Stelmet pozostawi środki z ubiegłorocznej emisji akcji w kapitale obrotowym

Omawiane walory:

Zarząd Stelmetu podjął decyzję o pozostawieniu środków pozyskanych z emisji akcji w ramach oferty publicznej w kapitale obrotowym spółki. Środki te efektywnie obniżyły zadłużenie, a takie ich przeznaczenie zapewnia większą elastyczność w zakresie wykorzystania dostępnych źródeł finansowania rozwoju Grupy.

Komunikat prasowy, 19 października 2017 r.

W ramach oferty publicznej przeprowadzonej w październiku 2016 roku spółka pozyskała 42,3 mln zł netto z emisji nowych akcji. Zgodnie z informacjami prezentowanymi w prospekcie emisyjnym, środki te miały zostać przeznaczone na akwizycję podmiotu zagranicznego lub krajowego, a gdyby w ciągu 12 miesięcy nie udało się zrealizować transakcji, miały zostać przeznaczone na spłatę części kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w związku z budową zakładu produkcji drewnianej architektury ogrodowej w Grudziądzu. Do czasu wykorzystania pozyskanych środków w powyższy sposób, zgodnie z zapisami w prospekcie, zasilały one kapitał obrotowy spółki.

W ostatnim roku Stelmet prowadził poszukiwania potencjalnych celów akwizycyjnych przy wsparciu wiodących firm doradczych, a także przeprowadził wstępne, niewiążące rozmowy z potencjalnymi podmiotami, jednak nie przyniosły one zakładanych efektów i proces przejęcia nie został zrealizowany. Po analizie bieżącej sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Stelmet oraz innych wariantów najbardziej efektywnego wykorzystania środków z emisji, Zarząd podjął decyzję o pozostawieniu ich w kapitale obrotowym spółki. Zarząd uznał to za zdecydowanie bardziej optymalny wariant, niż przeznaczenie tych środków na spłatę długoterminowego kredytu inwestycyjnego, z którego sfinansowano budowę zakładu w Grudziądzu.

– Środki pozyskane w ramach emisji akcji efektywnie obniżyły zadłużenie spółki. Dzięki pozostawieniu ich w kapitale obrotowym, nie musimy posiłkować się dodatkowymi kredytami krótkoterminowymi. Tym samym zachowujemy korzystniejszą strukturę zadłużenia w porównaniu z alternatywnym sposobem przeznaczenia tych środków, jakim była spłata kredytu długoterminowego. Jednocześnie zapewniamy sobie większą elastyczność w zakresie wykorzystania dostępnych źródeł finansowania działalności i rozwoju Grupy. Nadal monitorujemy rynek pod kątem celów do przejęcia. Jeśli takie znajdziemy, to na realizację procesów akwizycyjnych możemy potencjalnie przeznaczyć środki pieniężne pozostające w dyspozycji spółki – mówi Piotr Leszkowicz, członek Zarządu i dyrektor finansowy Stelmet.

Na koniec czerwca 2017 roku wskaźnik ogólnego zadłużenia liczony jako stosunek długu netto do kapitału zaangażowanego (kapitał własny + oprocentowany dług netto) wynosił 35% i był niższy o 5 pkt. proc. w porównaniu z końcem czerwca 2016 roku.

notowania

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT stelmet, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR