Orlen może finalizować przejęcie Lotosu. Następnym celem akwizycji jest PGNiG

Omawiane walory: , ,

Płocki koncern otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy Lotos. Ale to nie koniec akwizycyjnych planów Orlenu. Spółka poinformowała właśnie, że rozpoczęła przygotowania do przejęcia kontroli nad PGNiG.

pknorlen,lotos,pgnig,fuzja,przejęcie,skarb,panstwa

Płocki koncern ujawnił kolejny cel akwizycji – jest nim PGNiG.

Informacją dnia miała być decyzja Komisji Europejskiej ws. zgody na przejecie Lotosu. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami KE dała zielone światło, ale postawiła szereg warunków (o czym niżej). Dużo większą niespodzianką jest kolejny komunikat Orlenu, w którym koncern informuje o rozpoczęciu „procesu ukierunkowanego na przejęcie kontroli kapitałowej nad PGNiG. Pierwszy krok już wykonano. Orlen podpisał list intencyjny ze Skarbem Państwa, który posiada 71,88 proc. udziału w kapitale zakładowym gazowej spółki.

– Podpisując list intencyjny, spółka oraz Skarb Państwa potwierdziły, że wiodącą rolę w procesie konsolidacji kapitałowej i organizacyjnej spółki i PGNiG będzie pełniła spółka jako podmiot mający przejąć kontrolę nad PGNiG oraz zobowiązały się do podjęcia w dobrej wierze rozmów, których celem będzie przeprowadzenie transakcji. Na dzień podpisania listu intencyjnego model transakcji oraz jej harmonogram nie zostały jeszcze określone. Wobec tego strony listu intencyjnego postanowiły, że po jego podpisaniu niezwłocznie podejmą współpracę i powołają zespoły, których zadaniem będzie wspólne wypracowanie modelu transakcji, harmonogramu oraz koordynacja prac związanych z realizacją transakcji – czytamy w komunikacie.

Co ciekawe, obecnie PGNiG jest większe pod względem kapitalizacji od Orlenu. Gazowy gigant jest wyceniany na 28,66 mld zł, a płocki koncern na 27,08 mld zł. Niemniej Orlen może zrobić kolejny po Enerdze dobry interes. W wypadku PGNiG dyskonto do wartości księgowej przekracza 25 proc.

Analiza wskaźnikowa PGNiG na tle sektora. Źródło: StockWatch.pl

Jak zaznaczono, przeprowadzenie transakcji będzie możliwe m.in. po uzyskaniu zgód korporacyjnych oraz zgód odpowiednich organów ochrony konkurencji na dokonanie koncentracji.

Wysoka cena za przejęcie Lotos

Komisja Europejska dała Orlenowi tzw. zgodę warunkową, co oznacza, że aby do transakcji doszło spółka musi wywiązać się z szeregu zobowiązań.

Komisja miała obawy, że transakcja w swojej pierwszej formie zaszkodziłaby konkurencji, w szczególności na następujących rynkach:

 • hurtowej sprzedaży paliw silnikowych w Polsce;
 • dostaw detalicznych paliw silnikowych w Polsce;
 • dostaw paliwa do silników odrzutowych w Polsce i Czechach;
 • dostaw produktów powiązanych, takich jak różne rodzaje bitumu w Polsce.

Płocki koncern przedstawił więc listę zobowiązań, które mają temu zapobiec.

 • zbycie 30 proc. udziałów w rafinerii Lotos wraz z towarzyszącym dużym pakietem praw zarządczych, co da nabywcy prawo do blisko połowy produkcji rafinerii w zakresie ropy naftowej i benzyny, a jednocześnie zapewni dostęp do istotnej infrastruktury magazynowania i infrastruktury logistycznej;
 • zbycie dziewięciu składów paliw na rzecz niezależnego operatora logistyki oraz budowa nowego terminalu importowego paliwa do silników odrzutowych w Szczecinie, który – po ukończeniu budowy – zostałby przekazany temu operatorowi;
 • uwolnienie większości mocy zarezerwowanych przez Lotos w niezależnych magazynach, w tym pojemności zarezerwowanej na największym w Polsce terminalu przywozu paliwa drogą morską;
 • zbycie 389 stacji detalicznych w Polsce, stanowiących około 80 proc. sieci Lotos, oraz zaopatrywanie tych stacji w paliwa silnikowe;
 • sprzedaż wynoszącego 50 proc. udziału Lotosu w spółce joint venture zajmującej się obrotem paliwem do silników odrzutowych, którą posiada on razem z BP, dalsze prowadzenie dostaw dla tej spółki oraz udzielenie tej spółce dostępu do magazynów w dwóch portach lotniczych w Polsce;
 • udostępnienie konkurentom w Czechach rocznie do 80 tys. ton paliwa do silników odrzutowych w drodze otwartej procedury przetargowej;
 • zbycie dwóch zakładów produkcyjnych bitumu w Polsce oraz dostarczenie nabywcy rocznie do 500 tys. ton bitumu/pozostałości ciężkich.
>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

– Zgoda Komisji Europejskiej na połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos to sygnał, że w Europie potrzebne są silne, multienergetyczne koncerny. To historyczny moment dla obu koncernów i polskiej gospodarki. Łącząc potencjał obu firm jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną, ponieważ niskoemisyjna gospodarka wymaga miliardowych inwestycji. Połączony kapitał finansowy i ludzki otwiera możliwości realizacji nowych projektów, które wzmocnią naszą konkurencyjność i umożliwią dalszą ekspansję na globalnym rynku. Jestem przekonany, że ta fuzja przyniesie korzyści zarówno akcjonariuszom jak i klientom koncernu – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Lotos zachowa pełną odrębność podatkową. To oznacza dalsze wpływy do budżetu miasta Gdańsk na takich samych zasadach, jak obecnie. Siedziba spółki pozostanie w Gdańsku i tu, tak jak do tej pory, będą trafiać wpływy z tytułu podatku CIT. Podobnie będzie z podatkami od nieruchomości.

Proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen został zainicjowany w lutym 2018 r., podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W kwietniu 2018 r. w Grupie Lotos rozpoczął się proces due dilligence, czyli badanie jej kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej pod kątem przejęcia. W lipcu 2019 r. PKN Orlen złożył w Komisji Europejskiej formalny wniosek o zgodę na koncentrację. Z kolei pod koniec sierpnia 2019 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy PKN Orlen a Skarbem Państwa i Grupą Lotos określające ramową strukturę transakcji przejęcia gdańskiej spółki.

Paliwowe trio na plusie

Kursy akcji wszystkich trzech paliwowych spółek świecą na zielono. PKN Orlen notuje wzrost o 3,91 proc. do 63,78 zł za walor. Jeszcze mocniej drożeją akcje Lotosu, gdzie zwyżka zbliża sie do 6 proc. Natomiast kurs PGNiG rósł momentami o 8,63 proc. do 5,338 zł. Obecnie skala wzrostów na kursie gazowej spółki jest mniejsza i wynosi 3,6 proc.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Lotos, PGNiG, PKNOrlen, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR