Nextbike Polska złożyło wnioski o postępowanie układowe i o ogłoszenie upadłości

Omawiane walory:

Operator sieci wypożyczalni rowerów miejskich, m.in. Veturilo w Warszawie, ogłosił niewypłacalność. Spółka od dłuższego czasu borykała się z problemami finansowymi, ale dopiero pandemia koronawirusa przesądziła o ostatecznej kapitulacji.

Nextbike,Tricity,układ,wierzyciele

(Fot. Nextbike)

AKTUALIZACJA Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie na oficjalnym profilu w serwisie Twitter zapewnił, że system Veturilo, który obejmuje ok. 400 stacji i 5.800 rowerów, będzie działał bez zakłóceń.

Zarząd Nextbike Polska, po przeanalizowaniu obecnej sytuacji finansowej spółki, w tym skutków COVID-19 na prowadzoną przez spółkę działalność, zidentyfikował powstanie stanu zagrożenia niewypłacalnością, a następnie złożył wnioski o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz o ogłoszenie upadłości w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie. Operator wypożyczalni rowerów miejskich poprosił, aby wniosek o restrukturyzację był rozpatrywany w pierwszej kolejności.

– Spółka zidentyfikowała stan zagrożenia niewypłacalnością m.in. z uwagi na następujące zdarzenia:

1) obniżenie przychodów związanych z realizacją umów z samorządami wynikające z obowiązywania w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 5 maja 2020 r. zakazu korzystania przez użytkowników z rowerów miejskich. Obniżenie przychodów nastąpiło poprzez dokonanie obniżeń wynagrodzenia, odstąpienia od zawartych umów, przesuwania startu sezonów rowerowych, nieprzeprowadzanie zaplanowanych przetargów, obniżenie wpływów od użytkowników rowerów miejskich,

2) wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia za miesiąc kwiecień 2020 r. (tj. miesiąc, w którym obowiązywał zakaz korzystania z rowerów) dotyczącego istotnego dla spółki systemu rowerowego,

3) obniżenie przychodów z reklam i nierealizowanie przez Synergic sp. z o.o. – wyłącznego partnera spółki w zakresie uzyskiwania przychodów z reklam – płatności zgodnie z umową dzierżawy nośników reklamowych, o której spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 6/2020 z dn. 13 lutego 2020 r.,

4) konieczność renegocjacji terminów płatności wynikających z umowy zawartej z Benefit Systems, o której spółka informowała w dn. 31.12.2018 r. w raporcie bieżącym ESPI nr 35/2018, oraz brak płatności ze strony Benefit Systems w terminach wynikających z zawartej umowy,

5) aktualny brak możliwości przedstawienia gwarancji bankowej jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej z miastem Oulu, o której spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2019 z dn. 26 kwietnia 2019 r. Obecnie, trwają rozmowy w przedmiocie renegocjowania warunków umowy, w tym zmiany sposobu zabezpieczenia, wobec czego rozpoczęcie sezonu rowerowego zostało opóźnione i istnieje prawdopodobieństwo podjęcia przez miasto Oulu działań zmierzających do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w przypadku nieuzgodnienia alternatywnego sposobu zabezpieczenia. Spółka nie posiada informacji, by na dzień 19 maja 2020 r. miasto Oulu podjęło działania zmierzające do odstąpienia lub rozwiązania umowy,

6) utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego, m.in. wydatków inwestycyjnych i zabezpieczeń dla przyszłych przetargów, z uwagi na COVID-19 – czytamy w komunikacie.

Ze względu na to, że łączne wystąpienie powyższych zdarzeń przyczynia się do powstania niepewności co do niezakłóconej kontynuacji działalności spółki w przyszłości, w tym możliwości terminowego regulowania jej wymagalnych zobowiązań, zarząd podjął strategiczną decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego.

– W ocenie zarządu, przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego daje realne szanse na dojście do porozumienia z wierzycielami, w tym z bankami finansującymi spółkę oraz pozwoli na ustalenie nowych zasad spłat zobowiązań spółki. Zawarcie układu z wierzycielami pozwoli na odsunięcie w czasie płatności aż do momentu powrotu do normalnego funkcjonowania systemów rowerowych po pandemii wirusa SARS-CoV-2. Zdaniem zarządu, w momencie, gdy spółka będzie mogła z powrotem działać zgodnie z normalnym tokiem działalności, możliwe będzie kontynuowanie działalności przez spółkę, generowanie przychodów i pozyskiwanie nowych kontraktów. To wszystko, zdaniem spółki, pozwoli na zaspokojenie wierzycieli – napisano dalej.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Biorąc pod uwagę strukturę majątku spółki (głównie ruchomości składające się na system rowerów miejskich przeznaczonych do samoobsługowego wypożyczania, a więc przede wszystkim rowery) postępowanie restrukturyzacyjne jest w ocenie zarządu rozwiązaniem korzystnym dla spółki oraz jej wierzycieli, gdyż umożliwia kontynuowanie realizacji kontraktów zawartych przez spółkę, a tym samym umożliwia utrzymanie głównego źródła wpływów, które pozwoli na spłatę zobowiązań. W ocenie zarządu, podjęcie powyższej decyzji ma na celu ochronę praw i interesów spółki oraz jej pracowników, akcjonariuszy i wszystkich interesariuszy.

– Zarząd spółki podkreśla, że zamierzeniem spółki jest kontynuowanie działalności i przeprowadzenie procesu restrukturyzacji. Jednoczesne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wynika wyłącznie z przyjętej w tym zakresie praktyki oraz z ostrożności w wypełnieniu obowiązków nałożonych na członków zarządu. We wniosku upadłościowym spółka wyraźnie zaznaczyła, że został złożony wniosek restrukturyzacyjny i wyraźnie wniosła o jego rozpoznanie w pierwszej kolejności – czytamy dalej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – w przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości – w pierwszej kolejności sąd rozpoznaje wniosek restrukturyzacyjny. W przypadku powodzenia wniosku restrukturyzacyjnego, wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie odrzucony.

– Należy podkreślić, że zarząd spółki zidentyfikował powstanie stanu zagrożenia niewypłacalnością, jednakże jednocześnie spółka zachowuje zdolność do realizowania bieżących zobowiązań, co pozwala spółce na dalsze wykonywanie umów na obsługę systemów rowerowych. Przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego i zawarcie układu z wierzycielami ma na celu zapobieżenie pogorszeniu sytuacji finansowej spółki, jej niewypłacalności oraz ogłoszenia jej upadłości – podsumowano.

Nextbike Polska był liderem na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby jednośladów. Spółka posiadała ok. 80-proc. udziału w rynku, prowadząc systemy w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. W 2017 r. zadebiutowała na rynku NewConnect. We wtorek po informacji o złożeniu wniosków o upadłość kurs akcji Nextbike Polska spadł o 15,6 proc do 10,30 zł.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Nextbike, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR