PZU miało 890 mln zł zysku netto w III kw. 2020 r.

Omawiane walory:

Grupa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń odnotowała 890 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 879 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kurs akcji ubezpieczeniowego giganta rośnie w czwartek rano o ponad 2 proc.

pzu,koronaobligacje

(Fot. spółka)

Skonsolidowany zysk netto ogółem w III kw. br. wyniósł 1 254 mln zł wobec 1 486 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 1 622 mln zł wobec 1 955 mln zł zysku rok wcześniej.

Składka przypisana brutto sięgnęła 5 600 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 5 662 mln zł rok wcześniej.

– W III kwartale mieliśmy sytuację, w której dywersyfikacja biznesu Grupy PZU okazała się istotnym czynnikiem dla osiągniętych wyników. Z jednej strony zanotowaliśmy niższą sprzedaż w ubezpieczaniach komunikacyjnych, spowodowaną spowolnieniem na rynku sprzedaży samochodów, z drugiej jednak – wzrosła sprzedaż po stronie ubezpieczeń na życie, głównie z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na ubezpieczenia ochronne. W rezultacie niższe wpływy na rynku majątkowym zostały zrekompensowane większymi przepływami z biznesu życiowego. Wyniki sprzedażowe w III kwartale 2020 roku ukształtowały się na poziomie porównywalnym do III kwartału ubiegłego roku, kiedy to sytuacja gospodarcza wyglądała zupełnie inaczej. Nie bez znaczenia jest fakt, że struktura grupy o charakterze konglomeratu pozwala nam równoważyć negatywne zmiany popytowe w różnych liniach produktowych, nawet w tak wymagających warunkach jak wywołane pandemią. Ponadto, elastyczne struktury dystrybucji oraz możliwość dynamicznego dostosowania ofert w oparciu o modele cyfrowe pozwalają nam efektywnie wykorzystywać tę przewagę na poziomie generowanego zysku netto. Rentowność mierzona wskaźnikiem ROE w III kwartale wyniosła 20,4 proc., co jest ponadprzeciętnym wynikiem na rynku polskim i europejskim – skomentowała prezes PZU SA Beata Kozłowska-Chyła, cytowana w komunikacie.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

W III kwartale zysk netto przypisany jednostce dominującej wyniósł 890 mln zł (wzrost o 1 proc. r/r); wynik na samej działalności ubezpieczeniowej wyniósł 785 mln zł, co oznacza wzrost o 12 proc. r/r.

– Biznes ubezpieczeniowy PZU wykazał dużą odporność na negatywne skutki pandemii oraz wysokie zdolności adaptacyjne do zmieniających się potrzeb klientów. Z wyłączeniem odpisów związanych z aktywami bankowymi oraz dodatkowymi rezerwami grupa wygenerowała w pierwszych trzech kwartałach wynik netto w wysokości 2,8 mld zł, czyli o 17 proc. więcej rok do roku. Dynamika wyniku na działalności ubezpieczeniowej i inwestycyjnej była jeszcze wyższa i wyniosła 24 proc. r/r. Jest to efekt rozwoju biznesu, ścisłej kontroli kosztów oraz działań na rzecz efektywności m.in. w obszarze cyfryzacji. W ujęciu narastającym marża na ubezpieczeniach grupowych wyniosła 25,7 proc., a wskaźnik mieszany w ubezpieczeniach majątkowych 88,7 proc. Portfel inwestycyjny Grupy PZU został bardzo dobrze przygotowany na spowolnienie gospodarcze i wygenerował zwrot, który aż o 3,3 punktu procentowego przekroczył stopę wolną od ryzyka. Wszystkie te wskaźniki są istotnie lepsze w porównaniu do ubiegłego roku i poziomów założonych w strategii – wskazał CFO Grupy PZU Tomasz Kulik.

PZU podkreśla, że jest jednym z największych operatorów medycznych w Polsce. Na koniec III kwartału 2020 roku PZU Zdrowie miało podpisanych 2,7 mln umów. W ramach oferty PZU klienci mieli dostęp do 2 200 współpracujących partnerów medycznych, 130 lokalizacji Grupy PZU, 48 szpitali oraz 2 200 lekarzy.

– W minionych kwartałach koncentrowaliśmy się na umacnianiu pozycji lidera na rynku ubezpieczeń na życie. Po pierwszym półroczu osiągnęliśmy poziom 42,4 proc. udziałów w tym segmencie, a w trzecim kwartale zanotowaliśmy rekordowy przypis składki z ubezpieczeń indywidualnych, który wyniósł 476 mln zł. Doskonałe wyniki po dziewięciu miesiącach 2020 roku zanotowało także PZU Zdrowie – osiągnęło 685 mln zł przychodów, co stanowi wzrost o 23 proc. r/r. Było to możliwe dzięki sprzedaży kolejnych dodatków zdrowotnych do produktów ochronnych, umożliwiających m.in. dostęp do lekarzy specjalistów, rehabilitacji ambulatoryjnej, wybranych badań i zabiegów. Z uwagi na rozwój pandemii sukcesywnie zwiększamy także skalę zdalnych usług medycznych, co jest obecnie ważnym elementem budowy przewagi konkrecyjnej – podkreśliła Aleksandra Agatowska, która pełni obowiązki prezesa PZU Życie.

Grupa PZU przeznaczyła ponad 20 mln zł na walkę ze skutkami pandemii. Z puli tej został zakupiony m.in. sprzęt medyczny dla szpitali, środki ochronne dla personelu medycznego, policji i straży granicznej. Do szpitali zakaźnych trafiło także prawie tysiąc nowoczesnych urządzeń, które zdalnie monitorują parametry życiowe pacjentów. PZU jest także operatorem linii pomocowych dla seniorów i personelu medycznego.

– Pozycja kapitałowa PZU pozostaje silna. Wskaźnik Wypłacalność II (Solvency II) na koniec II kwartału 2020 roku wyniósł 258 proc. i był zauważalnie wyższy od średniej dla europejskich ubezpieczycieli. 27 sierpnia 2020 roku agencja S&P Global Services podtrzymała rating A- z perspektywą stabilną – przypomniano także.

Kluczowe osiągnięcia PZU w III kwartale 2020 roku są wg spółki następujące:

 • Rekordowy udział PZU Życie w rynku ubezpieczeń na życie w Polsce (dane po II kwartale) na poziomie 42,4 proc., tj. wzrost o 2,9 pkt proc., r/r
 • Utrzymanie pozycji lidera (dane po II kwartale) w ubezpieczeniach na życie ze składką okresową (udział w rynku 45,6 proc.)
 • Rekordowy przypis składki z ubezpieczeń indywidualnych (476 mln zł) – motorem ubezpieczenia ochronne na życie (wzrost przypisu składki +33 proc. r/r)
 • Dalszy dynamiczny wzrost popytu na prywatne usługi medyczne; przychody PZU Zdrowie wyższe o 23 proc. r/r w pierwszych trzech kwartałach 2020
 • TFI PZU – jednym z liderów sprzedaży funduszy i wzrostu aktywów pod zarządzaniem – pozyskane od klientów blisko 0,6 mld zł, podczas gdy odpływy na całym rynku wyniosły w pierwszych trzech kwartałach blisko 9 mld zł
 • Dalsze wzmacnianie współpracy z bankami skutkujące istotnym wzrostem nowej sprzedaży ubezpieczeń życiowych ochronnych w kanale bankowym oraz liczby ubezpieczonych
 • Marża operacyjna w ubezpieczeniach grupowych i IK w III kw. 2020 na poziomie 24,7 proc. oraz 25,7 proc. w ujęciu narastającym – powyżej strategicznych poziomów
 • Poprawa rentowności w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce na poziomie – wskaźnik mieszany niższy o 2,8 pkt proc. r/r po zniesieniu lockdownu; pomimo szkód związanych ze zjawiskami atmosferycznymi w segmencie pozakomunikacyjnym, łączna rentowność na ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce na poziomach lepszych od założonych w strategii
 • Wysoki zwrot na portfelu głównym: 3,9 pkt proc. powyżej RFR w III kw. 2020 i 3,3 pkt proc. narastająco, powyżej ambicji strategicznych mimo trudniejszej sytuacji na rynkach finansowych
 • Koszty pod ścisłą kontrolą – mimo presji na wzrost wynagrodzeń oraz dodatkowych kosztów związanych z pandemią COVID-19, wskaźnik kosztów wyniósł 6,3 proc. w III kw. 2020 roku
 • Zwrot na kapitale w III kw. na poziomie 20,4 proc.; PZU wśród ubezpieczycieli osiągających najwyższe zwroty na kapitale w Europie.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 1 191 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 360 mln zł zysku rok wcześniej, przy składce przypisanej brutto w wysokości 17 291 mln zł w porównaniu z 17 501 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto PZU (wg PSR) w I-III kw. 2020 r. wyniósł 1 430,2 mln zł wobec 2 458,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o PZU)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR