Webinarium „Ograniczanie ryzyka zarządu – odpowiedzialność administracyjna, karna, cywilna, podatkowa i związana z upadłością”

25 lutego br. odbędzie się organizowane w ramach cyklu „e-KPS” webinarium nt. ryzyk, które towarzyszą codziennej pracy członków zarządu, związanych z prowadzeniem bieżących spraw i reprezentacją spółki.

Fot. Pexels

Podczas spotkania zostaną omówione takie zagadnienia, jak:

  • Odpowiedzialność karna i cywilna członków zarządu za szkodę wyrządzoną spółce – granice między dozwolonym ryzykiem gospodarczym a niezgodnymi z prawem działaniami, wpływ odpowiedzialności członków zarządu na odpowiedzialność spółki, sposoby dochodzenia naprawienia szkody
  • Ryzyka odpowiedzialności członków zarządów wynikające z przepisów dotyczących spółek publicznych, przebieg postępowania prowadzonego przez KNF i metody obrony
  • Aktualne trendy w obszarze podatkowego compliance w kontekście odpowiedzialności finansowej i karnej skarbowej członków zarządu
  • Odpowiedzialność za niewykonanie albo nieterminowe wykonanie obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości (z uwzględnieniem specyfiki związanej ze stanem epidemii) oraz konsekwencje dla menedżerów spółek kapitałowych
  • Sposoby ograniczania ryzyka i niezbędne działania w razie nieprawidłowości administracyjnych

– Ryzyka osób zarządzających występują praktycznie we wszystkich obszarach związanych z prowadzeniem spraw i reprezentacją spółki. Aktualizują się zwłaszcza w przypadku, gdy zarządzany podmiot ponosi szkodę, doświadcza trudności finansowych lub gdy w związku z jego działalnością dochodzi do naruszenia obowiązków administracyjnoprawnych, prawnopodatkowych lub norm prawa karnego. Przeciwdziałanie ryzykom zarządu zaczyna się już na poziomie organizowania prac zarządu i samego zarządzanego podmiotu: zarysowania klarownego podziału kompetencji i obowiązków w ramach organizacji, wdrożenia niezbędnych oraz przydatnych procedur compliance. W dalszej kolejności zasadza się na bieżącym nadzorze nad działalnością, stanem finansów i płatnościami oraz analizie i monitorowaniu zgodności z prawem działań podejmowanych przez spółkę, jej przedstawicieli i pracowników. Wreszcie wiąże się ono z weryfikacją podejrzewanych nieprawidłowości oraz przeciwdziałaniem negatywnym skutkom tych już zaistniałych, zwłaszcza przeprowadzeniem wewnętrznego postępowania wyjaśniającego i ewentualnym zawiadomieniem stosownych organów lub wystąpieniem z roszczeniami – mówi Jakub Znamierowski, adwokat, Wardyński i Wspólnicy.

SEG skupia ok. 300 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku NewConnect, reprezentujących ponad 80 proc. kapitalizacji emitentów krajowych.

Wydarzenie skierowane jest do działów prawnych spółek giełdowych. Partnerem wydarzenia jest Wardyński i Wspólnicy, a organizatorem Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Więcej informacji na www.seg.org.pl
Link: https://www.seg.org.pl/pl/cykl-webinariow-kps-ograniczanie-ryzyka-zarzadu-0

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI (aktualności, giełda, akcje)



Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR