Neuca rekomenduje 8,65 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Omawiane walory:

Zarząd Neuki rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2019 r. w wysokości 8,65 zł na akcję, czyli o 17 proc. więcej niż przed rokiem.

neuca, dywidenda, wyniki,

Neuca rekomenduje 8,65 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

– Zarząd Grupy rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości 8,65 zł na akcje, czyli o 17 proc. więcej niż przed rokiem. W sumie na wypłatę dywidendy w bieżącym roku spółka może przeznaczyć ponad 37 mln zł – podała Neuca w komunikacie.

Neuca odnotowała 24,8 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r. wobec 23,4 mln zł zysku rok wcześniej. Bez zdarzeń jednorazowych zysk netto w IV kw. wyniósł 26,5 mln zł, czyli o 13 proc. więcej niż w analogicznym okresie w 2018 r.

Zysk operacyjny bez zdarzeń jednorazowych wyniósł 33,7 mln zł wobec 33,3 mln zł rok wcześniej. EBITDA w tym ujęciu wzrosła do 48,2 mln zł wobec 45,8 mln zł rok wcześniej.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2.150 mln zł w IV kw. wobec 1.950 mln zł rok wcześniej.

W I-IV kw. skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8.278,73 mln zł w 2019 r. wobec 7.753,26 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 117,7 mln zł wobec 95,3 mln zł zysku rok wcześniej. Dynamika wzrostu wyniku netto bez zdarzeń jednorazowych w 2019 r. wyniosła 27 proc. – spółka zarobiła w ubiegłym roku 120,3 mln zł.

– W ubiegłym roku sprzedaż grupy zwiększyła się o blisko 7 proc., a nasze przychody przekroczyły już 8,2 mld zł. Utrzymujemy dyscyplinę kosztową i poprawiamy efektywność. Udział kosztów sprzedaży i zarządu do sprzedaży w 2019 roku spadł w relacji rok do roku o 0,4 pkt proc. do 7,8 proc. Suma tych wszystkich działań przyniosła nam w 2019 roku rekordowe wyniki na poziomie skonsolidowanego zysku netto (bez zdarzeń jednorazowych) w wysokości ponad 120 mln zł – napisał prezes Piotr Sucharski w liście do akcjonariuszy.

– W 2019 roku nastąpiło długo oczekiwane wydarzenie – nasze wieloletnie inwestycje w obszar wsparcia aptek niezależnych, szczególnie skoncentrowane na rozwoju programów rynkowych, pomagających aptekarzom odnaleźć się w konkurencyjnym otoczeniu i pozytywnie wpływających na osiągane przez nich marże, spotkały się z rosnącym zaufaniem do nas jako partnera biznesowego. Efektem tego był skokowy wzrost liczby uczestników naszych najbardziej zaawansowanych programów partnerskich: IPRA, Partner i Partner+, nienotowany dotychczas na taką skalę w naszej branży. Na koniec ubiegłego roku w tej formie współpracy z Grupą NEUCA uczestniczyło blisko 2.300 aptek, czyli ponad 90 proc. więcej niż przed rokiem. Miało to bardzo duży wpływ na naszą pozycję rynkową. Istotnie umocniliśmy naszą pozycję w segmencie aptek niezależnych, zwiększając udziały w grudniu do blisko 34 proc., czyli o prawie 3 pkt proc. więcej niż przed rokiem. Łączne udziały Grupy Neuca w rynku w całym roku wyniosły ponad 29 proc. – napisał także prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 237,77 mln zł wobec 1,75 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2018 r. wyniósł 28,5 proc.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT NEUCA, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR