StockWatch.pl

Starhedge złożył warunkową ofertę objęcia do 33 proc. akcji Elektrobudowy

Omawiane walory:

Starhedge złożył warunkową ofertę objęcia od 32,75 proc. do 32,99 proc. akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Elektrobudowy. Łączna wartość transakcji wyniosłaby nie mniej niż 10,4 mln zł.

Elektrobudowa, oferta, Starhedge, akcje

Fot. spółka

– Zgodnie z przedstawioną warunkową ofertą, Starhedge deklaruje gotowość objęcia w liczbie nie mniejszej niż 32,75 proc. i nie większej niż 32,99 proc. akcji w podwyższonym kapitale zakładowym emitenta, czyli nabycia nie mniej niż 2.312.392 akcji w cenie 4,5 zł za jedną akcję, tj. kwotę łączną 10.405.764 zł przy skierowaniu objęcia akcji serii F do jednego Inwestora – czytamy w komunikacie.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Warunkowa oferta Starhedge jest nieodwołalna do 30 listopada 2019 r.

– Na skutek złożenia oferty ostatecznej Starhedge będzie zobowiązana do wniesienia, tytułem objęcia akcji serii F, wkładu pieniężnego na podwyższony kapitał zakładowy poprzez wpłatę na rzecz emitenta kwoty 10.405.764 zł – czytamy dalej.

Warunkiem jest pozytywne zakończenie badania spółki (due diligence).

– Ponadto, Starhedge:
1. Posiada deklarację inwestora strategicznego w zakresie realizacji projektu inwestycyjnego w szczególności:
– współfinansowania części będącej zobowiązaniem ww. podmiotu do przeznaczenia środków w wysokości 100 proc. procent wartości inwestycji;
– współuczestniczenia w procesie realizacji inwestycji zarówno w obszarze kapitału ludzkiego, jak i intelektualnego oraz w sferze technicznej, proceduralnej i formalnej, łącznie których zakres leży w kompetencjach osób reprezentujących Inwestora.

2. Przewiduje udzielenie wsparcia finansowego emitentowi, w szczególności poprzez: poręczenie lub inną formę zabezpieczenia finansowania, a także restrukturyzacji finansowej istniejących i przyszłych kontraktów, z uwzględnieniem analizy rzeczywistych potrzeb wsparcia – czytamy również.

Elektrobudowa podkreśliła, że ewentualne prowadzenie dalszych działań związanych z procesem dokapitalizowania spółki z udziałem Starhedge uzależnione jest m.in. od złożenia przez Starhedge wiążącej oferty oraz od decyzji akcjonariuszy spółki, podjętych w trakcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

13 września br. Elektrobudowa poinformowała, że proces uzgodnień z bankami i ubezpieczycielami długoterminowej struktury finansowania (termsheet) obejmującej zarówno dług, jak i dokapitalizowanie pozostaje w toku, przy czym zaawansowanie procesu wskazuje, że szanse na uzgodnienie warunków termsheet i podpisanie w terminie do 17 września 2019 r. docelowej umowy w sprawie restrukturyzacji finansowania spółki są znikome.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT elbudowa, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Dzień trzech wiedźm na GPW, w grze Ursus i Getin Noble Bank

  Tematy spółkowe, w tym m.in. opublikowane wyniki finansowe, zdominowały pierwszą połowę sesji na giełdzie w Warszawie. W drugiej jej części, a zwłaszcza w samej końcówce, motorem zmian będą już wygasające dziś wrześniowe serie instrumentów pochodnych. To gwarantuje mocne wahania notowań indeksu WIG20.

 • WIG20 idzie pod prąd, w grze XTB i spółki Czarneckiego

  Warszawska giełda jest dziś jedną z nielicznych, gdzie indeksy świecą na zielono. Duża w tym zasługa parkietowych lokomotyw z Pekao, Orlenem i PZU na czele. Na szerokim rynku na uwagę zasługują ZM Kania, Elektrobudowa, XTB oraz Idea Bank.

 • Elektrobudowa rozpocznie negocjacje z Zarmen nt. potencjalnego dokapitalizowania

  Elektrobudowa, w odpowiedzi na otrzymaną ofertę objęcia akcji spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o nową emisję akcji, rozpocznie proces negocjacji z Zarmen w przedmiocie szczegółowych parametrów potencjalnej transakcji dokapitalizowania spółki, w tym jej parametrów cenowych, struktury transakcji jak również warunków współpracy operacyjnej z inwestorem.

 • Roman Przybył został odwołany z funkcji prezesa Elektrobudowy

  Rada nadzorcza Elektrobudowy odwołała Romana Przybyła z funkcji prezesa. Spółką przez najbliższe 3 miesiące (do 20 października) ma pokierować Jacek Podgórski, dotychczasowy przewodniczący rady.

 • Nici z ugody między Orlenem a Elektrobudową w sprawie instalacji Metatezy

  Przedstawiciele płockiego koncernu przed katowickim sądem poinformowali, że na obecnym etapie nie ma mowy o zawarciu ugody w kształcie zaproponowanym przez Elektrobudowę.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR