RPP: Skala odbicia gosp. niepewna; wg projekcji inflacja sięgnie 2,7-3,6 proc. w 2021

Skala i tempo ożywienia obarczone są niepewnością, której głównym czynnikiem pozostaje pandemia koronawirusa, stwierdziła Rada Polityki Pieniężnej. Według marcowej projekcji banku centralnego, z 50-procentowym prawdopodobieństwem wzrost PKB w tym roku zmieści się w przedziale 2,6-5,3 proc., zaś inflacja - odpowiednio: 2,7-3,6 proc.

rpp, gospodarka, pkb, prognoza,

RPP: Skala odbicia gosp. niepewna; wg projekcji inflacja sięgnie 2,7-3,6 proc. w 2021

– Po spadku PKB w 2020 r., w bieżącym roku oczekiwany jest wzrost aktywności gospodarczej, choć skala i tempo ożywienia obarczone są niepewnością. Głównym źródłem niepewności pozostaje dalszy przebieg pandemii i jej wpływ na koniunkturę w kraju i za granicą. Pozytywnie na krajową koniunkturę wpływać będą działania ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowanie polityki pieniężnej NBP dokonane w ub. r., a także przewidywane ożywienie w gospodarce światowej. Tempo ożywienia gospodarczego w kraju może być ograniczane przez brak wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP – czytamy w komunikacie.

Rada zapoznała się z wynikami marcowej projekcji inflacji i PKB przygotowanej przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP. Projekcja uwzględnia dane i informacje opublikowane do 16 lutego br.

– Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 16 lutego 2021 r. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,7-3,6 proc. w 2021 r. (wobec 1,8-3,2 proc. w projekcji z listopada 2020 r.), 2-3,6 proc. w 2022 r. (wobec 1,6-3,6 proc.) oraz 2,2-4,2 proc. w 2023 r. Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,6-5,3 proc. w 2021 r. (wobec 0,8-4,5 proc. w projekcji z listopada 2020 r.), 4-6,9 proc. w 2022 r. (wobec 3,8-7,8 proc.) oraz 4-6,8 proc. w 2023 r. – czytamy w komunikacie.

W komunikacie podtrzymano, że „w celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej na gospodarkę NBP może także stosować interwencje na rynku walutowym”. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych. NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Celem tych operacji jest zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj. wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej.

NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

– Polityka pieniężna NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, wspiera aktywność gospodarczą oraz stabilizuje inflację na poziomie zgodnym ze średniookresowym celem inflacyjnym NBP. Poprzez pozytywny wpływ na sytuację finansową kredytobiorców oddziałuje także w kierunku wzmocnienia stabilności systemu finansowego – napisano także.

RPP utrzymała dziś stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi 0,1 proc. Stopa lombardowa wynosi od 29 maja 0,50 proc., stopa depozytowa – 0,0 proc., a stopa redyskonta weksli – 0,11 proc., stopa dyskontowa weksli – 0,12 proc. w skali rocznej.

Analitycy oczekiwali utrzymania stóp procentowych na dotychczasowych poziomach.

RPP obniżyła stopy procentowe trzykrotnie w 2020 r., łącznie o 1,4 pkt proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej.

Rada przyjęła „Raport o inflacji – marzec 2021”. Podjęła też uchwałę w sprawie Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego, podał bank centralny.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI (aktualności, giełda, akcje)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR