Wyniki LiveChat lepsze od konsensusu i poprzedniego roku. Prezes zapowiada dywidendę zaliczkową

Omawiane walory:

LiveChat Software odnotował 16,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. roku obrotowego 2019/2020, zakończonego 30 września 2019 r., wobec 14,1 mln zł zysku rok wcześniej. Spółka przymierza się również do wypłaty zaliczki w wysokości 15,45 mln zł na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019/20.

(Fot. Spółka)

Zysk operacyjny wyniósł 20,37 mln zł wobec 17,43 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 32,32 mln zł w II kw. roku obrotowego 2019/2020 wobec 26,58 mln zł w roku poprzednim. Uzyskane wyniki są również wyższe od konsensusu PAP.

– W II kwartale roku finansowego 2019/20 skonsolidowane przychody grupy LiveChat Software wyniosły 32,3 mln zł a zysk netto 16,4 mln zł. To wyniki wyższe odpowiednio o 21,6 proc. i 16,1 proc. od zanotowanych przed rokiem. Spółka utrzymuje bardzo wysoką rentowność, w II kwartale marża netto wróciła do poziomu powyżej 50 proc. i sprawnie generuje gotówkę – czytamy w komunikacie.

>> Promocja: tylko do końca listopada 12 miesięcy abonamentu w cenie 6! >> Sprawdź co zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

W I-II kw. roku obrotowego 2019/2020 spółka wypracowała 31,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 28,33 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 62,5 mln zł w porównaniu z 52,1 mln zł w roku poprzednim.

– Za nami bardzo pracowite, ale też bardzo dobre pół roku. Pomimo wzrostu zatrudnienia nasz biznes jest bardzo efektywny. Jednak nasze ambicje są jeszcze większe. Pracujemy nad tym, żeby w przyszłości rosnąć jeszcze szybciej. Na obecnym etapie sama liczba klientów nie jest już dla nas kluczowym wskaźnikiem biznesowym, koncentrujemy się na przychodach i zyskach – powiedział prezes Mariusz Ciepły.

Już od dłuższego czasu tempo wzrostu przychodów LiveChat Software istotnie różni się od dynamiki wzrostu liczby klientów. Dlatego od początku przyszłego roku spółka nie będzie już raportować miesięcznie liczby klientów – będzie za to podawać szacunkowe dane na temat wartości sprzedaży.

W I połowie roku finansowego 2019/20 (kwiecień – wrzesień) grupa kapitałowa LiveChat Software osiągnęła przychody w wysokości 62,5 mln zł i 31,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Oznacza to wzrost odpowiednio o ok. 20 proc. i 9,7 proc. w skali roku. W ciągu 6 miesięcy marża brutto na sprzedaży wyniosła 85,7 proc., marża operacyjna 61,7 proc. a marża netto 49,7 proc. Wypracowane przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej to 31,7 mln zł. W samym II kwartale marża netto wyniosła 50,6 proc.

Livechat szykuje 0,60 zł/akcję zaliczki dywidendowej

Wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosła w I połowie roku finansowego 31,7 mln zł. W tym okresie spółka wypłaciła akcjonariuszom dywidendę (drugą zaliczkę i kwotę która została do wypłacenia po uwzględnieniu dywidend zaliczkowych) a na koniec września dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 22,7 mln zł.

– Chcemy nadal dzielić się zyskiem z akcjonariuszami i przeznaczać na dywidendą maksymalną kwotę na jaką pozwalają nam przepisy. Nadal zamierzamy też płacić dywidendy zaliczkowe – dodał Ciepły.

Dlatego zarząd firmy zwrócił się do rady nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019/20. Kwota zaliczki wyniesie 15,45 mln zł i stanowi nie więcej niż połowę zysku netto spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 września 2019 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta. Zaliczką będzie objęte 25,75 mln akcji spółki co oznacza, że kwota przypadająca na jedną akcję spółki, wyniesie 0,60 zł.

Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki to 2 stycznia 2020 r. Natomiast przewidywanym dniem wypłaty zaliczki będzie 9 stycznia 2020 r.

LiveChat jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu „live chat dla biznesu”. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r. Kurs akcji spółki rośnie w czwartek rano o ponad 4 proc.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Livechat, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR