StockWatch.pl

Selvita miała 7,6 mln zł straty netto, 7,6 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r.

Omawiane walory:

Selvita odnotowała 7,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 19,96 mln zł zysku rok wcześniej. Kurs akcji biotechnologicznej spółki spada o ponad 2 proc.

(Fot. spółka)

Strata operacyjna wyniosła 7,6 mln zł wobec 0,87 mln zł straty rok wcześniej.

– Grupa kapitałowa Selvita wygenerowała w I kw. 2019 r. stratę zarówno na poziomie całej działalności (zysk netto), jak również na poziomie operacyjnym. Powyższe jest efektem realizacji strategii przyjętej w 2017 r., zgodnie z którą Segment Innowacyjny koncentruje się na wzroście wartości prowadzonych projektów planując komercjalizację na późniejszych etapach rozwoju – czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,66 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 17,88 mln zł rok wcześniej, zaś przychody z działalności operacyjnej ogółem – odpowiednio: 30,16 mln zł wobec 23,32 mln zł.

– W pierwszym kwartale 2019 grupa kapitałowa Selvita osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 30 157 tys. zł, co oznacza wzrost o 29 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy to przychody wyniosły 23.319 tys. zł. Przychody netto ze sprzedaży (bez uwzględnienia dotacji) wyniosły w I kw. 2019 r. 20.664 tys. zł, co oznacza wzrost o 16 proc. w stosunku do I kw. 2018 r., w którym przychody netto ze sprzedaży wyniosły 17.878 tys. zł – czytamy dalej.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

– Kluczowymi zdarzeniami w I kw. była zgoda U.S. Food and Drug Administration (FDA) na wprowadzenie projektu SEL120 do I fazy badań klinicznych oraz ogłoszenie planów podziału Selvity na dwie niezależne spółki. Jesteśmy optymistami jeśli chodzi o perspektywy wzrostu obu podmiotów. Nasz plan zakłada formalne zakończenie podziału w IV kw. br. Równolegle intensywnie pracujemy nad rozwojem naszych projektów innowacyjnych. Poza podaniem SEL120 pierwszemu pacjentowi w III kw., jeszcze w tym roku planujemy wybrać kandydata klinicznego z jednej z platform rozwoju leków innowacyjnych – skomentował prezes Paweł Przewięźlikowski.

Segment innowacyjny wypracował w I kw. br. 8,6 mln zł przychodów (wliczając granty), o 23 proc. więcej niż rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 8,1 mln zł (8,6 mln zł nie uwzględniając wpływu MSSF16), podczas gdy rok wcześniej było to 2,4 mln zł na minusie.

Przychody komercyjne segmentu usługowego sięgnęły w I kw. 2019 r. 17,4 mln zł i były o 27 proc. wyższe r/r. EBITDA wyniosła 4,4 mln zł (3,6 mln zł nie uwzględniając wpływu MSSF16), co oznacza wzrost o 38 proc. w stosunku do I kw. roku 2018.

Natomiast segment bioinformatyczny, który po dokonaniu podziału Selvity będzie konsolidowany w ramach części usługowej firmy, wypracował w I kw. 2019 r. 2,9 mln zł przychodów, o 51 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 0,4 mln zł, podczas gdy w I kw. 2018 r. było to 0,04 mln zł.

Backlog Selvity na rok 2019 wynosi według stanu na 20 maja 2019 r. wynosi 92,7 mln zł i jest o 13 proc. wyższy od portfela zamówień w analogicznym momencie 2018 r. Portfel segmentu usługowego wynosi 53,6 mln zł i jest o 31 proc. wyższy niż rok wcześniej. Jeszcze większą dynamikę zakontraktowanych przychodów notuje Ardigen – bioinformatyczna spółka wchodząca w skład Grupy Selvita posiada backlog na poziomie 7,3 mln zł – o 60 proc. więcej r/r.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 9,66 mln zł wobec 1,88 mln zł straty rok wcześniej.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT SELVITA, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Selvita podała SEL120 pierwszemu pacjentowi w ramach badania klinicznego fazy I

  SELVITA podała lek SEL120 pierwszemu pacjentowi w ramach badania klinicznego fazy I w leczeniu ostrej białaczki szpikowej oraz zespołu mielodysplastycznego wysokiego ryzyka. 

 • Selvita oczekuje, że po podziale spółki będą notowane na GPW pod koniec października

  Realizacja planu podziału Selvity przebiega zgodnie z harmonogramem i spółka oczekuje, że do końca października na warszawskiej giełdzie będą notowane dwa podmioty - Ryvu Therapeutics, który skupi się na rozwoju własnych projektów w obszarze małych cząsteczek o potencjale terapeutycznym w onkologii oraz SELVITA (obecnie pod nazwą SELVITA CRO), która  będzie świadczyć laboratoryjne usługi badawczo-rozwojowe na rzecz klientów zewnętrznych, poinformowali przedstawiciele Selvity.  

 • Selvita: Dynamika przychodów i EBITDA segmentu usługowego może być lepsza w II połowie

  Backlog segmentu usługowego Selvity pozwala oczekiwać, że dynamika przychodów oraz EBITDA w II połowie roku może być tak samo dobra, a nawet lepsza niż zanotowana w I półroczu, poinformował wiceprezes Bogusław Sieczkowski. 

 • KNF zatwierdził prospekt w związku z podziałem Selvity na dwie spółki

  Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny SELVITA CRO sporządzony w związku z podziałem Selvity na dwie niezależne spółki. Zgodnie z przedstawionym planem podziału, pierwsza firma skupi się na rozwoju małych cząsteczek o potencjale terapeutycznym w onkologii, a druga będzie świadczyć kompleksowe usługi badań kontraktowych. Obie spółki będą notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Podział ma zostać sfinalizowany zgodnie z harmonogramem, na początku IV kw. 2019 r.

 • Akcjonariusze Selvity zdecydują 19 września o podziale spółki

  Akcjonariusze Selvity zdecydują o podziale spółki 19 września podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, wynika z projektów uchwał. 


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR