X
Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

Agencja ratingowa zaktualizowała oceny ryzyka dla Bogdanki i Enei

Opublikowano: 2015-10-21 16:16:18

Omawiane walory: ,

Analitycy EuroRatingu zakładając dojście do skutku wezwania Enei na Bogdankę dokonali nadzwyczajnej weryfikacji ocen ryzyka kredytowego. Rating dla poznańskiej grupy energetycznej utrzymano na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną. W wypadku lubelskiej kopalni potwierdzono rating na poziomie BBB-, ale perspektywę podwyższono z negatywnej na stabilną.

Zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów to ostatnia przeszkoda jaka stała na drodze przejęcia kontroli nad Bogdanką. Enea lada dzień przypieczętuje transakcję. Zdaniem agencji EuroRating, wynik wezwania pozytywnie przekłada się na ocenę ryzyka kredytowego lubelskiej kopalni. Dzięki transakcji Bogdanka już nie musi martwić się skutkami zerwanego w sierpniu bieżącego roku kontraktu na wieloletnie dostawy węgla do elektrowni Kozienice.

Agencja podkreśla, że oprócz zapewnienia ciągłości odbioru wydobywanego surowca, Bogdanka może w przyszłości liczyć na wsparcie finansowe ze strony nowego strategicznego akcjonariusza, którego wiarygodność finansową oceniają jako relatywnie wysoką. EuroRating zwraca jednak uwagę, że na kondycję finansową Bogdanki w dłuższym terminie nadal istotny wpływ będzie miała utrzymująca się bardzo trudna sytuacja na rynku węgla energetycznego w Polsce. Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen EuroRatingu, nadany spółce rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie ulegnie zmianie.

Biuro dodaje, że pozytywnym czynnikiem dla oceny wiarygodności kredytowej Bogdanki w dłuższej perspektywie mogłoby być odwrócenie dotychczasowych negatywnych tendencji cenowych na rynku węgla energetycznego oraz związany z tym ponowny wzrost wypracowywanych przez spółkę wyników finansowych. Korzystnie na ocenę ryzyka kredytowego mogłoby oddziaływać także trwała poprawa sytuacji płynnościowej spółki.>> Odwiedź forumowy wątek dedykowany akcjom Bogdanki

– Negatywnie na bieżący poziom oceny ratingowej LW Bogdanka SA mogłoby wpływać utrzymywanie się obecnych niskich cen węgla energetycznego (lub tym bardziej ich dalszy spadek) oraz kontynuacja agresywnych działań konkurencji, dodatkowo pogarszających sytuację w branży. Skutkować to będzie bowiem dalszym spadkiem przychodów i pogarszaniem się wyników finansowych spółki oraz będzie wpływać negatywnie na wartość generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. – czytamy w uzasadnieniu oceny EuroRatingu.

Końcówka 2015 roku będzie stała pod znakiem fuzji energetyki z górnictwem (Fot. DP/stockwatch.pl)

Końcówka 2015 roku będzie stała pod znakiem fuzji energetyki z górnictwem (Fot. DP/stockwatch.pl)

Eksperci dodają, że niekorzystnie na ocenę ryzyka kredytowego spółki wpływałoby także ewentualne zwiększenie zadłużenia i przekroczenie zakładanej w długoterminowej strategii Bogdanki wartości wskaźnika łącznego długu do EBITDA na poziomie 1,5, a także utrzymywanie się wskaźników płynności na niskich poziomach.

Analitycy ocenili również efekty transakcji dla przejmującego. EuroRating spodziewa się, że Enea w dużym stopniu sfinansuje transakcję z kapitałów obcych, w wyniku czego wzrośnie zadłużenie całej grupy. Według obecnych szacunków agencji, nie będzie to jednak wzrost na tyle znaczący, aby istotnie wpływał na ogólny profil ryzyka kredytowego spółki. EuroRating zaznacza również, że przejęcie kontroli nad Bogdanką pozwoli Enei na zapewnienie ciągłości dostaw węgla, wydobywanego przez jedną z najbardziej efektywnych polskich kopalń. W dłuższym horyzoncie poziom ratingu kredytowego Enei zależeć będzie m.in. od wielkości ponoszonych przez spółkę innych nakładów inwestycyjnych. EuroRating spodziewa się, że w ciągu najbliższych 2-3 lat przejściowemu pogorszeniu ulegną m.in. wskaźniki finansowania aktywów oraz relacja długu netto do EBITDA. Agencja szacuje jednak, iż zadłużenie grupy Enea nie powinno osiągnąć nadmiernie wysokich poziomów.

– Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating rating nadany spółce Enea S.A. w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie. Pozytywny wpływ na ocenę ratingową spółki w dłuższej perspektywie mogłyby mieć: mniejszy od obecnie spodziewanego wzrost zadłużenia i utrzymanie bezpiecznej struktury finansowania aktywów, poprawa generowanych przepływów z działalności operacyjnej oraz wolnych przepływów pieniężnych, a także utrzymanie wysokiego poziomu płynności finansowej. Negatywnie na bieżącą ocenę wiarygodności kredytowej spółki mogłoby rzutować: większe od obecnie planowanych nakłady inwestycyjne i nadmierny wzrost zadłużenia, ewentualne pogorszenie uzyskiwanych wyników finansowych i przepływów pieniężnych, a także potencjalne połączenie z inną spółką energetyczną, charakteryzującą się niższym poziomem wiarygodności finansowej. – czytamy w raporcie.

wykres

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

  - analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,
  - moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,
  - aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,
  - narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (o bogdanka, Enea)

 • ECB w centrum uwagi. Enea w dół, Dom Development i Budimex w górę

  Energetyka odrabia straty, budowlanka jest najwyżej od pół roku, a najsłabiej spisują się spółki spożywcze. Tak w dużym skrócie wygląda dziś sesja na GPW. O jej losach natomiast zdecydują rynki globalne i reakcja inwestorów na wyniki posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego.  

 • Energetyka ponownie w odwrocie, w grze Eurocash i Braster

  Środowe zachowanie warszawskich indeksów może potęgować wrażenie, że na rynku nic się nie dzieje. Wręcz przeciwnie. Jest dużo ciekawiej niż wczoraj. Ponownie gorąco jest na spółkach energetycznych. W centrum uwagi jest też Eurocash, Braster i Ursus.

 • Energetyka topi WIG20, gwałtowna wyprzedaż akcji Medicalgorithmics

  Warszawska giełda jest dzisiaj jednym z niewielu czerwonych punktów na mapie Europy. W wypadku polskich blue chipów słaba forma to efekt kilkuprocentowych spadków na kursach akcji PGE, Energi i Tauronu.

 • Mennica Polska zainwestuje 80 mln zł w akcje Enei

  Rada nadzorcza Mennicy Polskiej wyraziła zgodę na kupno akcji Enei do łącznej kwoty 80 mln zł po kursie nieprzekraczającym ceny maksymalnej ustalonej w uchwale RN. 

 • Nowe rekomendacje dla akcji Bogdanki, JSW i Famuru

  Haitong Bank rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Famuru od zalecenia kupuj i ceny docelowej o 20 proc. wyższej od rynkowej. Równolegle biuro zaktualizowało raporty dla Bogdanki i JSW. W obu wypadkach nowe wyceny są znacznie niższe od poprzednich.Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Polub stronę na Facebooku