ZM Henryk Kania i Cedrob podpisały umowę przerobową

Omawiane walory:

Zakłady Mięsne Henryk Kania w restrukturyzacji, reprezentowane przez zarządcę, i Cedrob zawarły umowę o wykonywanie usług na powierzonych surowcach. Umowa przerobowa została zawarta w związku z ofertą złożoną przez Cedrob w toku przyspieszonego postępowania układowego spółki, zaktualizowaną 2 września 2019 r. i na warunkach w niej określonych.

ZM Kania, Cedrob, umowa, akcje

Fot: Spółka

– Zgodnie z umową przerobową spółka jest zobowiązana do wykonania na rzecz Cedrob w zakładach spółki w Pszczynie, Goczałkowicach oraz w Mokrsku, na zasadzie wyłączności, usług polegających na:

– produkcji, konfekcjonowaniu, pakowaniu, magazynowaniu i dystrybucji przetworów mięsnych oraz rozbiorze mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego, na powierzonym surowcu, pod markami należącymi do grupy kapitałowej Cedrob lub pod markami wchodzącymi w skład przedsiębiorstwa spółki, które zostały wskazane w wycenach ww. przedsiębiorstwa przygotowanych na potrzeby przyspieszonego postępowania układowego i znajdującymi się w aktach postępowania (umowa przerobowa przewiduje udzielenie licencji do korzystania z praw własności intelektualnej i przemysłowej spółki przez okres jej obowiązywania);

– wykonywaniu przez pracowników przedsiębiorstwa spółki usług produkcji, konfekcjonowania, pakowania, magazynowania i dystrybucji przetworów mięsnych oraz rozbioru mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego w zakładach należących do grupy kapitałowej Cedrob – czytamy w komunikacie.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Cedrob ma obowiązek przekazania spółce wszelkich surowców niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy przerobowej.

Cedrob z tytułu realizacji umowy przerobowej (w tym praw do korzystania ze znaków towarowych oraz pozostałych wartości niematerialnych prawnych należących do spółki) ma obowiązek zapłaty na rzecz spółki wynagrodzenia w kwocie równej kosztom utrzymania jej przedsiębiorstwa wynoszącej 4 mln zł netto miesięcznie. Gdyby ww. kwota nie była wystarczająca do pokrycia kosztów utrzymania przedsiębiorstwa spółki, wówczas Cedrob zobowiązuje się do dokonania zapłaty wszelkich udokumentowanych i uzasadnionych dodatkowych kosztów takiego utrzymania.

– Umowa przerobowa obowiązuje do dnia wejścia w życie umowy dzierżawy przedsiębiorstwa spółki, która z kolei ma zostać zawarta na okres 12 miesięcy i wejdzie w życie pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez Cedrob wymaganej zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli, chyba że strony uzgodnią inaczej na piśmie – czytamy dalej.

Zgodnie z umową przerobową, Cedrobowi przysługuje prawo do przeniesienia całości lub części praw i obowiązków Cedrobu z niej wynikających na inny podmiot z jego grupy kapitałowej.

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT kania, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR