Rezerwy mBanku zw. z klauzulami w umowach CHF wzrosły do 132 mln zł

Omawiane walory:

mBank zwiększył poziom rezerw związanych z klauzulami indeksacyjnymi w umowach kredytowych w CHF do 132,2 mln zł. Jeszcze na koniec czerwca br. suma tych rezerw wynosiła nieco ponad 66 mln zł. Bank utworzył również rezerwę na tzw. małe TSUE w wysokości 15,2 mln zł w III kw.

mbank, kredyty, frankowe, małe TSUE, rezerwy

(Fot. mBank)

mBank poinformował, że biorąc pod uwagę potencjalny wpływ wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz niektóre ostatnie orzeczenia polskich sądów w podobnych sprawach, istnieje ryzyko, iż obserwowana linia orzeczeń w takich sprawach może się zmienić, a liczba pozwów może wzrosnąć. W razie materializacji, takie ryzyko może mieć znaczący negatywny wpływ na Grupę mBanku i inne banki posiadające portfele kredytów hipotecznych w walutach obcych. 

– Ponieważ od daty orzeczenia TSUE w polskich sądach wydano zbyt małą liczbę wyroków, na dzień podpisania niniejszego sprawozdania finansowego Grupa nie jest w stanie wiarygodnie oszacować kwoty zobowiązania warunkowego wynikającego z przyszłych spraw sądowych związanych z kredytami w CHF. […] Niemniej jednak zarząd banku postanowił podnieść poziom rezerw związanych z klauzulami indeksacyjnymi w umowach kredytowych w CHF z 66,1 mln zł na 30 czerwca 2019 roku do 132,2 mln zł na 30 września 2019 roku w związku z ostatnimi zdarzeniami dotyczącymi tych kwestii – czytamy w raporcie. 

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Bank podał, że na koniec września 2019 roku przeciwko grupie toczyły się 3.453 indywidualne postępowania sądowe wszczęte przez klientów w związku z umowami kredytowymi w CHF o łącznej wartości roszczeń w wysokości 794,7 mln zł. Wartość rezerw na wszystkie postępowania sądowe indywidualne i pozwy zbiorowe związane z umowami kredytowymi w CHF na koniec września 2019 roku wyniosła 186,3 mln zł.

– W ramach pozwów indywidualnych 2.498 postępowań o łącznej wartości sporu w wysokości 369 mln zł dotyczyły klauzul waloryzacyjnych i zawierały roszczenia dotyczące orzeczenia częściowej nieważności umów kredytowych, tj. pod względem postanowień dotyczących waloryzacji, lub orzeczenia, że umowy te są nieważne w całości. Prawomocne orzeczenia wydane do dnia podpisania niniejszego sprawozdania finansowego w indywidualnych postępowaniach dotyczących klauzul indeksacyjnych są w zdecydowanej większości przypadków korzystne dla banku – czytamy także. 

Wykazana w sprawozdaniu finansowym grupy na dzień 30 września 2019 roku wartość bilansowa kredytów hipotecznych i mieszkaniowych udzielonych klientom indywidualnym w CHF wyniosła 14.232.627 tys. zł (tj. 3.533.598 tys. franków szwajcarskich). 

mBank utworzył także rezerwę na potencjalne koszty związane z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dot. zwrotu części prowizji kredytu w przypadku wcześniejszej przedterminowej spłaty (tzw. małe TSUE) wysokości 15,2 mln zł w III kw. Bank jest w trakcie analizy faktycznych skutków wyroku TSUE dla prowadzonej działalności biznesowej i sytuacji finansowej.

– W wyroku TSUE z dnia 11 września 2019 roku nie został wyjaśniony sposób rozliczenia całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej przedterminowej spłaty. Orzeczenie to wpłynie na przyszłe rozliczenia z klientami, którzy przedterminowo spłacą kredyty konsumenckie. Bank, podobnie jak inne podmioty sektora, jest w trakcie analizy faktycznych skutków wyroku TSUE dla prowadzonej działalności biznesowej i sytuacji finansowej – napisano w raporcie.

W III kwartale 2019 roku grupa utworzyła rezerwę na potencjalne koszty związane z tą sprawą w wysokości 15 200 tys. zł.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 145,75 mld zł na koniec 2018 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT mBank, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR