Akcjonariusze Erbudu zdecydują 30 czerwca o braku dywidendy i programie buy-back

Omawiane walory:

Akcjonariusze Erbudu zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 30 czerwca br., o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, a także o skupie akcji własnych, za maksymalnie 16,5 mln zł, w celu umorzenia i następnie obniżenia kapitału zakładowego.

erbud, dywidenda, buybuck, akcje

Akcjonariusze Erbudu zdecydują 30 czerwca o braku dywidendy i programie buy-back

– Zwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym postanawia zysk netto osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019, w wysokości 18.691.264,28 zł […] podzielić w następujący sposób: 1. kwotę w wysokości 12.254.355,09 zł […] przeznaczyć na pokrycie straty w wysokości 12.254.355,09 zł […] osiągniętej za rok obrotowy 2018 r.; 2. pozostałą kwotę w wysokości 6.436.909,19 zł […] przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy spółki tworzony na nabycie akcji własnych spółki w celu ich umorzenia – czytamy w projekcie.

– Zwyczajne walne zgromadzenie spółki upoważnia zarząd spółki do nabycia akcji własnych spółki […], na następujących warunkach: 1. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez spółkę na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż tj. 16.500.000 zł […]. W celu sfinansowania nabycia akcji własnych, zwyczajne walne zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 16.500.000 zł […] z następujących źródeł: (i) ze środków w wysokości 6.436.909,19 zł […] pochodzących z zysku spółki za rok 2019 […] oraz (ii) poprzez przeniesienie kwoty 10.063.090,81 zł […] pochodzącej kapitału zapasowego spółki, w części, która została utworzona z podzielonego zysku, i która […] może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy spółki – czytamy również.

Akcjonariusze mają także zdecydować, że cena nabycia jednej akcji własnej nie może być niższa niż 17 zł oraz wyższa niż 40 zł, wynika także z projektu.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Erbud, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR