Pfleiderer notuje kilkunastoprocentowy wzrost EBITDA w III kw 2018 r.

Omawiane walory:

Skonsolidowane przychody producenta wyrobów drewnopochodnych w III kwartale 2018 r. wzrosły o 9 proc. r/r do 266,5 mln euro. EBITDA poprawiła się o 17 proc. i wyniosła 35,2 mln euro.

Fot. Pfleiderer Group/fb

Wzrost przychodów wspierany był przez wyższe ceny sprzedanych produktów, zwiększone wolumeny sprzedaży oraz poprawę miksu produktowego. Udział produktów z wartością dodaną, takich jak płyty wiórowe laminowane i lakierowane (MFC) oraz laminaty wysokociśnieniowe (HPL), w trzecim kwartale br. stanowił 63 proc. łącznej sprzedaży, a narastająco od początku roku sięgnął 64 proc.

Pfleiderer odnotował znaczący wzrost zysku brutto ze sprzedaży: w trzecim kwartale wzrósł on o ponad 10 proc. r/r do 60,5 mln euro, a marża brutto na sprzedaży była wyższa o 0,3 p.p. r/r i ukształtowała się na poziomie 22,7 proc. W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku wartości te wyniosły odpowiednio 183,2 mln euro i 22,9 proc.

Wynik EBITDA w trzecim kwartale wzrósł o 16,9 proc. r/r do 35,2 mln euro, wspierany przede wszystkim przez wzrost przychodów. Wzrost zysku EBITDA odnotowano pomimo rosnących kosztów materiałów do produkcji, w tym drewna i chemikaliów. EBITDA oczyszczona z wpływu zdarzeń jednorazowych zwiększyła się o niemal 19 proc. r/r do 37,3 mln euro.

Zyskowność grupy poprawiła się również dzięki większej efektywności po stronie kosztowej. W trzecim kwartale koszty sprzedaży spadły o 7 proc. r/r do 32 mln euro, a koszty administracyjne w tym samym okresie spadły o 10 proc. r/r do 10,8 mln euro. Tym samym wysokość kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu (SG&A) odpowiadała jedynie 16,2 proc. całości sprzedaży. Wskaźnik ten jest niższy o 3 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Trend spadku kosztów, widoczny w wynikach pierwszych dziewięciu miesięcy, przyspieszył w trzecim kwartale.

Zysk netto w trzecim kwartale 2018 r. ukształtował się na poziomie 9,8 mln euro wobec 0,4 mln euro w analogicznym okresie 2017 r.

W pierwszych trzech kwartałach 2018 r. skonsolidowane przychody Pfleiderer Group wzrosły o 6,5 proc. r/r do 799,7 mln euro. Zysk EBITDA zwiększył się o 8,7 proc. do 104,6 mln euro, a marża EBITDA za pierwsze 9 miesięcy roku wyniosła 13,1 proc. (wzrost o 0,3 p.p.). EBITDA oczyszczona z wpływu zdarzeń jednorazowych (skorygowana o koszty zewnętrznych konsultantów związanych z aktualizacją strategii oraz rezerwę na koszty prawne związane z roszczeniem syndyka Alno) wyniosła 107,4 mln euro, co oznacza wzrost o 15 proc. r/r.

Trzeci kwartał był najlepszym jak dotąd kwartałem, jeśli chodzi o tempo wzrostu. Pfleiderer zwiększył zyskowność pomimo wyraźnie rosnących cen surowców, w tym drewna, żywic i produktów chemicznych. Stało się tak dzięki ścisłej kontroli kosztów, zwiększaniu efektywności aktywów produkcyjnych oraz inteligentnej polityce cenowej. Udało nam się z sukcesem przenieść rosnące koszty surowców na ceny produktów końcowych przy jednoczesnym zwiększeniu wolumenu sprzedaży. Wciąż będziemy się skupiać na zwiększaniu sprzedaży produktów o wartości dodanej, gdzie wciąż widzimy pole do poprawy – powiedział Tom K. Schäbinger, prezes zarządu Pfleiderer Group.

>> Promocja: do końca listopada roczny abonament premium StockWatch.pl w cenie 6 miesięcy! Sprawdź!

Trzeci kwartał 2018 r. był również czasem zakończenia programu skupu akcji własnych Pfleiderer Group. W ostatniej transzy buy-backu, przeprowadzonej w sierpniu, firma skupiła ponad 12,9 mln akcji własnych za ok. 124,7 mln euro (ok. 301 mln zł).

– Dbanie o interes akcjonariuszy i dzielenie się zyskami generowanymi przez spółkę z dostarczycielami kapitału jest naszym obowiązkiem – powiedział Tom K. Schäbinger. – Chcemy utrzymać naszą atrakcyjną politykę dywidendową, która w tym roku uzupełniona została o skup akcji własnych. Po skupieniu niemal 20 proc. kapitału, zakończyliśmy buyback i teraz chcemy skupić się na zmniejszeniu zadłużenia firmy. Ten proces już się rozpoczął. Dzięki dużej zdolności do generowania gotówki w nadchodzącym roku będziemy obserwować spadek wskaźników zadłużenia. Chcemy zmniejszyć wskaźnik długu netto do EBITDA do poziomu 2,0-2,5x na koniec 2019 r. – powiedział prezes.

Dług netto Grupy Pfleiderer na koniec września br. wyniósł 385,4 mln euro (2,80x LTM EBITDA). Wyłączając wydatki poniesione na skup akcji własnych, dług netto wyniósł 261 mln euro (1,90x LTM EBITDA).

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT PFLEIDER, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR