Zarząd LiveChat Software proponuje 2,48 zł dywidendy na akcję razem z zaliczkami

Omawiane walory:

Zarząd LiveChat Software zaproponował przeznaczenie na dywidendę łącznie 63,86 mln zł, co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 2,48 zł, wliczając w to dwie zaliczki. Kwota pozostała do wypłaty to 1,28 zł na jedną akcję.

livechat, dywidenda, akcje,

(Fot. Spółka)

– Zarząd LiveChat Software podjął uchwałę dotyczącą podziału zysku netto za okres roku obrotowego od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. Zgodnie z nią zaproponuje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu następujący podział jednostkowego zysku LiveChat Software, który wyniósł 75.828.987,97 zł:

  • na zasilenie kapitału zapasowego spółki przeznaczyć kwotę 11.968.987,97 zł

  • na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 63.860.000 zł, co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 2,48 zł (wliczając w to zaliczkę na poczet spodziewanej dywidendy wypłaconą w styczniu 2020 r. oraz planowaną drugą zaliczką na poczet dywidendy – wartość pierwszej zaliczki wyniosła 0,6 zł na jedną akcję, a planowana wartość drugiej zaliczki to również 0,6 zł na jedną akcję) – czytamy w komunikacie.

Kwota pozostała do wypłaty to 1,28 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych będzie 25.750.000 akcji spółki.

Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy to 25 sierpnia 2020 roku, zaś planowany dzień wypłaty dywidendy ustalono na 1 września 2020 roku.

Zarząd podtrzymuje politykę dywidendową, która zakłada przeznaczanie na wypłatę dla akcjonariuszy najwyższej możliwej części zysku.

W osobnym komunikacie zarząd LiveChat Software poinformował, że zwrócił się do rady nadzorczej z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, przy uwzględnieniu poniższych parametrów ustalenia i wypłaty zaliczki na poczet dywidendy:

  • kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 15.450.000 zł – która to kwota stanowi nie więcej niż połowę zysku netto spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 marca 2020 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta,
  • zaliczką będzie objęte 25.750.000 akcji spółki,
  • kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję spółki, wyniesie: 0,60 zł
  • planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 30 lipca 2020 r.
  • planowany dzień wypłaty zaliczki: 6 sierpnia 2020 r.

LiveChat Software jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu „live chat dla biznesu”. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Livechat, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR