PCC EXOL chce cyklicznie oferować obligacje na atrakcyjnych warunkach

Omawiane walory:

Mirosław Siwirski - prezes i Rafał Zdon - wiceprezes zarządu PCC EXOL rozmawiają z redakcją StockWatch.pl o wynikach spółki, planach rozwoju i aktualnej emisji obligacji.

StockWatch.pl: PCC EXOL dynamicznie poprawia wyniki. Inwestorzy z satysfakcją obserwują wzrost zysku operacyjnego o 61 proc. w 2015 roku i dalszy wzrost o 17 proc. w tym roku. Można jednak zauważyć, że jest to głównie pochodną wzrostu marży. Jak udaje się Państwu tak bardzo śrubować rentowność i czy przy okazji nie zapomnieliście o równie ważnej pracy nad zwiększaniem przychodów?

Mirosław Siwirski: W 2015 roku postawiliśmy na rozwój oferty produktowej w zakresie wysokomarżowych produktów specjalistycznych. Jednocześnie podejmowaliśmy działania w kierunku zwiększania marży produktów masowych. Wzrost marż to również efekt zmian w polityce handlowej i zakupowej grupy, które pozytywnie przełożyły się na obniżenie kosztów surowców.

Poza zwiększeniem rentowności, wypracowaliśmy także sprzedaż ilościowo wyższą od ubiegłorocznej. Jednakże wzrost wolumenu sprzedaży produktów nie przełożył się proporcjonalnie na wzrost wartości przychodów ze względu na niższy, wobec roku ubiegłego, poziom cen na rynku zarówno surowców, jak i produktów.

Nasz rozwój to także sukcesywne zwiększanie zdolności produkcyjnych zakładu. Zakończyliśmy modernizację jednej z instalacji w Brzegu Dolnym i zwiększyliśmy moc produkcyjną o 10 tys. ton rocznie. Dzięki tej inwestycji produkujemy betainy, wykorzystywane głównie jako składniki do produkcji kosmetyków.

Podjęliśmy też decyzję o kolejnej inwestycji, skutkującej również zwiększeniem zdolności produkcyjnych o kolejne 15 tys. ton rocznie. Wszystkie te działania ukierunkowane są na produkcję wysokomarżowych wyrobów chemicznych, w tym specjalistycznych, i jednocześnie na zwiększanie zdolności produkcyjnych spółki. Celem jest zarówno wzrost rentowności, jak i przychodów.

Dzięki dobrym wynikom i wysokim przepływom, Państwa spółka w dalszym ciągu zamierza wypłacać dywidendę, na którą przeznacza około połowy wypracowanego zysku. Czy jednak wobec planowanych inwestycji i zapotrzebowania na kapitał te wypłaty nie powinny być przez jakiś czas mniejsze?

Rafał Zdon: Od 2012 roku wypłacamy naszym akcjonariuszom ok. 50 proc. zysku i naszym celem jest utrzymanie w przyszłości co najmniej dzisiejszego poziomu wypłacanej dywidendy. Z roku na rok odnotowujemy rosnące zyski i marże, co pokazały zarówno wyniki 2015 roku jak również wyniki I kwartału tego roku. Mamy ambicję kontynuować ten trend. Równocześnie dzielenie się zyskami z akcjonariuszami nie przeszkadza spółce w dalszym konsekwentnym rozwoju i realizowaniu kolejnych inwestycji. 

Cała grupa PCC dużo inwestuje i PCC EXOL nie jest wyjątkiem. Tylko w 2015 r. wydatki inwestycyjne wyniosły 17 mln zł. W tym okresie zakończyła się modernizacja instalacji w wytwórni Etoksylacja I oraz dostosowanie wytwórni Siarczanowanie I do produkcji soli amonowych. Jakie inwestycje planowane są na kolejne lata i jakich nakładów wymagają?

Mirosław Siwirski, prezes i Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC EXOL SA.

Mirosław Siwirski, prezes i Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC EXOL S.A.

Mirosław Siwirski: Planowane inwestycje są pochodną naszej strategii. Zakładamy zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu i rozwój w zakresie wysokomarżowych, specjalistycznych produktów oraz zwiększenie ich udziału w portfolio produktowym.

Plan inwestycyjny Spółki na lata 2016–2020 obejmuje projekty o łącznej wartości około 30 mln zł. Najważniejszą planowaną inwestycją jest rozbudowa i zwiększenie o 15 tys. ton rocznie zdolności produkcyjnych jednej z istniejących wytwórni – Etoksylacji I. W wyniku jej realizacji powstaną dwie instalacje do produkcji nowych wyrobów z grupy specjalistycznych składników kosmetycznych oraz wyrobów dedykowanych takim branżom przemysłowym jak: detergenty, mycie i czyszczenie przemysłowe, obróbka metalu, produkcja papieru, włókiennictwo i tekstylia oraz wiele innych. Efektem końcowym inwestycji będą wyższe moce produkcyjne oraz wprowadzenie do oferty nowych, specjalistycznych wyrobów.

Czy korzystacie Państwo z pomocy publicznej, na przykład ulg podatkowych albo dotacji na planowane modernizacje i nowe linie, i jeśli tak to w jakiej części?

Rafał Zdon: Aktualnie spółka korzysta ze zwolnienia podatkowego w podatku CIT, w związku ze spełnieniem warunków wynikających z zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zezwolenie wydane w 2013 roku dotyczyło prowadzenia działalności gospodarczej w Strefie, w związku z inwestycją modernizacji i rozbudowy ciągu produkcyjnego do wytwarzania betain.

Ponadto na początku czerwca uzyskaliśmy kolejne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie, w związku z planowaną rozbudową i zwiększeniem zdolności produkcyjnych istniejącej wytwórni.

Środki na sfinansowanie planowanych inwestycji będą pochodzić m.in. z pierwszej emisji obligacji PCC EXOL. Spółka oferuje czteroletnie, niezabezpieczone papiery oprocentowane na 5,5 proc. w skali roku. To nieco więcej niż oprocentowanie domkniętej w maju emisji innej spółki z grupy, tj. PCC Rokita. Czy jako mniejszy i mniej znany emitent będziecie oferować wyższy kupon także w kolejnych emisjach?

Mirosław Siwirski: Kupon danej emisji zależy w dużej mierze od sytuacji finansowej spółki oraz od otoczenia rynkowego. W ostatnich kwartałach stopniowo poprawialiśmy nasze wyniki finansowe i taki jest również cel na przyszłość. Przy tak zmiennej sytuacji rynkowej trudno dziś przewidzieć, jakie warunki emisji będą uzasadnione. Warunki emisji determinuje wynik analizy sytuacji na rynku obligacji. A ta sytuacja jest wciąż dynamiczna.

Czy w kolejnych emisjach posiadacze zapadających obligacji będą mieli korzystniejsze warunki, tak jak praktykują inne spółki z grupy PCC premiując swoich wiernych inwestorów?

Rafał Zdon: Nie wykluczamy opcji, aby nagradzać posiadaczy zapadających obligacji, możliwością zakupu kolejnej serii obligacji bez redukcji. Dzięki temu chcemy budować swoją pozycję jako emitenta obligacji, cyklicznie oferującego papiery dłużne na warunkach atrakcyjnych dla inwestorów indywidualnych.

W jaki sposób i do kiedy inwestorzy mogą zapisywać się na oferowane przez Państwa obligacje?

Rafał Zdon: Najprościej zapisu można dokonać poprzez elektroniczne konto maklerskie oferującego, którym jest Dom Maklerski BDM. Jeśli jednak inwestor jest posiadaczem konta maklerskiego w innym domu maklerskim, zachęcamy do wpłat na rachunek DM BDM i wizyty w najbliższej placówce tego domu maklerskiego. Numer rachunku jak i lista placówek są dostępne na naszej stronie www.PCCInwestor.pl. Zapisy na obligacje PCC EXOL potrwają do 23 czerwca br., natomiast przydział nastąpi dzień później – 24 czerwca.

Dziękuję za rozmowę.

Polecane linki:
>> Odwiedź stronę internetową grupy PCC EXOL
>> Zobacz omówienie raportu za I kwartał 2016 r. przygotowane przez analityka StockWatch.pl
>> Odwiedź stronę analityczną spółki w serwisie
>> Śledź notowania akcji spółki z wykorzystaniem skanerów w ATTrader.pl

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT pccexol, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR