W przyszłym tygodniu odbędzie się V Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG

Już po raz piąty dyrektorzy finansowi spółek giełdowych będą rozmawiać o bieżących wyzwaniach, które spotykają w codziennej pracy - 17 i 18 maja w Jachrance odbędzie się V Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG. StockWatch.pl objął wydarzenie patronatem medialnym.

Obecnie SEG skupia około 300 spółek notowanych na warszawskiej GPW.

Obecnie SEG skupia około 300 spółek notowanych na warszawskiej GPW.

Komunikat prasowy, 12 maja 2016 r.

Pierwszego dnia Kongresu odbędą się trzy dyskusje panelowe. Podczas pierwszej dyskusji „Czynniki konkurencyjności finansowej spółki” zostaną omówione takie tematy jak: zarządzanie ryzykiem należności, optymalizacja podatkowa oraz umiędzynarodowienie biznesu.

– Tradycyjnie jednym z elementów budowania konkurencyjności finansowej jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem podatkowym oraz efektywną stawką podatkową. W obecnym świecie ze względu na szybkie zmiany legislacyjne (zarówno na poziomie OECD, UE oraz krajowym) szczególnie ważna staje się weryfikacja stosowanych dotychczas modeli biznesowych i odpowiednie zarządzanie ryzykiem podatkowym – mówi Sławomir Boruc, wspólnik, Baker & McKenzie.

W drugiej sesji „Rola CFO w kreowaniu wartości spółki” będą dyskutowane takie zagadnienia jak: wycena wartości przedsiębiorstwa, relacja modeli finansowania do wartość spółki i budowanie przewagi konkurencyjnej.

– Rola CFO związana z budowaniem wartości firmy koncentruje się wokół dążenia do maksymalizacji przepływów finansowych. W tradycyjnym ujęciu oznacza to działania ukierunkowane na minimalizację ponoszonych przez firmę obciążeń podatkowych. W związku z rosnącą presją ze strony organów podatkowych przejawiającą się m.in. w dążeniu do zwiększenia skuteczności kontroli podatkowych punkt ciężkości przesuwa się w inną stronę. Coraz istotniejszą rolę w kreowaniu wartości firmy oznacza odpowiednie zarządzanie ryzykiem, czyli m.in.  właściwa ocena ryzyka przeprowadzanych transakcji oraz wdrożenie stosownych mechanizmów zabezpieczających (np. w zakresie wyłudzeń w podatku VAT). W ostatnim czasie można zaobserwować liczne przykłady istotnego spadku wartości spółek giełdowych spowodowanego otrzymaniem negatywnego wyniku kontroli podatkowej. W związku z tym konieczne jest podjęcie działań, które w możliwie najpełniejszy sposób zabezpieczą wartość spółek giełdowych w aspekcie ich rozliczeń podatkowych – mówi Andrzej Puncewicz, Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Crido Taxand.

Podczas trzeciego panelu dyskusyjnego „Bezpieczne strategie zarządzania ryzykiem walutowym” będzie mowa o: czynnikach makroekonomicznych oraz ich wpływie na kursy walut w 2016 roku, minimalizacji kosztów dzięki uproszczeniu hedgingu oraz uwarunkowaniach współpracy spółka – Międzynarodowa Instytucja Płatnicza.

– Wytypowaliśmy główne wyzwania przed którymi stoją spółki giełdowe, których przychody są zależne od różnic kursowych na walutach. Chcemy zwrócić uwagę na narzędzia i rozwiązania w zabezpieczaniu transakcji, które mają na celu prowadzenie skutecznej strategii walutowej – tłumaczy Jakub Makurat, Dyrektor Generalny Międzynarodowej instytucji Płatniczej Ebury Polska. Wspominanie działania są kluczowe, ponieważ nagła zmiana notowań może wpłynąć na marże uzyskaną w trakcie przeprowadzania transakcji zawieranych z zagranicznymi kontrahentami.  Warto wspomnieć, że zabezpieczenie ryzyka dotyczy zarówno przepływów operacyjnych, jak i inwestycyjnych oraz finansowych. Chcemy  pokazać także najlepsze praktyki rynkowe w tym zakresie m.in. w jaki sposób spółki mogą zabezpieczyć swoje umowy przed niekorzystnymi zmianami walutowymi.

Po części merytorycznej odbędzie się Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego z udziałem Roberta Korzeniowskiego, wielokrotnego mistrza olimpijskiego. Uczestnicy będą zbierać środki na praktyczną edukację młodzieży ponadgimnazjalnej w zakresie przedsiębiorczości w ramach programu „Zarządzanie firmą”, który jest realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Podczas Wieczornej Gali Gość Specjalny Juliusz Machulski opowie o biznesowych aspektach produkcji filmowej.

Drugiego dnia Kongresu odbędą się warsztaty tematyczne, na których zostaną omówione zagadnienia: zarządzanie ryzykiem walutowym w średnich i mniejszych spółkach giełdowych; rozliczenia i zabezpieczenie ryzyka walut egzotycznych; finansowanie projektów inwestycyjnych przez bank; rola projektów PPP w przedsięwzięciach infrastrukturalnych; kluczowe zmiany w środowisku podatkowym 2016-2017; jak zmienić problem w element strategii; jak przygotować spółkę do zwiększonej presji ze strony organów podatkowych; IT – broń strategiczna biznesu; zarządzanie ryzykiem w spółkach kapitałowych.

Spotkanie zamknie debata nt. nowej rzeczywistość regulacyjnej spółek giełdowych z omówieniem tematów:

  • Zmiany w raportowaniu informacji gospodarczych i korporacyjnych
  • Finansowe, pozafinansowe, zintegrowane – zmiany w raportach okresowych wynikające z dyrektyw Transparency II oraz 2014/95/UE
  • Gromadzenie informacji o członkach władz oraz ich powiązaniach rodzinnych i biznesowych
  • Drastyczne sankcje na spółki i osoby fizyczne

Gospodarzem Kongresu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami wydarzenia są: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako Partnerzy Instytucjonalni, Ebury, PKO Bank Polski i PZU jako Partnerzy Strategiczni, Baker & McKenzie, Crido Taxand, Hewlett Packard Enterprise/Intel, Marsh, Mazars i Volante jako Partnerzy Główni, Codec Polska jako Partner Wspierający, Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny, Tatra Holding jako Partner Organizacyjny, BMW Group Polska jako Partner Specjalny. Organizacja CFA Society Poland objęła przedsięwzięcie Patronatem.

Szczegółowe informacje na temat V Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG dostępne są na stronie internetowej www.seg.org.pl.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI (aktualności, giełda, akcje)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR