3 mld zł implikowałaby cenę ok. 0,8-1,3 mln zł, czyli 180-290 tys. euro za wieżę. Gdyby Cyfrowemu Polsatowi udało się sprzedać część swoich aktywów telekomunikacyjnych za 2 lub 3 krotność obecnej wyceny rynkowej, to natychmiastowy wzrost wartości wyniósłby ok. 3,1-6,5 mld zł, czyli 17-36 proc. kapitalizacji rynkowej (zakładając, że Cyfrowy Polsat sprzedaje 50 proc. udziałów w Polkomtel Infrastruktura).

Analityk Haitong Bank utrzymał rekomendację neutralnie dla Orange Polska oraz niezmienioną cenę docelową akcji na poziomie 7,0 zł. Wyniki za III kw. 2020 r. pokazały utrzymanie pozytywnych trendów zaobserwowanych w I poł. mijającego roku, z rosnącą liczbą przyłączeń netto w Fiber i segmencie mobilnym, w połączeniu ze stabilizacją/wzrostem ARPU. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wycenę spółki w perspektywie krótkoterminowej będzie ewolucja projektu FiberCo. Analitycy wyceniają go na ok. 2,1-2,7 mld zł. Spółka planuje przedstawić zaktualizowaną strategię w II kw. 2021 r., która zdaniem analityków będzie się koncentrować na już wcześniej rozwijanych obszarach, czyli Fiber, konwergencji i ICT. Haitong Bank uważa, że spółka może być gotowa do ponownego wypłacania znaczącej dywidendy, jednak jedyną przeszkodą mogą być dodatkowe i nieznane wydatki kapitałowe na częstotliwość 5G. Zdaniem analityków spółka może być gotowa, aby wypłacić za 2020 r. dywidendę w wysokości 0,25 zł na akcję, co daje stopę dywidendy w wysokości 3,8 proc. Wśród poważnych zagrożeń dla Orange Polska należy wspomnieć konwergentną strategię Play pod rządami Iliad.

– Spółka poinformowała o rekordowo wysokiej liczbie 54 tys. przyłączeń netto do Fiber, dzięki czemu łączna baza klientów projektu wynosi 662 tys., co oznacza wzrost o 189 tys. r/r. FBB ARPO wzrósł o 6,3 proc. r/r do 58,7 zł, głównie za sprawą droższego Fiber, który stanowi obecnie 25 proc. łącznej bazy FBB (wobec 18 proc. rok wcześniej). Segment mobilny również utrzymuje pozytywny trend, a liczba przyłączeń abonamentowych netto wzrosła o 245 tys. wobec 162 tys. w II kw. 2020 r., za sprawą M2M. ARPO w segmencie mobilnym bez uwzględniania roamingu wzrósł o 0,7 proc. Zdaniem analityków komercyjny sukces Orange Polska w 2020 roku jest oparty na Fiber, który wyraźnie wyróżnia firmę na tle konkurencji, szczególnie że pandemia koronawirusa zwiększyła zapotrzebowanie na pracę zdalną i korzystanie z domowej rozrywki. Analitycy oczekują, że pozytywny trend w segmencie Fiber&mobile utrzyma się w nadchodzących kwartałach – czytamy w raporcie.

Spółka uruchomiła FiberCo za sprawą dużego potencjału rynkowego i zainteresowania rozbudową sieci światłowodowej na obszarach gdzie nie ma obecnie infrastruktury do szybkiego internetu. Nie bez znaczenia był tu też potencjał do znacznego zwiększenia wartości spółki. FiberCo może działać jako otwarta sieć dla Orange Polska i innych operatorów. Spółka planuje podłączyć do Fiber 0,6 mln gospodarstw domowych, a FiberCo ma przynieść dodatkowych 1,7 mln. Orange planuje sprzedać 50 proc. udziałów w tym projekcie. Zakładając stopę przyjmowania na poziomie 40-50 proc. dla sieci FiberCo przy miesięcznym abonamencie w wysokości 35 zł i około 50-55 proc. marży EBITDA, analitycy wyceniają FiberCo na ok. 2,1-2,7 mld zł.

W przypadku Play analityk Haitong Banku obniżył rekomendację do neutralnie (z kupuj) i jednocześnie podniósł cenę docelową akcji do 37,30 zł (z 35,50 zł) dzięki zaktualizowanej prognozie EBITDA na lata 2020/21 odpowiednio o 3/4 proc., uwzględniając niedawne przejęcie Virgin Mobile i utrzymujący się pozytywny trend jeżeli chodzi o ARPU. Po udanym wezwaniu do sprzedaży, Iliad kontroluje obecnie 96,6 proc. Play i prawdopodobnie wkrótce ogłosi chęć zakupu pozostałych akcji i wycofania spółki z GPW przy cenie 39 zł za akcję. Termin wycofania Play z giełdy to obecnie jedyna rzecz, która może interesować pozostałych akcjonariuszy spółki.

Konrad Księżopolski obniżył rekomendację dla Netii do neutralnie (z kupuj) oraz cenę docelową akcji do 4,90 zł (z 5,50 zł) z powodu redukcji prognozy zysku EBITDA na lata 2021/22 i przeszacowania in minus grupy konkurencyjnej. Sytuacja Netii nie zmienia się od ponad 2 lat i ma związek z oczekiwaniami rynku, że Cyfrowy Polsat w końcu ogłosi wezwanie na 100 proc. akcji, w idealnym scenariuszu po cenie 5,77 zł za akcję. Analitycy nadal są zdania, że Cyfrowy Polsat nie wycofa Netii z giełdy do czasu rozstrzygnięcia przetargu na częstotliwości 5G. Z drugiej strony Cyfrowy Polsat rozważa sprzedaż swojego TowerCo. Pamiętając o wysokiej wycenie aktywów infrastrukturalnych analitycy uważają, że potencjalna sprzedaż Polkomtel Infrastruktura powinna z łatwością sfinansować zakup pasma, wycofanie Netii z giełdy i dywidendę Cyfrowego Polsatu.

– Abstrahując od potencjalnego wycofania z giełdy, fundamenty Netii wydają się być całkiem satysfakcjonujące. Wyniki za III kw. 2020 r. potwierdziły ostatnie trendy jeżeli chodzi KPI. Poprawiły się wyniki jeżeli chodzi o przyłączenia netto internetu, telewizji i usług mobilnych. Według wyliczeń analityków Netia jest na lata 2020/21 wyceniana ze wskaźnikiem EV/EBITDA na poziomie odpowiednio 3,8/3,6x – czytamy w raporcie.

Szef działu analiz Haitong Banku utrzymał rekomendację kupuj dla Asseco Poland i symbolicznie podnosi cenę docelową akcji do 78,10 zł (z 78 zł). Asseco Poland utrzymywało w minionych kwartałach pozytywne trendy i wyraźnie zwiększyło poziom generowanej gotówki, do 1,1 mld zł w pierwszych 9 mies. tego roku, wobec 0,8 mld w analogicznym okresie roku ubiegłego. 12 proc. wzrost r/r skonsolidowanego backlog dobrze wróży na IV kw., szczególnie że backlog w najbardziej dochodowym polskim segmencie wzrosł o 17 proc. r/r. Zarząd Asseco Poland z umiarkowanym optymizmem patrzy w przyszłość, ale dostrzega również, że niektórzy klienci wstrzymują się z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych. Według wyliczeń analityka spółka jest obecnie wyceniana z niewygórowanym wskaźnikiem P/E na rok 2020 w wysokości 15,1x. Ekspert Haitong Banku oczekuje, że Asseco utrzyma dywidendę na akcję w wysokości 3 zł, co daje atrakcyjną stopę dywidendy w wysokości 4,5 proc. Szeroka dywersyfikacja w sektorze IT z zaangażowaniem w różne segmenty i produkty, w połączeniu z potencjałem do generowania gotówki i hojną dywidendą są zdaniem analityków najważniejszymi atutami spółki.

Skonsolidowany backlog Asseco Poland w III kw. sięgnął 11,3 mld zł, co oznacza wzrost o 12 proc. r/r i 9 proc. r/r po uwzględnieniu kursów walutowych. Backlog Asseco International wynosi 2,9 mld zł, czyli wzrosły o dziewięć procent r/r, Formula Systems 7 mld zł, wzrost o 13 proc. r/r, w polskim segmencie 1,4 mld, czyli 17 proc. r/r. Łączne przychody wzrosły o 7 proc. r/r do 2,9 mld zł, a zysk operacyjny sięgnął 299 mln zł, co oznacza wzrost o 12 proc. r/r. Przychody z polskiego rynku sięgnęły 0,36 mld zł, co oznacza wzrost o 27 proc., przede wszystkim za sprawą zamówień z sektora publicznego i użyteczności publicznej, ale również dzięki zwiększonemu popytowi na usługi z zakresu cyber-bezpieczeństwa. Przychody Formula Systems sięgnęły 1,86 mld zł, co oznacza wzrost o 5 proc. r/r, za sprawą wzrostu organicznego i niedawnych akwizycji. Przychody Asseco International sięgnęły 0,7 mld zł, co oznacza wzrost o 5 proc. r/r, za sprawą sektora bankowego, obsługi płatności i segmentu ERP, oraz wyższej sprzedaży w Hiszpanii, Danii i na Litwie. Przepływy operacyjne w pierwszych 9 mies. tego roku wyniosły 1,1 mld zł wobec 791 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, za sprawą wyższego wzrostu zysku netto licząc rok do roku i kapitału obrotowego. Asseco oczekuje, że wysoki poziom generowanej gotówki zostanie utrzymany w 2021 r.

– Asseco Poland utrzymało pozytywne trendy z minionych kwartałów i wyraźnie poprawiło poziom generowanej gotówki licząc od początku roku. Analitycy podkreślają kwestię backlogu w polskim segmencie, który wzrósł o 17 proc. To ważne, ponieważ jest on bardziej rentowny (średnia marża LTM EBIT na poziomie 14 proc.) niż Formula (średnia marża LTM EBIT 8 proc.) i Asseco International (średnia marża LTM EBIT 11 proc.), a przede wszystkim nie ma udziałowców mniejszościowych, więc ma znacząco większy wpływ na zysk Asseco. Przyspieszenie procesu cyfryzacji związane z pandemią ma pozytywny wpływ na portfel zamówień Asseco. Z drugiej strony Asseco zauważa, że klienci ostrożniej podejmują decyzje w sprawie nowych projektów IT, co zapewne ma związek z większą niepewnością co do ogólnych warunków gospodarczych – czytamy w raporcie.

Zarząd Asseco nie chciał komentować kwestii dywidendy podczas prezentacji wyników za trzeci kwartał 2020 roku na webinarium, ale zasugerował, że jego sytuacja finansowa jest dobra i że Asseco chce być przewidywalną spółką dla swoich akcjonariuszy. Biorąc to pod uwagę analitycy uważają, że Asseco Poland najprawdopodobniej utrzyma dywidendę na poziomie 3 zł na akcję, co daje dość atrakcyjną stopę dywidendy w wysokości 4,5 proc.

Zarząd Asseco podał, że dobre wyniki z polskiego rynku są konsekwencją podpisania długoterminowych kontraktów wartych około 500 mln zł z podmiotami publicznymi, takimi jak NFZ, ZUS, KRUS i ARiMR. Na wyniki za III kw. pozytywnie przełożyły się też dodatkowe kontrakty z ZUS-em związane z wdrażaniem tarczy antykryzysowej i wydawaniem voucherów turystycznych. Asseco Poland finalizuje negocjacje dotyczące umowy ramowej z Cyfrowym Polsatem i oczekuje znaczących przychodów z tego tytułu w 2021 r.

Analityk utrzymał rekomendację kupuj dla Comarchu, ale obniżają cenę docelową akcji do 226,70 zł (z 240,70 zł) po zredukowaniu prognozy EBITDA na lata 2020/21/22 o 2 proc. za sprawą niższej dynamiki backlogu. Szeroka oferta produktowa i dywersyfikacja regionalna to atuty Comarchu, szczególnie w obecnej sytuacji, gdy podpisywanie nowych kontraktów zostało nieco zakłócone przez wyraźne ograniczenie ruchu lotniczego i spotkań biznesowych.

– Choć sektor TMT zanotował w III kw. 2020 r. spadek o 16 proc. r/r, długoterminowe perspektywy rysują się optymistycznie za sprawą ostatnio podpisanych długoterminowych kontraktów. Sektor handel&usługi boleśnie odczuł spadek aktywności biznesowej w handlu i transporcie lotniczym, ale wraz z wygaszaniem pandemii powinien stopniowo wracać do normalności. Według wyliczeń analityków Comarch jest wyceniany na lata 2020/21 ze wskaźnikiem EV/EBITDA na poziomie 6,0/5,7x – czytamy w raporcie.

W III kw. 2020 r. przychody licząc r/r nie zmieniły się i wyniosły 354 mln zł, czyli były o ok. 5 proc. niższe zarówno od oczekiwań analityków jak i konsensusu rynkowego. TMT pozostawało największym źródłem przychodów, które wyniosły 70,4 mln zł, ale spadły o 16 proc. r/r z powodu wygaszania kontraktów telekomunikacyjnych w Ameryce Łacińskiej, podczas gdy niedawno podpisane kontrakty w Azji nie weszły jeszcze w życie. Zamówienia z sektora publicznego wzrosły o 52 proc. r/r do 41 mln zł za sprawą niskiej bazy porównawczej i rosnącego popytu ze strony ZUS. ERP zarówno w Polsce jak i w krajach DACH wzrosły odpowiednio o 8/22 proc., ponieważ małe i średnie przedsiębiorstwa aktualizują swoje systemy ERP, by sprostać trendom cyfryzacyjnym i konieczności pracy zdalnej. Segment Trade&Services skurczył się o 27 proc. do 46,4 mln zł, bo branża handlowa i lotnicza ograniczyła swoją aktywność z powodu pandemii. EBITDA sięgnęła 64,5 mln zł, podobnie jak w ubiegłym roku, jeżeli uwzględni się jednorazowy zysk w wysokości 24,2 mln zł, wynikający z ugody z ZUS-em. Pomimo trudnych warunków, firma była w stanie wygenerować w III kw. przepływy operacyjne w wysokości 74,1 mln zł wobec 10,7 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. W pierwszych 9 mies. tego roku spółka wygenerowała 195,7 mln zł przepływów wobec 80,1 mln zł rok wcześniej.

Comarch złożył najniższą ofertę w wysokości 165,8 mln zł netto na utrzymanie systemu KSI dla ZUS, przebijając Asseco, którego oferta opiewała na 234,9 mln zł. Procedura dotyczyła wsparcia i utrzymania systemu informatycznego ZUS przez 6 lat. Kryterium cenowe stanowiło 60 proc. oceny oferty, a pozostałe 40 proc. kompetencji oferenta, z czego 30 proc. kompetencji technologicznych, a 10 proc. kompetencji biznesowych.

Ekspert Haitong Banku utrzymał rekomendację kupuj dla LiveChat i podniósł cenę docelową akcji do 125,60 zł (ze 124 zł). Wyniki za II kw. 2020/21 potwierdziły, że LiveChat jest beneficjentem pandemii i ogólnych trendów cyfryzacyjnych, jednak zdaniem analityka największy wpływ koronawirusa był widoczny w I kw. roku obrachunkowego, kiedy to liczba przyłączeń netto LiveChat podskoczyła do 1,6 tysiąca z 0,2 tys. II kw. przyniósł stabilizację na poziomie ok. 600 przyłączeń i zdaniem analityków sytuacja ta utrzyma się w nadchodzących kwartałach.

– Obecnie wzrost wyników LiveChat napędza pozytywny trend jeżeli chodzi o APRU, co jest częściowo efektem zwiększonego zainteresowania produktem LiveChat, ale przede wszystkim zmianą cennika na Pay-Per-Agent z Pay-Per-Seat. Pamiętając, że nowy cennik dotyczy wyłącznie nowych klientów, albo tych, którzy chcą zaktualizować usługę, należy zakładać, że nowa formuła cenowa pozytywnie przełoży się na ARPU. Liczba przyłączeń netto powinna rosnąć za sprawą strukturalnych trendów cyfryzacyjnych – czytamy w raporcie.

Analitycy oczekują, że zysk netto LiveChat wzrośnie w ciągu 3 lat o 20 proc. Według wyliczeń Haitong Banku Live Chat jest wyceniany w perspektywie jednorocznej ze wskaźnikiem P/E na poziomie 24,4x, co nie jest wygórowaną ceną jak na spółkę, która spodziewa się dwucyfrowego wzrostu zysków i korzysta z rozwoju e-commerce oraz cyfryzacji.

W II kw. 2020/21 przychody wyniosły 43,1 mln zł wobec oczekiwanych 42,6 mln zł. EBITDA wyniosła 26,3 mln zł wobec oczekiwanych 28,7 mln zł, co było spowodowane stratą w wysokości 2,9 mln zł z powodu zmiany kursu złotego do dolara. LiveChat spodziewa się, że strata walutowa nie powtórzy się w kolejnych kwartałach, chociaż analitycy przypominają, że taka sytuacja miała również miejsce 3 lata temu. ARPU z produktu LiveChat sięgnęło 111 USD w II kw. 2020/21 i 107 USD w I kw. 2020/21. ARPU z ChatBot wyniosło w omawianym kwartale 76,8 USD wobec 68 USD kwartał wcześniej. LiveChat zauważa, że wzrost ARPU był utrzymywany co miesiąc. Przychody z produktu LiveChat wyniosły 41,2 mln zł wobec 31,8 mln zł rok wcześniej. Przychody z ChatBot wyniosły 1,6 mln zł wobec 0,5 mln rok wcześniej. Przychody z HeplDesk to 0,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej nie było ich wcale. LiveChat poinformował, że odsetek rezygnacji utrzymuje się na poziomie nieco ponad 3 proc. Większość trendów z poprzednich kwartałów zostało utrzymanych.

Analityk utrzymał rekomendację kupuj dla TSG i podniósł cenę docelową akcji do 690 zł (z 644 zł) za sprawą podniesienia wyceny globalnych konkurentów. Ekspert obniżył natomiast prognozę EBITDA na rok 2020 o 13 proc. z powodu wyższych od zakładanych kosztów marketingowych, ale podniósł prognozę EBITDA na rok 2021 o 2 proc., mając nadzieję na dalszą monetyzację Hunting Clash oraz uzyskanie certyfikatu dla Fishing Clash w Chinach.

– Ostatnio z TSG dochodzą sprzeczne komunikaty. Do pozytywów należy zaliczyć obiecującą monetyzację Hunting Clash. Niepokojąca jest natomiast decyzja o nie wspieraniu gier Solitales i Flip This House. Analitycy podkreślają jednak, że branża gier free-to-play jest niezwykle konkurencyjna i porażka wielu projektów jest czymś naturalnym. Ważne jest, że najważniejsze tytuły TSG wciąż radzą sobie dobrze. Przychody z Fishing Clash w listopadzie 2020 spadły o ok. 10 proc. m/m do ok. 8 mln USD, bo TSG znacząco ograniczyło wydatki marketingowe w okresie przedświątecznym, czego można się było zresztą spodziewać, biorąc pod uwagę koszty – czytamy w raporcie przygotowanym przez Konrada Księżopolskiego.

Według wyliczeń analityków TSG jest wyceniane na lata 2020/21 ze wskaźnikiem P/E na poziomie 20,7/15,1x, co daje 26/32 proc. dyskonto w porównaniu do globalnych rywali. W perspektywie krótkoterminowej o kursie akcji będą decydowały następujące czynniki:

  1. certyfikacja w Chinach
  2. rozwój Hunting/Fishing Clash
  3. płynne wprowadzenie na rynek gry Golf
  4. potencjalne fuzje i przejęcia.

Po zwiększeniu monetyzacji Fishing Clash w maju 2020 r. w wyniku pandemii i czytelnej strategii TSG w wyniku której koszty marketingowe wyraźnie spadły, miesięczne przychody netto z Fishing Clash oscylują wokół 50-60 mln zł. Po 56,6 mln zł w październiku 2020 roku, analitycy oczekują, że w listopadzie i grudniu nastąpi spadek do ok. 50 mln zł, co jest wynikiem wygaszania marketingu w gorącym dla e-commerce okresie przedświątecznym. Jednak mimo nieco niższych przychodów miesięcznych, rentowność Fishing Clash powinna się utrzymywać na wysokim poziomie. Analityk oczekuje, że marża M1 (przychody netto minus marketing) wyniesie w okresie listopad-grudzień 2020 r. ok. 26 mln zł, czyli podobnie jak w poprzednich miesiącach.

W przypadku Wirtualnej Polski analityk utrzymał rekomendację neutralnie, jednocześnie podnosząc cenę docelową akcji do 82,80 zł (z 75,10 zł) w wyniku aktualizacji szacunków. Ekspert Haitong Banku widzi 2 ważne wątki jeżeli chodzi o spółkę. Do pozytywów należy zaliczyć reklamę internetową, która stała się bardzo rentowna, a dzięki wprowadzeniu usług WP Booster i WPartner spółka wciąż może wyprzedzać rynek. Z drugiej strony jest e-commerce, gdzie Wirtualna Polska z racji swojego dużego zaangażowania w turystykę zmaga się z obostrzeniami spowodowanymi pandemią. Analityk oczekuje, że e-commerce przyspieszy w 2021 r., głównie dzięki bardzo niskiej bazie porównawczej w 2020. Jednak nawet zakładając wprowadzenie szczepionki antycovidowej, zdaniem eksperta powrót do poziomu z 2019 r. zajmie 2-3 lata.

W III kw. 2020 r. przychody wyniosły 153 mln zł wobec oczekiwanych 148 mln zł, EBITDA 57 mln zł wobec spodziewanych 47 mln. Przychody z online sięgnęły 142 mln zł, co oznacza spadek o 17 proc. r/r, podczas gdy EBITDA z tego tytułu wyniosła 57 mln zł, bez zmian w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, przede wszystkim za sprawą segmentu reklamy internetowej WP Media. Analityk szacuje, że przychody WP Media w III kw. 2020 roku wzrosły o 14 proc. r/r do około 84 mln zł, podczas gdy marża EBITDA podskoczyła do 55 proc. wobec 45 proc. w III kw. 2019. Z drugiej strony przychody z e-commerce spadły w III kw. bieżącego roku o 40 proc. r/r do ok. 58 mln zł, a marżaEBITDA skurczyła się do ok. 18,5 proc. wobec 23,5-24 proc. w III kw. 2019.

– Wyniki za III kw. 2020 pokazały, że spółka bardzo skutecznie ograniczyła swoją bazę kosztową i kiedy rynek internetowy się ożywi, uwolniony zostanie uśpiony dotąd potencjał. Dodatkowo Wirtualna Polska pozostaje liderem rynku reklamy internetowej. Należy jednak pamiętać, że spółka boleśnie odczuwa skutki pandemii, głównie z powodu swojego zaangażowania w rodzimą i międzynarodową turystykę ale również dlatego, że branża modowa, wnętrzarska ora usługi finansowe także znalazły się pod presją. Jedynymi jasnymi punktami w ecommerce na razie są ExtraDom i SuperAuto – czytamy w raporcie.

W III kw. 2020 polski rynek reklamy internetowej wzrósł o 9 proc. r/r, podczas gdy przychody Online Media wzrosły o 14 proc. r/r. Jednak w IV kw. bieżącego roku WPL spodziewa się nieco niższego tempa wzrostu, głównie za sprawą stosunkowo dobrych wyników w III kw. i rosnącej niepewności związanej z wyraźnie narastającą liczbą przypadków zachorowań i możliwym lockdownem. Jeżeli chodzi o rentowność baza kosztowa spółki została skutecznie zoptymalizowana, co pozwoliło na znaczące zwiększenie rentowności, szczególnie w segmencie Online Media, w którym marża EBITDA podskoczyła w III kw. 2020 r. do 55 proc. wobec 45,5 proc. w analogicznym okresie roku ubiegłego. W opinii analityków jest to głównie wynik skutecznej optymalizacji bazy kosztowej i marży operacyjnej, która została uwolniona kiedy przychody z reklamy internetowej wzrosły 14 proc. r/r wobec wzrostu o 5 proc. r/r w II kw. 2020 i o 8 proc. w I kw. Spółka wciąż zakłada niewielki wzrost marży EBITDA w 2021 r., co zdaniem analityków jest dość optymistycznym scenariuszem. Jeżeli spółka utrzyma rentowność EBITDA w 2021 r., będzie to można uznać za sukces.

Rekomendacje dla sektora TMT powstały 14 grudnia 2020 r. Autorem rekomendacji jest Konrad Księżopolski, szef działu analiz Haitong Banku. Wymagany przepisami prawa disclaimer do rekomendacji jest do pobrania TUTAJ

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o assecopol, comarch, CYFRPLSAT, Livechat, netia, orangepl, play, TSGAMES, Wirtualna)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR