Ropczyce w ubiegłym roku mniej zarobiły przez wojnę na Ukrainie

Omawiane walory:

Kryzys na Wschodzie Europy podciął marże producentowi wyrobów ogniotrwałych. Ropczyce widząc co się dzieje planuje dalszą ekspansję na rynkach m.in. Azji, Ameryki Południowej i Australii.

W tym roku akcje Ropczyc mają za sobą energiczną zwyżkę. Nie bez znaczenia jest propozycja wypłacenia dywidendy w wysokości 0,75 zł na walor. Taki poziom daje stopę na poziomie 3,8 proc. Z zysku za 2013 r. wypłacono 0,65 zł.

Spółka jest świeżo po publikacji wyników za 2014 rok. W tym okresie przychody grupy spadły o 2,5 proc. w ujęciu r/r do 217,7 mln zł. Negatywnym czynnikiem była niestabilna sytuacja polityczna i gospodarcza na rynkach wschodnich. Klienci ukraińscy, z którymi Ropczyce przez lata rozwijały obsługę materiałową, z uwagi na toczące się działania zbrojne oraz blokadę rynków zbytu zawiesili lub drastycznie ograniczyli swoją działalność. Podobna sytuacja ma miejsce na rynku rosyjskim, gdzie część kontrahentów przygasiła współpracę. Z drugiej strony spółka podkreśla, że pojawiła się realna szansa wzrostu przychodów w kolejnych okresach, z uwagi na ponowny rozruch huty ISD Częstochowa oraz zwiększenie produkcji u jednego z kontrahentów na rynku węgierskim.>> Komunikat wraz z raportem finansowym znajdziesz tutaj

– Panujące warunki na rynkach Europy Wschodniej wpłynęły zarówno na zmniejszenie przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej jak i na niższą marżę na sprzedaży r/r. W miejsce czasowo utraconych rynków wschodnich realizowano sprzedaż na nowe rynki z niższą marżą. W analizowanym okresie grupa kapitałowa wygenerowała marżę brutto ze sprzedaży w wysokości 45.691 tys. zł, uzyskując wskaźnik marży brutto na poziomie 21 proc. Zysk na działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 17.659 tys. zł, niższym o 2.088 tys. zł w stosunku do roku 2013, natomiast wskaźnik rentowności EBIT wyniósł 8,1 proc. – czytamy w raporcie spółki.

Rentowność wyników finansowych Grupy Ropczyce za lata 2011-2014 (Źródło: sprawozdanie spółki)

Rentowność wyników finansowych Grupy Ropczyce za lata 2011-2014 (Źródło: sprawozdanie spółki)

Grupa zamknęła rok 2014 zyskiem netto na poziomie 10,1 mln zł z rentownością netto sprzedaży na 4,6 proc. Rok wcześniej było to odpowiednio 12,8 mln zł i 5,7 proc. Przepływy z działalności operacyjnej spadły z 17,5 mln zł do 15,9 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe wzrosły z 79,97 mln zł do 84,27 mln zł, a długo terminowe z 78,41 mln zł do 93,53 mln zł. Na koniec grudnia 2014 roku Ropczyce dysponowały środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami w kwocie 6,3 mln zł, a rok wcześniej było to 6,6 mln zł.

Do głównych zadań, jakie spółka stawia sobie na rok 2015 należy dalsze rozszerzenie rynków eksportowych, wzrost sprzedaży produktów o wysokiej wartości dodanej, dokończenie realizacji inwestycji rozwojowych oraz utrzymanie poziomu marżowości. Producent wyrobów ogniotrwałych planuje dalszą ekspansję na rynkach m.in. Azji, Ameryki Południowej i Australii. W tym roku zamierza zrealizować inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w wysokości ok. 7 mln zł. Nakłady te dotyczyć będą m.in. realizacji inwestycji w ramach projektów dofinansowanych ze środków unijnych oraz krajowych uzyskanych jako środki pomocowe w ramach funduszy strukturalnych.>> Odwiedź forumowy wątek dedykowany akcjom Ropczyc

Dziś akcje Ropczyc nieznacznie tracą na wartości. W tym roku zyskały na wartości 26 proc., a w skali ostatniego roku straciły 17 proc.

wykres_ropczyce

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT ropczyce, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR